Hulp tot 2020

De bijstandsuitkering 2020 gaat per 1 januari 2020 omhoog. Bij het aanvragen van een bijstandsuitkering wordt ook het totale inkomen per huishouden meegeteld, inclusief het niet-schoolgaande inkomen van een samenwonend kind van 21 jaar en ouder. Het kind kan dus worden aangemerkt als medebewoner met wie de woonlasten kunnen worden gedeeld (kostendelingsnorm). In de maand mei wordt ook het opgebouwde vakantiegeld uitbetaald.

Het recht op bijstand in 2020

Sociale bijstand 2020 aug

De bijstandsuitkering is gekoppeld aan het wettelijk minimumloon en aangezien het wettelijk minimumloon per 1 januari 2020 omhoog gaat, gaat ook de bijstandsuitkering omhoog. Een meewerkende ouder heeft in principe recht op hetzelfde bedrag als een alleenstaande ouder. Bent u gehuwd maar duurzaam gescheiden, dan wordt u voor de bijstand als alleenstaand beschouwd. Als u geen aantoonbare woonlasten heeft (u bent bijvoorbeeld dakloos), kan de gemeente uw uitkering met 20% verlagen. De kostendelende norm is een belangrijk aandachtspunt. Kort gezegd betekent dit dat als er volwassenen van 21 jaar en ouder op uw adres wonen, de gemeente vindt dat u de woonlasten met hen kunt delen en dus met minder bijstand moet rondkomen. Dit kan ook gelden voor thuiswonende kinderen, zeker als ze niet meer naar school gaan. De toeslag met bijzondere bijstand bedraagt ​​maximaal 110% van het minimumloon.

Bijstand 2020 en schulden of bezittingen

Als er schulden zijn, worden de schulden in mindering gebracht op uw vermogen. Is het kapitaal daarentegen groter dan 6.200 euro, dan moet dit spaargeld eerst worden aangewend om een ​​uitkering te kunnen doen. Ook in de vorm van hulp bij het in aanmerking komen voor studiefinanciering wordt hiermee rekening gehouden. Studiefinanciering aanvragen is belangrijker dan hulp.

Je bent jonger dan 27 jaar

Voor hulp tussen 18 en 27 jaar gelden aanvullende regels. U moet kunnen aantonen dat u vier weken op zoek bent naar werk voordat u een bijstandsuitkering aanvraagt. Als u geen baan kunt vinden, kunt u na vier weken zoeken binnen twee weken een aanvraag voor een bijstandsuitkering indienen bij de gemeente. Je sollicitatie wordt beoordeeld en je wordt uitgenodigd voor een gesprek om te kijken of je genoeg moeite hebt gedaan om een ​​baan te vinden. Hierin wordt u geïnformeerd over uw rechten en plichten. Als u geen startkwalificatie (MBO-2, HAVO of VWO) voor werk heeft, kan de gemeente u verplichten deze kwalificatie te behalen voordat u in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering. Als iemand fraude pleegt met de bijstandsuitkering, wordt de uitkering voor ten minste drie maanden stopgezet.

Bijstandsuitkering 1 januari 2020

De bijstandsuitkering blijft meegroeien met de loonontwikkeling, waardoor de uitkering op 1 januari en 1 juli van het jaar wordt aangepast aan deze loonontwikkeling. Daarnaast hebben fiscale maatregelen invloed op uw netto uitkering, zoals de hoogte van de algemene heffingskorting en de tarieven van de loon- en inkomstenbelasting. Uw vakantiegeld is 5% van uw toeslag (afgerond):

Soorten bijstand, nettobedragen per 1 januari 2020

binnen een maand Vakantiebonus In totaal
21 jaar tot AOW-leeftijd:
Een paar 1433 euro 72 € 1505 euro
Alleenstaande ouder 1000 euro €50 1050 euro
Een 1000 euro €50 1050 euro
van 18 tot 21 jaar:
Een 248 euro €12 260 euro
Alleenstaande ouder 248 euro €12 260 euro
twee personen, beiden jonger dan 21:
zonder kinderen 495 euro € 25 520 euro
met kinderen 780 euro €40 820 euro
twee personen, 1 jonger dan 21 jaar:
zonder kinderen 962 euro 48 € 1010 euro
met kinderen 1250 euro 62 € 1312 euro

Bijstand, rechten en plichten

Als uw inkomen onder de bijstandsnorm ligt, heeft u mogelijk recht op een bijstandsuitkering. Daar komen een aantal verantwoordelijkheden bij kijken. Enkele voorbeelden zijn:

Hulp bij het afsluiten van 2020

De bijstandsuitkering gaat omhoog, maar er zijn een aantal verplichtingen waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor een bijstandsuitkering. De gemeente kan een verplichting opleggen om actief werk te zoeken, iets terug te geven en voldoende scholing te geven. Als u kunt werken, is uw inkomen over het algemeen hoger dan uw bijstandsuitkering. Een bijstandsuitkering is een middel van bestaan ​​en kan het beste worden gezien als een tijdelijke oplossing bij het zoeken naar betaald werk.€