Huis kopen: aftrekbare kosten

Als u een huis koopt en een hypotheek afsluit, kunt u bepaalde kosten aftrekken in het jaar dat u het huis koopt. Deze kosten zijn verbonden aan het afsluiten van een hypotheek. Kosten gemaakt bij de aankoop van de woning zelf zijn niet aftrekbaar. Het kopen van een woning en het afsluiten van een hypotheek hebben dus een grote impact op de belasting die je betaalt, dus het is handig om te weten welke kosten fiscaal aftrekbaar zijn.

Eigen risico periodieke betaling van erfpacht, bouwrente, overbruggingsrente, uitgestelde rente, hypotheekakte, notariskosten, taxatiekosten, voorbereidingscommissie, afsluitprovisie, boeterente.
Aftrekbaar bij medefinanciering van een hypothecaire lening aankoopprijs, renovatiekosten, aflossingskosten, erfpacht, financieringskosten voor de bouwer, notariskosten, hypotheekakte, bemiddelingskosten, taxatiekosten, voorbereidingscommissie, afsluitcommissie.

Overige kosten zijn niet aftrekbaar.

Home rente

De Regeling Eigen Woning kan ook van toepassing zijn als u in uw nieuwe woning woont en uw oude woning nog niet heeft verkocht. De onverkochte woning moet echter leeg staan ​​om verkocht te worden en moet de woning van de eigenaar zijn, de hoofdverblijfplaats van de eigenaar. Dan valt de oude woning onder de eigenwoningregeling en kan de kooprente worden afgetrokken.

Constructie periode

U betaalt hypotheekrente aan de hypotheekverstrekker als de hypotheekakte notarieel is vastgelegd. Deze rente is aftrekbaar. Als u andere rente meefinanciert, zoals: grondrente, uitgestelde rente, financieringsvergoeding, bouwrente, renteoverbruggingslening, boeterente en overige, is de rente aftrekbaar. Maar alleen wanneer de lening wordt aangegaan met de bedoeling de compensatie te financieren, grondrente voor ondertekening van het contract. Als u tijdens de bouwperiode grondrente, hypotheekrente en uitgestelde rente meefinanciert, is de rente daarover niet aftrekbaar.

Medegefinancierde kosten

Kosten zoals hypotheekcontractkosten, taxatiekosten, afsluitkosten en boeterente zijn aftrekbaar. Dit soort kosten wordt meestal meegefinancierd in de hypotheek. De kosten moeten verband houden met de aankoop van de woning. Ook de afsluitkosten zijn aftrekbaar. Als u bovenstaande kosten voor het oversluiten van uw lening financiert, is de rente over het bedrag dat deze overboekingskosten genereren niet aftrekbaar. Medegefinancierde kosten maken geen deel uit van de eigenwoningschuld als er sprake is van een aanvullende leenregeling. In dat geval kan geen rente worden afgetrokken voor medegefinancierde kosten zoals afsluitkosten, taxatiekosten en notariskosten.

overbruggingskrediet

Heeft u uw oude woning nog niet verkocht en is de overwaarde dus nog niet vrijgevallen, dan heeft u een overbruggingskrediet nodig. Maar een overbruggingskrediet is ook nodig als u het eigen vermogen van de oude woning investeert in de aankoop van de nieuwe woning. U kunt de hoge kosten die u tijdelijk maakt, verlagen door de rente en kosten van het overbruggingskrediet mee te financieren in de (nieuwe) hypotheek. Maar u kunt ook de rente en kosten van het overbruggingskrediet meefinancieren. De rente over het overbruggingskrediet is aftrekbaar, behalve het deel waarmee het overbruggingskrediet wordt gefinancierd.

Het nieuwe huis is nog niet klaar om te leven

Het kan zijn dat uw nieuwe woning nog niet bewoonbaar is omdat deze nog moet worden verbouwd of uitgebreid. In dit geval blijft u in uw oude huis wonen totdat het nieuwe huis klaar is. De woning waarin u woont valt onder de eigenwoningregeling. U moet dan het eigenwoningforfait aangeven bij de Belastingdienst, maar u kunt de hypotheekrenteaftrek wel aftrekken. Als u binnen twee jaar in de nieuwe woning gaat wonen, valt deze ook onder de eigenwoningregeling en kunt u ook de rente over de nieuwe woning aftrekken. Wel moet de lening worden aangegaan in het kader van woningverbetering of onderhoud.

Financieringskosten

De bouwer rekent een financieringsvergoeding voor de verschuldigde termijnen. Dit betekent de voorwaarden voor ondertekening van het koopcontract. De rente hierover is niet aftrekbaar, aangezien de fiscus de financieringsvergoeding niet als rente beschouwt, maar als onderdeel van de koopsom.

Uitgestelde rente

Totdat de eigendomsoverdracht heeft plaatsgevonden, verleent de bouwer uitstel van betaling. De bouwer int uitgestelde rente over alle bouwtermijnen die verschuldigd zijn vanaf de datum van ondertekening van de eigendomsoverdracht. Rente is aftrekbaar.

Landpacht

Er is een redelijk belang voor en na ondertekening van het koopcontract. De rente die u betaalt voor acceptatie is niet aftrekbaar omdat deze onderdeel uitmaakt van de koopsom. Rente na ondertekening is fiscaal aftrekbaar.€