Hoogte IOAW 2021 en IOAZ 2021 (voorwaarden)

Wat is de uitkering voor ouderen die werkloos zijn op grond van IOAW 2019, 2020 en 2021 (januari 2021) en wat is de oud-zelfstandige op grond van IOAZ 2019, 2020 en 2021? De bedragen worden twee keer vastgesteld – op 1 januari 2020 en 1 juli 2020. Zowel het bruto als het netto bedrag van IOAW en IOAZ 2020 zijn in de meeste gevallen hoger dan op 1 juli 2019. Vrijvallende activa in IOAZ zijn ook iets hoger. Volg de voorwaarden. Sinds 2015 is de toegang tot de IOAW op grond van de Wet Arbeid en Veiligheid afgebouwd en kunnen alleen mensen geboren vóór 1965 nog een aanvraag indienen bij de IOAW. Een alleenstaande ouder krijgt hetzelfde als een alleenstaande. Sinds 2019 is de kostendelingsstandaard volledig geïmplementeerd in IOAW en IOAZ.

Inhoud

Wat is IOAW?

IOAW is de afkorting van de Wet Inkomenszekerheid Ouderen en Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten Werklozen. Deze uitkering voor 50-plussers (geboren vóór 1965) is een aanvulling op het inkomen van de werkloze en zijn partner tot aan de bijstand. Met de wet wil het kabinet voorkomen dat mensen na een WW-uitkering een beroep moeten doen op een bijstandsuitkering. De gemeente is samen met de werklozen verantwoordelijk voor een actief re-integratiebeleid. Hoewel de naam anders doet vermoeden, is de IAOW in veel gevallen niet meer beschikbaar voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers omdat zij een toeslag kunnen aanvragen op grond van de uitkeringswet. Zie voorwaarden hieronder.

Voorwaarden IOAW

De voorwaarden voor de IOAW-uitkering zijn als volgt:

Kosten delen Standaard IOAW

Twee belangrijke wijzigingen zijn de afschaffing van het onderscheid tussen alleenstaande ouders en alleenstaanden en de invoering van een kostendelende norm. Hierdoor ontvangen een alleenstaande ouder en een alleenstaande dezelfde IOAW Alleenstaandentoeslag. De kostendelende norm heeft gevolgen voor uw uitkering zodra u samenwoont met een andere volwassene.

Bedragen IOAW op 1 januari 2019

Vanaf 1 januari 2019 gaan de bedragen verder omhoog, maar niet als de kostendelende norm wordt toegepast. Kostendelende alleenstaande (ouder) ontvangt slechts 50% van het huwelijkstarief:

Bedrag IOAW januari 2019, bruto bedragen

WHO 1 januari 2019
voor echtparen en huisdieren 1657,92 euro
alleenstaand, ouder met kind 1291,18 euro
alleenstaand, ouder zonder kinderen 1291,18 euro
één persoon met één of meer volwassenen 828,97 euro

Bedragen IOAW op 1 juli 2019

De bedragen gaan vanaf 1 juli 2019 iets omhoog, maar niet als de kostendelende norm van toepassing is (cijfers inclusief vakantiegeld):

Bedrag IOAW juli 2019, bruto bedragen

WHO 1 juli 2019
voor echtparen en huisdieren € 1668,50
alleenstaand, ouder met kind 1299,62 euro
alleenstaand, ouder zonder kinderen 1299,62 euro
één persoon met één of meer volwassenen 834,25 euro

Bedragen IOAW op 1 januari 2020

Bedragen stijgen vanaf 1 januari 2020 ten opzichte van 2019 (cijfers inclusief vakantiegeld):

Bedrag IOAW januari 2020, bruto bedragen

WHO 1 januari 2020
voor echtparen en huisdieren € 1676,02
alleenstaand, ouder met kind 1316,57 euro
alleenstaand, ouder zonder kinderen 1316,57 euro
één persoon met één of meer volwassenen 838,01 euro

Bedragen IOAW op 1 januari 2020

IOAW-bedragen gaan per 1 januari 2021 omhoog (cijfers inclusief vakantiegeld):

Bedrag IOAW januari 2021, bruto bedragen

WHO 1 januari 2021
voor echtparen en huisdieren 1687,36 euro
alleenstaand, ouder met kind 1331,36 euro
alleenstaand, ouder zonder kinderen 1331,36 euro
één persoon met één of meer volwassenen 843,68 euro

Wat is IOAZ?

IOAZ, de Wet inkomenszekerheid oud-zelfstandigen ouderen en gedeeltelijk arbeidsongeschikten, is bedoeld voor zelfstandigen tussen de 55 en de AOW-leeftijd die na het bereiken van de 55-jarige leeftijd hun bedrijf stopzetten omdat het niet meer rendabel was . In tegenstelling tot IOAW heeft IOAZ een powercheck:

Voorwaarden voor IOAZ

Naast asset-verificatie is IOAZ onderworpen aan de volgende voorwaarden:

Bedragen IOAZ op 1 januari 2019

IAOZ gaat per 1 januari 2019 omhoog als je geen kostendeelnemer bent:

Het bedrag van IOAZ op 1 januari 2019, inclusief vakantiegeld, bruto bedragen

WHO 1 januari 2019
gehuwde stellen en huisdieren, beide 21 jaar of ouder 1657,92 euro
alleenstaand, ouder met kind 1291,18 euro
alleenstaand, ouder zonder kinderen 1291,18 euro
Een alleenstaande werkloze met een of meer volwassen samenwonenden 828,97 euro

Bedragen IOAZ op 1 juli 2019

IAOZ gaat per 1 juli 2019 ook omhoog als je geen kostendeelnemer bent (inclusief vakantiegeld):

Het bedrag van IOAZ op 1 juli 2019, inclusief vakantiegeld, bruto bedragen

WHO 1 juli 2019
gehuwde stellen en huisdieren, beide 21 jaar of ouder € 1668,50
alleenstaand, ouder met kind 1299,62 euro
alleenstaand, ouder zonder kinderen 1299,62 euro
Een alleenstaande werkloze met een of meer volwassen samenwonenden 834,25 euro

Bedragen IOAZ op 1 januari 2020

IAOZ gaat per 1 januari 2020 omhoog, als je geen lid bent van de kosten (inclusief vakantiegeld):

Het bedrag van IOAZ op 1 januari 2020, inclusief vakantiegeld, bruto bedragen

WHO 1 januari 2020
gehuwde stellen en huisdieren, beide 21 jaar of ouder € 1676,02
alleenstaand, ouder met kind 1316,57 euro
alleenstaand, ouder zonder kinderen 1316,57 euro
Een alleenstaande werkloze met een of meer volwassen samenwonenden 838,01 euro

Bedragen IOAZ op 1 januari 2021

IAOZ gaat per 1 januari 2021 omhoog als je geen lid bent van de kosten (inclusief vakantiegeld):

Het bedrag van IOAZ op 1 januari 2021, inclusief vakantiegeld, bruto bedragen

WHO 1 januari 2021
voor echtparen en huisdieren 1687,36 euro
alleenstaand, ouder met kind 1331,36 euro
alleenstaand, ouder zonder kinderen 1331,36 euro
één persoon met één of meer volwassenen 843,68 euro