Hoogte bijstandsuitkering januari 2020 – januari 2021

Wat is de bijstandsuitkering in 2020 en vanaf 1 januari 2021 en wat is de bijstandsnorm die aan de bijstand is gekoppeld? Hoeveel vermogen mag u in 2020 en 2021 hebben om in aanmerking te komen voor een bijstandsuitkering? De normen voor sociale bijstand zijn afhankelijk van uw leeftijd en gezinssituatie. Wonen er meer volwassenen op uw adres, dan kan het zijn dat u te maken krijgt met de kostendelende norm. De bijstandsuitkeringen gaan omhoog en ook het maximaal toegestane kapitaal gaat omhoog. Let op de betalingsdata.

Inhoud

Wanneer heeft u in 2020 en 2021 recht op de algemene bijstandsuitkering?

De hoogte van de algemene bijstand, daar hebben we het hier toch over, is maximaal gelijk aan het verschil tussen de geldende bijstandsnorm en uw inkomen. Er wordt rekening gehouden met een vakantietoeslag van 5%. Let daarom goed op de uitbetaling van vakantiegeld en de hoogte daarvan. In principe heeft iedere Nederlander en iedereen die daarmee gelijkgesteld wordt recht op algemene bijstand als hij dreigt onder de bijstandsnorm te komen. In principe, want er zijn meerdere uitzonderingen. Zo kunnen jongeren onder de 18 jaar geen Universele Hulp krijgen, en jongeren onder de 27 jaar die in aanmerking komen voor studiefinanciering ook niet. De aanvraag kan dus ook door uw gemeente worden afgewezen.

Hoeveel bedraagt ​​de bijstandsuitkering op 1 januari 2021 ten opzichte van 1 januari 2020?

De hoogte van de uitkering wordt vastgesteld op 1 januari en 1 juli van het jaar. De bedragen voor 1 januari 2021 zijn bekend. Er zijn veel situaties mogelijk en dit geldt ook voor de bedragen waar u recht op heeft. Inkomen en persoonlijke huishouding worden van geval tot geval bekeken om te bepalen waar u precies recht op heeft. Iedereen die recht heeft op pensioen en een klein bedrag aan AOW ontvangt, kan ook in aanmerking komen voor algemene bijstand:

Bijstandsnormen, netto bijstandsbedragen in 2020 en 2021, uitkeringsgerechtigden, maximumbedragen per maand

Hulp voor wie? uitkeringsbedrag 1 januari 2020 uitkeringsbedrag 1 januari 2021
Hulpstandaard voor jongeren:
A. onder de 21 jaar zonder kinderen:
alleenstaande 18, 19 of 20 jaar 260 euro 265 euro
gehuwd, beide echtgenoten 18, 19 of 20 jaar oud 520 euro 531 euro
gehuwden, een echtgenoot is 18, 19 of 20 jaar oud, de andere 21 jaar of ouder 1010 euro 1034 euro
B. jonger dan 21 jaar met één of meer kinderen:
alleenstaande ouder 18, 19 of 20 jaar 260 euro 265 euro
voor echtparen, beide echtgenoten zijn 18, 19 of 20 jaar oud 820 euro 838 euro
gehuwde stellen, een echtgenoot is 18, 19 of 20 en de andere is 21 of ouder 1312 euro 1341 euro
Bijstandsnorm vanaf 21 jaar tot pensioenleeftijd:
een persoon 1052 euro 1059 euro
een alleenstaande ouder 1052 euro 1059 euro
voor echtparen, beide echtgenoten hebben de pensioengerechtigde leeftijd 1503 euro 1536 euro
Bijstandsnorm voor gepensioneerden:
een persoon: 1176 euro 1196 euro
een alleenstaande ouder 1176 euro 1196 euro
gehuwde paren, beide echtgenoten op pensioengerechtigde leeftijd 1595 euro 1621 euro
gehuwde paren, één echtgenoot heeft de pensioengerechtigde leeftijd en de andere echtgenoot is 21 jaar of ouder maar nog niet gepensioneerd 1595 euro 1621 euro

Als u samenwoont met een volwassene op hetzelfde adres, kan het bedrag aan bijstand lager zijn vanwege de kostendelingsnorm.

Netto bijstandsuitkering 2020, 2021 en vermogen

De uitkeringsvoorwaarde is dat u niet te veel eigen vermogen heeft. Er is dus een vermogenstest. De maximale bedragen aan eigen vermogen en spaargeld in 2020 en 2021 zijn:

Maximaal toelaatbaar vermogen en bijstandsuitkering voor 2020 en 2021, vermogenstoets

WHO: piekcapaciteit in 2020: piekcapaciteit in 2021
u woont alleen en u heeft geen kinderen onder de 18 jaar waarvoor u kinderbijslag zou kunnen krijgen 6225 euro 6295 euro
u heeft geen partner, maar heeft wel één of meer kinderen onder de 18 jaar waarvoor u kinderbijslag kunt krijgen 12.450 euro 12.590 euro
met een partner, samenwonend of getrouwd 12.450 euro 12.590 euro
uw maximale overwaarde eigen woning of woning, box 1 52.500 euro 53.000 euro

Wat is gelijkheid?

Eigen vermogen omvat al uw geld op een betaal- of spaarrekening, vergoeding, erfenis. Eigenlijk alles waarmee in korte tijd geld kan worden verdiend of geclaimd. Het eigen vermogen van een eigen woning mag in 2021 niet hoger zijn dan 53.000. Dus vanuit dat oogpunt zijn de vrijstellingen niet erg groot.

Uw uitkeringsdatums 2020-2021

Uw uitkering wordt rond de 25e van de maand uitbetaald. Voor sommige gemeenten is het een dag eerder, voor anderen een dag later. Bijvoorbeeld de uitbetalingsdata van de bijstand in de gemeente Delft: in 2020 en 2021:

Conclusie 2021 hulp

Hoeveel bijstand u krijgt, hangt af van uw leeftijd, uw inkomen en of u alleen woont of niet. Het is van belang veranderingen in inkomen, vermogen of gezinssamenstelling tijdig door te geven aan de gemeente. Doet u dit niet, dan kan de gemeente de betaling stopzetten en het geld terugkrijgen. De bedragen voor 1 januari 2021 zijn hoger dan voor 1 juli 2020.

Lees verder