Hoogst renderende obligaties

Als u het effectieve rendement op obligaties wilt berekenen, moet u vooral kijken naar het werkelijke rendement op de investering, niet alleen naar de nominale couponrente. Het rendement bij het kopen van een obligatie is een momentopname. Het effectieve rendement houdt rekening met de resterende looptijd van de lening en dus met het resultaat dat u behaalt terwijl u de obligatie aanhoudt. Door het effectieve rendement kun je verschillende obligaties met elkaar vergelijken. Op zoek naar obligaties met de hoogste effectieve opbrengst en rente.

Beleggen in obligaties

Een obligatie is een schuldinstrument dat door veel instanties kan worden uitgegeven en dat meestal op een beurs wordt verhandeld. Obligaties uitgegeven door overheden en overheden zijn bekend, maar veel bedrijven geven ook obligaties uit. Over het algemeen geldt: hoe veiliger de belegging, hoe lager uw couponrente zal zijn wanneer de obligatie wordt uitgegeven. Zo biedt de Nederlandse overheid momenteel een historisch lage rente op staatsobligaties. Maar obligaties hebben ook een vooraf bepaalde looptijd. Soms zijn de obligaties zelfs eeuwigdurend. Dit zijn eeuwigdurende obligaties, zogenaamde eeuwigdurende obligaties of eeuwigdurende obligaties.

Rendement op de obligatie

Gedurende de looptijd van de lening verandert de prijs van de obligatie en daarmee ook uw rendement op uw investering. Een ander ding dat zeker is als de persoon niet failliet gaat en de obligatie niet eeuwigdurend is, is dat de obligatie op de eindvervaldag pari wordt afbetaald. U krijgt dan de nominale waarde van de obligatie terug.

Voorbeeld van het kopen van een staatsobligatie:

Stel dat u de dummy-obligatie Neder4%15jan21 op de beurs op 15 januari koopt tegen een prijs van 1100. Dit betekent dat u op het moment van aankoop 1100 euro betaalt voor iets dat aan het einde van de nominale waarde 1000 euro waard is. concept. Daarentegen ontvangt u tot 15 januari 2021 een jaarlijkse couponrente van 4% van de nominale waarde. Je ziet direct dat het rendement in eerste instantie niet 4% is, maar 4 gedeeld door 1,1 en het is 3,6%. U investeert 1100 euro en ontvangt een couponrente van 40 euro.

Marktrentestijging, obligatiekoersvorming

Een stijging van de marktrente leidt tot een lagere obligatiekoers, behalve bij beleggingen in obligaties met variabele rente. Voor hetzelfde geld koopt men immers liever een obligatie met een hogere couponrente. Dus iedereen die zijn obligatie voorlopig verkoopt, krijgt te maken met het koersverlies. Wie zijn documenten gewoon tot het einde van de looptijd bewaart, heeft geen last van de tussentijdse wijzigingen. Daarnaast is de impact van stijgende rentes groter op obligaties met een langere looptijd. Actieve beleggers kiezen daarom eerder voor obligaties met een relatief korte looptijd of voor obligaties die duidelijk ondergewaardeerd zijn. Vooral bedrijfsobligaties zijn al geruime tijd ondergewaardeerd. De actieve belegger realiseert dan een prijsstijging. Degenen die meer speculatief zijn, kijken ook naar de verontruste EU-landen. Waarschijnlijk wordt het binnenkort makkelijker, met een bijbehorende prijsverhoging. Een defensieve belegger geeft de voorkeur aan zekerheid. Hij geeft er de voorkeur aan zijn obligaties te kopen wanneer de obligatie wordt uitgegeven en de rit uit te zitten.

Hoogst renderende obligaties

Al deze overwegingen maken duidelijk dat het dagrendement geen goed hulpmiddel is om verschillende obligaties te vergelijken en te bepalen in welke het beste kan worden geïnvesteerd. De tool die dit mogelijk maakt, is effectieve winst. Het daadwerkelijke rendement houdt rekening met uw inleg op het moment van aankoop, de nominale waarde op eindvervaldag, de looptijd en de couponrente.

Voorbeeld van effectief rendement:

Laten we zeggen dat we op 15 januari 2016 een dummy Neder4%20jan21 hebben gekocht voor een prijs van 1100. Dan is de couponrente 4%, de resterende looptijd is 4 jaar, uw investering is 1100 euro en wat u in 2021 terugkrijgt is 1000 euro . Dit betekent dat u in 2021 in totaal 100 euro minder krijgt dan uw inleg, ofwel 35 euro per jaar. Dit betekent ook dat de gemiddelde investering 1.100 euro plus 1.000 euro gedeeld door 2 of 1.050 euro was. Nu zijn het effectieve jaarlijkse rendement en de effectieve rente gelijk aan:

Effectief rendement= (40 euro minus 35 euro)/1050 euro=0,48%.

De conclusie die het hoogste effectieve rendement behaalt

Obligaties worden vaak als veilig beschouwd en zijn daarom opgenomen in veel beleggingsportefeuilles. Er worden regelmatig obligaties gekocht om risicovollere beleggingen te compenseren. De vraag is of dit altijd verstandig is. De marktrente heeft een groot effect op de couponrente en de aandelenkoers. Voordat u een obligatie koopt, is het raadzaam om eerst het effectieve rendement te bepalen. Ook de resterende looptijd van de lening speelt daarin een grote rol. Sparen op een gewone spaarrekening levert weinig op, maar er is nog genoeg geld te verdienen aan obligaties, zeker als de koers stijgt door de lage marktrente.

Lees verder