Hoogrentende, veilige spaarobligaties

Veilige obligaties kopen als belegging is erg aantrekkelijk, maar wat voor soort obligatie koopt u en wat zijn de kenmerken ervan? Iedereen die een obligatie koopt, is meestal beveiligd tegen een vaste rente en kan vervolgens een aanzienlijke prijsstijging oogsten als de marktrente daalt. Bij aandelen is dat helemaal anders. Obligaties zijn de afgelopen jaren meer dan verdubbeld in waarde, maar ook stijgende rentes kunnen een serieus probleem worden. Let op effectief rendement. Zijn permanente hoogrentende obligaties iets voor u? Of zwemmers met variabel percentage?

Obligatierendementen

Wat is een obligatie?

Een obligatie is niets anders dan een verhandelbaar schuldinstrument uitgegeven door een bedrijf of overheid waarvoor u een vaste rente ontvangt over de looptijd van de lening. Natuurlijk zijn er allerlei opties mogelijk. Houd hier rekening mee bij het kopen van obligaties. Sommige lijken meer op aandelen omdat de te betalen rente in meer of mindere mate afhangt van de winst van het bedrijf. Er zijn ook nul-obligaties, die geen rente betalen, maar waarvan het rendement volledig afhangt van de prijsstijging. Een andere populaire manier is om te beleggen in reverse converteerbare obligaties, die in combinatie met een optie, warrant of meerdere warrants in de loop van de tijd kunnen worden omgezet in aandelen. Maar denk niet dat ze volledig risicovrij zijn. Ten slotte zijn er ook die met een variabele rente, de zogenaamde floating.

Aflossing van obligaties tegen nominale waarde, vorming van obligatiekoersen

Als u de obligatie aanhoudt tot de vervaldag, krijgt u naast de jaarlijkse rente op het belegde kapitaal ook het kapitaal terug tegen 100 procent. Dit noemen we nominale waarde. U krijgt de waarde van de obligatie terugbetaald tegen de nominale waarde, die kan verschillen van de prijs waartegen u de obligatie hebt gekocht. Als de prijs ondergewaardeerd is, loont het zeker om de obligatie tot het einde vast te houden, omdat de ruilwaarde na nominale waarde u wat winst oplevert.

Vormen van obligaties

Veel voorkomende vormen van obligaties zijn:

Sparen of obligaties kopen?

Bij obligaties spaart u niet alleen met de couponrente, maar ook met de waarde van de stijgende koers. De waarde van de prijs verandert gedurende de looptijd van de schuld. Logisch, want als je een obligatie koopt met 6 procent rente en de Europese Centrale Bank ECB verlaagt de rente, dan heb je een investering die relatief veel opbrengt. Hierdoor zal de marktwaarde van de obligatie stijgen. Maar zodra de marktrente stijgt, daalt de waarde. In de praktijk zien we dat mensen bij een lage rente overstappen van een spaarrekening naar een obligatie. En als de rente hoger is, zien we meestal de tegenovergestelde beweging.

Deflatie en obligaties

Dit maakt het kopen van obligaties erg zinvol tijdens deflatie, oftewel een periode van dalende prijzen. Bij inflatie zien we het tegenovergestelde effect. De waarde verandert dus gedurende de looptijd, maar aan het einde van de looptijd krijgt u de volledige nominale waarde terug. Hoe langer de resterende looptijd, hoe agressiever de prijsreactie gewoonlijk is. Hoe korter de looptijd, hoe dichter de prijswaarde bij de nominale waarde blijft. Daarom zijn ze erg gevoelig voor veranderingen in de economie
eeuwige banden, eeuwige banden
.

Obligaties voor veilig sparen

Obligaties kopen is een vorm van beleggen. Bij een tussentijdse verkoop kan er sprake zijn van een waardeverandering (winst of verlies). In een periode van dalende rentes worden obligaties de nieuwe hype, de heilige graal. De obligatie is echter geen spaarproduct en valt dus niet onder het depositogarantiestelsel van De Nederlandsche Bank.

Het voordeel van obligaties

Een groot voordeel, en daarmee de kracht van obligaties, is dat je in principe altijd je nominale waarde terugkrijgt. Je kunt echt achterover leunen en ontspannen. Het risico bestaat dat het bedrijf failliet gaat, maar vaak zie je het aankomen en dat risico geldt ook voor de aandelen van het bedrijf. Daarnaast hebben obligaties vaak een rating van een ratingbureau die laat zien hoe risicovol een bepaald bedrijf is, zodat je een goede keuze kunt maken.

Wat zijn staatsobligaties?

Ook kunt u zelf kiezen hoe veilig u wilt sparen met obligaties. Hoewel het depositogarantiestelsel hier niet werkt, is iedereen er zeker van dat de Nederlandse staat niet failliet gaat. Tegelijkertijd betekent dit dat de rente op de staatslening een lager rendement zal opleveren dan het gemiddelde bedrijf. Hoe hoger het risico, hoe hoger de rente van de obligatie in het algemeen. Maar wie een veilige obligatie of staatsbiljet met een lage couponrente koopt, kan ook profiteren van een daling van de marktrente. Maar dat een land ook in de problemen kan komen blijkt uit landen als Griekenland en Italië.

Rentegevoeligheid van de obligatie

De gevoeligheid van de obligatie voor veranderingen in rentetarieven hangt af van:

Met uw beleggingsstrategie kunt u hier proactief op inspelen door:

Als u obligatierendementen wilt weten, let dan vooral op obligaties met de hoogste effectieve rendementen. Dit effectieve rendement maakt het veel gemakkelijker om verschillende obligaties met elkaar te vergelijken.

Eeuwigdurende als eeuwige banden

Wellicht zijn permanente obligaties, permanente obligaties een goede aanvulling op uw beleggingsportefeuille. Bij een permanente koppeling is deze term in principe oneindig. In principe omdat, hoewel eeuwigdurende aflossingen soms worden ingewisseld, dat niet hoeft te zijn. De rente op een eeuwigdurende obligatie is meestal een vaste rente en soms gekoppeld aan de Euribor-rente. De rente is vaak hoog. Omdat de looptijd in wezen oneindig is, is een eeuwigdurende optie veel gevoeliger voor renteschommelingen en andere marktfactoren dan een gewone obligatie, waarbij je precies weet wanneer en hoeveel er wordt afgelost. De risico’s zijn ook hoger omdat het meestal om een ​​achtergestelde lening gaat.

Accumulatie op een spaarbank

Dat maakt obligaties aantrekkelijk, maar zijn ze altijd beter dan wat een spaarbank aanbiedt of beleggen in aandelen? Uw spaargeld bij de bank en spaarbank is gegarandeerd tot 100.000 euro met het depositogarantiestelsel. Voor elke instelling en één persoon. Er zijn verschillende banken die je veilig een mooie spaarrente kunnen aanbieden, zoals de spaarrente bij MoneYou. Maar als de marktrente daalt, daalt de rente op spaarrekeningen meestal ook. Deposito’s bij deze banken zijn een goed alternatief. Het deposito heeft gedurende de looptijd een vaste rente. En het kan heel aantrekkelijk zijn.

rekenvoorbeeld effectieve rente obligatie

  1. Wie een staatsobligatie koopt met een couponrente van 7% en daarvoor € 1.050 betaalt, terwijl de nominale waarde van het aandeel € 1.000 is, ontvangt in feite jaarlijks € 70 voor een belegging van € 1.050, ofwel 6,67% rente.
  2. Als je de obligatie tot het einde van de looptijd houdt, zul je zien dat je aan het einde 50 euro minder krijgt dan je hebt betaald. Deze 50 euro belast uw investering, hoe korter de looptijd. Is de looptijd nog vijf jaar, dan loopt u jaarlijks gemiddeld € 10 of 1% rente mis. De effectieve winst daalt met gemiddeld 1 procent per jaar tot 5,6 procent.

Slot

Het rendement van een obligatie hangt af van zowel de couponrente als de obligatiekoers. Het risico van de obligatie hangt af van de status van de emittent: overheid, staat of bedrijf. Een goede spaarrekening bij een bank die deel uitmaakt van de garantieregeling garandeert uw spaargeld voor één persoon in één instelling tot 100.000 euro. De keuze is aan jou.€