Hoofdelijk aansprakelijk voor de schuld

Geldproblemen ontstaan ​​vaak na een scheiding of relatiebreuk. Slechte leningen zijn een veelvoorkomend probleem dat op twee manieren kan eindigen.

Een lening aangaan met een partner betekent dat u beiden verantwoordelijk bent voor het betalen van de rente en aflossing. Na de scheiding moet elk de helft nemen. In de praktijk werkt het vaak anders. Dit komt doordat de bank niet hoeft te rekenen op schuldverdeling. Het contract wordt ondertekend door twee debiteuren, zodat de bank kan kiezen tot wie ze zich wendt. Dit kan leiden tot ongewenste situaties.

Wie is verplicht om de lening terug te betalen?

De bank sluit het contract met de contractant. Maandelijks int de bank de afgesproken rente- en aflossingsbedragen. Zodra blijkt dat er niet meer betaald wordt, zoekt de bank alsnog naar manieren om het bedrag te innen. Had de contractant een huwelijkspartner bij het aangaan van het contract? De bank zal dan proberen om betalingen van de echtgenoot te innen. Als het huwelijk in gemeenschap van goederen is gesloten, kan de echtgenoot verantwoordelijk zijn voor de volledige schuld. Maatschappelijk gezien zou de bank haar activiteiten met de contractant in beginsel moeten beperken. Om het risico op betalingsproblemen te voorkomen, vragen banken vaak dat de partner tekent.

Een mede-teken betekent een volledig adres

Iemand die mede-ondertekenaar is om verantwoordelijk te zijn voor de gehele schuld. De bank zal eerst proberen te incasseren bij de persoon op wiens naam de lening is verstrekt. Bij gebreke daarvan zal ook de medeondertekenaar worden benaderd. De bank heeft de mogelijkheid om een ​​volledige terugbetaling aan te vragen bij de medeondertekenaar. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het ontwrichten van de samenleving.

De beëindiging van de relatie betekent niet de beëindiging van de gezamenlijk gesloten contracten

Bij het beëindigen van een relatie moet je kijken naar leningen die op twee namen zijn afgesloten. Een mogelijkheid is om per zijde van de gezamenlijke lening twee nieuwe leningen af ​​te sluiten. Bij deze individuele leningen wordt het totale krediet afgeschreven. Dan wordt de schuld officieel verdeeld en kunnen de schulden geen problemen meer veroorzaken. Ex-partners die op goede voet uit elkaar gaan, kunnen in de toekomst nog steeds met problemen worden geconfronteerd. Om problemen te voorkomen, kun je het beste meteen alles goed opschrijven.

Een van de partners heeft geleend geld gebruikt

Wat als de lening bijvoorbeeld is aangegaan om een ​​hobby van een van de voormalige partners te financieren? In principe is er geen verschil voor welk doel de lening is aangegaan. Bij echtparen kunnen beide partners verantwoordelijk zijn voor de gehele schuld. Hetzelfde geldt voor contracten die door twee personen zijn ondertekend. Het is natuurlijk mogelijk dat de ex-partner geld terugkrijgt van de ex-partner nadat de schuld is betaald, maar dit zal vaak moeilijk zijn. De ex-partner kan via de rechter gedwongen worden zijn deel van de lening te betalen. De kans op succes is afhankelijk van de financiële situatie van de ex-partner. Je kunt niet kiezen uit een naakte kip.€