Hogere hypotheekrente, hogere hypotheekrenteaftrek

Betaalde hypotheekrente is fiscaal aftrekbaar. Een hogere hypotheekrente betekent meer belastingvoordeel.

Iedereen streeft naar een zo laag mogelijke hypotheekrente. Als u hogere hypotheekrente moet betalen, heeft u het voordeel dat uw belastingvoordeel ook hoger is. Huiseigenaren met een spaarhypotheek kunnen zelfs profiteren van een hoge hypotheekrente. Als de hypotheekrente op de spaarhypotheek hoog is, zorgt de bank ook voor een hoge rentebetaling op het opgebouwde vermogen. De hoogte van de rente op de spaarhypotheek bepaalt ook de hoogte van de rentebetaling op het spaarvermogen.

Belastingvermindering, betaalde hypotheekrente

De kosten die bij een hypotheek worden gemaakt, zijn grofweg in drie delen te verdelen, namelijk de te betalen hypotheekrente, de aflossing en de premie voor verzekeringen of de aan de hypotheek gekoppelde bankspaarrekening. Van deze drie componenten is alleen de betaalde hypotheekrente aftrekbaar. De belastingvermindering kan worden vergroot door kapitaal op te bouwen op een verzekering of een bankspaarrekening.

Tijdens de opbouwperiode is geen belasting verschuldigd over het opgebouwde vermogen. Aan het einde van de looptijd wordt dit kapitaal gebruikt om de hypotheek geheel of gedeeltelijk af te lossen. Tijdens de looptijd van de hypotheek kunt u profiteren van de hypotheekrenteaftrek over de gehele hypotheekschuld.

Extra betalen is ondertussen niet altijd verstandig

Ondertussen bieden banken de mogelijkheid om de hypotheekschuld extra af te lossen. Door extra af te lossen, vermindert u het belastingvoordeel. U kunt het bedrag dat u gebruikt voor extra aflossing ook op een spaarrekening zetten. Voordat u extra gaat aflossen, moet u berekenen of het verstandig is. Stel dat u 2 procent rente op uw spaargeld verdient en 6 procent hypotheekrente betaalt. Dan is het verstandig om het spaargeld in de woning te investeren. Met een spaarrente van 3,5 procent en een hypotheekrente van 4 procent is het niet verstandig om geld te investeren in een huis. Vanwege het belastingvoordeel is het wellicht verstandiger om het geld op een spaarrekening te houden.

Hoe groot is het belastingvoordeel?

De hoogte van de belastingvermindering is afhankelijk van uw inkomensniveau. De belasting wordt geleidelijk opgebouwd. Dit betekent dat hoe hoger het inkomen, hoe hoger de belastingdruk. U kunt de hypotheekrente die u betaalt aftrekken van uw inkomen. Een persoon met een hoog inkomen heeft meer belastingvoordeel dan een persoon met een laag inkomen. Ook vaak aangeduid als het ontbreken van hypotheekrenteaftrekregeling, zijn de fiscale voordelen vooral hogere inkomens.

Maximale belastingvermindering of extra teruggaaf?

In het verleden was hypotheekadvies volledig gericht op het maximaliseren van fiscale voordelen. Door de dalende huizenprijzen zijn de nadelen van uitstel van aflossing van hypotheken aan het licht gekomen. Er ontstonden problemen met woningen waar de hypotheekschuld groter was dan de waarde van de woning. Deze huizen konden niet meer worden verkocht zonder de resterende schuld achter te laten. De nadruk komt steeds meer te liggen op het afbouwen van de hypotheekschuld, ook al was dat fiscaal niet de slimste manier.€