Hogere efficiëntie met turbo’s, sprinters en boosters

Door de lage rente op onze spaarrekening is ons spaarrendement de afgelopen jaren bijzonder laag geweest. Beleggingen worden meestal genoteerd om mogelijk een hoger rendement te behalen. Alleen met de beurs (AEX) gaat het soms niet zo makkelijk en soms zijn er grote schommelingen. Hoe is het mogelijk om hogere rendementen te behalen, ook al zijn de rendementen op de aandelenmarkt nog beperkt?

Acties

Tegenwoordig is het mogelijk om te beleggen in een breed scala aan beleggingsproducten. De bekendste zijn de aandelen van een bedrijf dat genoteerd staat aan een beurs zoals de AEX. Daar worden rendementen behaald door prijsverhogingen en dividenduitkeringen.

Het is niet eenvoudig om de juiste aandelen te kiezen. Er zijn talloze tips te vinden en er is een aardige specialist voor nodig om precies te begrijpen hoe de business ervoor staat. Daarnaast is de prijsreactie onvoorspelbaar, omdat analisten het jaar- of kwartaalbericht soms anders interpreteren, met onverwachte prijsveranderingen tot gevolg. Evenzo is het kopen van aandelen van één bedrijf een relatief hoog risico. Als er bijvoorbeeld een geval van fraude aan het licht komt, gaat de prijs fors omlaag. Om verliezen in een dergelijk geval te beperken, is het aan te raden deze te spreiden. Dit kan worden gedaan door aandelen van verschillende bedrijven uit verschillende sectoren te kopen. Een aandelenuitkering betekent vaak dat het rendement is afgestemd op de index van de beurs waarop de aandelen zijn genoteerd, zoals de AEX.

Trackers

Een zeer eenvoudige en goedkope manier van distributie is het volgen van een beursindex zoals de AEX-index. Dit kan met behulp van een tracker die vervolgens de AEX koers één-op-één volgt. De AEX-trackerprijs is dan de AEX-waarde gedeeld door tien. Dus als AEX 400 is dan is de waarde van de AEX tracker 40 euro. Alleen bij beperkte of dalende rendementen op de aandelenmarkt zullen de rendementen van zorgvuldig gediversifieerde aandelen of trackers ook dalen of zelfs negatief worden, dus we zijn er nog niet.

Hefboom

Hoe kunnen we in een gematigd of zelfs dalend beursklimaat toch een goed rendement behalen? Dat kan met hefboomproducten. Een hefboomproduct kan tegen een vaste prijs worden gekocht, waarbij de “geavanceerde” prijs stijgt of daalt afhankelijk van de onderliggende voorraad of index waarop het hefboomproduct is gebaseerd. Daarom worden dit soort producten ook wel derivaten genoemd. Zodra de aandelenmarkt bijvoorbeeld met slechts 1% stijgt, is het mogelijk om een ​​hoger rendement te behalen met een hefboomproduct. Afhankelijk van het risico dat u bereid bent te nemen, kan dit rendement oplopen tot 50%. Nu zal de oplettende lezer waarschijnlijk denken: wat als de beurs met 1% daalt? Immers, in dat geval zal het product van hefboomwerking ook met dezelfde “winst” dalen, dus in dit voorbeeld ook 50%. Je kunt dus ook veel meer verliezen dan met een normale voorraad.

Omgekeerde hendel

Binnen de hefboomproducten is het ook mogelijk om te kiezen in welke richting de hefboomwerking werkt. Dus zelfs in het bovenstaande geval is het mogelijk om 50% rendement te behalen zodra de aandelenmarkt met 1% daalt. Een omgekeerde hefboomwerking leidt echter ook tot grote verliezen als de onderliggende aandelen of index niet presteren zoals u had verwacht. Als het om beleggen gaat, praten mensen lang en kort.

Lang en kort

Long gaan in een aandeel of index betekent in feite dat u een hefboomproduct koopt tegen een bepaalde waarde en speculeert op een (lichte) stijging van het aandeel of de index. Shorten op een aandeel of index betekent in feite dat u een omgekeerd hefboomproduct koopt tegen een bepaalde waarde en speculeert op een (lichte) daling van het aandeel of de index.

Het zijn banken als ING en Royal Bank Of Scotland (RBS) die dit soort hefboomproducten aanbieden met klinkende namen als Turbo, Booster, Sprinter en Sprinter BEST. Deze aandelen kunnen worden verhandeld via beleggingssites zoals Giro, Alex.nl, Binck. De productnaam vertelt u ook hoe de hefboomwerking werkt. Turbo’s en Sprinters hebben nog steeds een restwaarde en Boosters en Sprinters BEST worden waardeloos zodra de basiswaarde een bepaalde limiet overschrijdt. U verliest dus uw volledige investering als dit gebeurt. Daarom gaan de laatste opties gepaard met een hoger risico, maar bieden ze over het algemeen ook een hogere hefboomwerking. De limiet die u kiest bij een hefboomproduct is erg belangrijk. Deze limiet definieert het punt waarop het product “af” is en dus een definitief verlies veroorzaakt. Tegelijkertijd bepaalt deze limiet ook in hoeverre het hefboomeffect werkt, en dus hoe sterk een kleine daling of stijging wordt versterkt. Deze beperking wordt beëindigingsverlies genoemd en maakt ook deel uit van de productnaam.

Voorbeeld

Stel dat de AEX koers 400 is en dat we er vanuit gaan dat de beurs de komende maanden nog met 3% kan stijgen en je verwacht ook dat de AEX voorlopig niet onder de 388 komt. de AEX RBS Booster Long 388. De productnaam geeft dus aan in welke richting (Long = stijging) u speculeert, evenals het punt waarop uw product waardeloos wordt (nul euro) (als de AEX-index daalt tot onder 388). De waarde van deze booster wordt bepaald door een formule en zal ongeveer € 25 cent zijn als de AEX op 400 staat. Zodra de AEX 3% gestegen is tot 412, zal deze booster dan ongeveer € 2 50 waard zijn – een waardestijging van 100% . Andersom werkt het natuurlijk ook, als de AEX met 3% daalt, zakt de waarde naar nul en de AEX nog meer, dan is deze booster niets meer waard. Hoe de waardeberekening precies werkt, wordt uitgelegd in de documentatie bij producten als ING en Royal Bank Of Scotland.

Het moment van aankoop is belangrijk

Inmiddels kent iedereen het “golfpatroon” dat in veel beursindexen te zien is. Daarom is het belangrijk om dit soort producten op het juiste moment te kopen. Dit is wanneer een stijging of daling begint in de richting die u voorspelt. U kunt het moment van aankoop bepalen door bijvoorbeeld een technische analyse uit te voeren van de prijsontwikkeling van het onderliggende aandeel of de index. Er zijn bijvoorbeeld veel methoden bekend om prijsontwikkelingen te analyseren. Een indicator is de Relative Strength Index (RSI). Deze indicator wordt laag (onder 30) wanneer het golfpatroon in opwaartse richting verandert en hoge waarde (boven 70) wanneer het golfpatroon in neerwaartse richting verandert. Met de RSI-indicator kunt u het koopmoment bepalen en is tegelijkertijd de verwachte richting bekend. Natuurlijk geeft de RSI-indicator niet altijd 100% de goede richting aan, en om het risico te beoordelen, moet u andere indicatoren en ook emoties in de markt beoordelen.

Eindelijk

Een goed rendement behalen in een aandelenmarkt die slechts beperkt stijgt of daalt, is mogelijk door hefboomproducten zoals Turbo’s, Sprinters en Boosters te kopen en verkopen. Helaas loopt u een veel groter risico om een ​​groot deel of zelfs uw gehele investering te verliezen als de aandelenmarkt niet doet wat u verwachtte. Om deze reden kan het een goed plan zijn om te werken met slechts een beperkte investering, zoals een paar procent van uw spaargeld. Als de aandelenmarkt zich redelijk in de richting beweegt die u voorspelt, behaalt u een hoog rendement waarmee u het totale rendement van al uw spaargeld aanzienlijk kunt verhogen, terwijl u niet meer risico op al uw spaargeld legt dan de gekozen belegging een paar procent verliest .€