Hoge rente op achtergestelde deposito

Wat is een achtergesteld deposito? Kun je je geld wat langer wegzetten, kies dan voor een spaarrekening vanwege de hogere spaarrente. Een achtergestelde depositooptie is ook mogelijk. Dit levert een hogere rente op, maar brengt ook meer risico met zich mee. Als de bank bijvoorbeeld failliet gaat, kan het zijn dat u uw geld niet snel terugkrijgt. Maar de hoge rente op het achtergestelde deposito is vaak weer aantrekkelijk. Dus de keuze is aan jou.

Bouwt u een spaarrekening of deposito op?

Als je een ei voor de dorst wilt bouwen, leg dan geld neer. Waar zet je dat geld in? De rente op een gewone spaarrekening is vaak wat laag en alles in aandelen zetten is weer te riskant. Een goede mix is ​​dus op zijn plaats. Als u een deel van uw vermogen tegen een vaste rente wilt weggeven, zijn er verschillende mogelijkheden. Spaarrekeningen zijn het veiligst. Natuurlijk zijn staatsobligaties ook erg veilig, maar de waarde van obligaties is ook onderhevig aan prijsschommelingen. Daarom kunnen obligaties minder wenselijk zijn.

Wat is de looptijd van het spaardeposito?

Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel je wilt beleggen in vastrentende waarden, is het belangrijk hoe lang de looptijd moet zijn. Een goede combinatie van eigen rentetarieven kan immers naar believen worden gecreëerd. Dit kunt u zelf doen of in overleg met uw adviseur. Er zijn veel interessante online spaarrekeningen beschikbaar voor de korte termijn. Met of zonder beperkende voorwaarden. Voor een langere periode zit je al snel in de spaarpot.

Hoge rente op spaardeposito’s

Sparen kan een goed rendement opleveren. Omdat u bereid bent het geld wat langer te laten staan, zal de bank doorgaans bereid zijn een hogere rente te betalen. De looptijd van deposito’s kan 1 maand zijn, maar ook 10 jaar of langer. Ook de rentetarieven lopen sterk uiteen. Een ander aandachtspunt is of de betreffende spaarrekening al dan niet achtergesteld is. Het achtergestelde deposito krijgt een hogere spaarrente, maar dit is onderworpen aan de voorwaarden van het achtergestelde deposito. Met name de veiligheid van het achtergestelde deposito is van groot belang.

Is het achtergestelde deposito veilig als de bank failliet gaat?

In Nederland zorgt het depositogarantiestelsel ervoor dat maximaal € 100.000 van uw spaargeld per rekeninghouder en bank gegarandeerd is.
Deze garantie geldt ook voor spaardeposito’s als deze niet achtergesteld zijn.
Daarom hebben zogenaamde achtergestelde deposito’s niet deze absolute garantie van De Nederlandsche Bank. Daarom is het achtergestelde deposito risicovoller. En dit aspect komt ook tot uiting in de rentebetaling. Zo had de voormalige DSB bank achtergestelde deposito’s tot 6,5%.

Veilig of risico besparen?

Als je erop vertrouwt dat de bank niet failliet gaat, dan is het een hoge rente. Als je op veilig wilt spelen, is het beter om alleen niet-achtergestelde deposito’s te kiezen en het geld over verschillende banken te spreiden. Wat u nooit moet doen, is al uw spaargeld op achtergestelde deposito’s zetten: het mag, maar u neemt meer risico dan nodig is. Als de bank failliet gaat, bent u de laatste in de rij om uw geld terug te krijgen via de curatoren. Daarnaast hoeft het achtergestelde deposito niet gedekt te zijn door een bankgarantie van De Nederlandsche Bank.

Welke banken geven de hoogste spaarrente in 2020?

U kunt ook kiezen voor een onvoorwaardelijke spaarrekening zodat u vrij kunt geld opnemen wanneer u maar wilt zonder gebonden te zijn aan allerlei beperkingen.

Lees verder