Hoge inflatie: gevolgen en tips voor aandelenbeleggingen

In financieel jargon is inflatie wanneer de prijzen van de meeste goederen en diensten stijgen. Een van de effecten van inflatie is dat voor hetzelfde bedrag minder kan worden gekocht en de koopkracht afneemt. Een te hoge inflatie zorgt voor angst op de aandelenmarkt en bij beleggers. Een te hoge inflatie gaat ten koste van de economische groei, waardoor beleggers nerveus worden en beleggingsadvies inwinnen om hun portefeuille mogelijk opnieuw in evenwicht te brengen. Een continu dalend prijspeil leidt tot deflatie. Een te sterke stijging van het prijspeil wordt in de financiële wereld hyperinflatie genoemd.

Wat is inflatie?

In een normaal functionerende economie zullen de prijzen van producten en diensten altijd stijgen of dalen. Een brede toename van een pakket goederen of diensten wordt inflatie genoemd. In het bijzonder zal een mand met goederen en diensten worden samengesteld die het meest worden gebruikt en geconsumeerd door huishoudens. Elk product of dienst in dit winkelmandje heeft een vaste prijs. De jaarlijkse inflatie wordt bepaald door de totale prijs van dit mandje in een bepaalde maand van het jaar te vergelijken met de totale prijs van deze maand in dezelfde maand van het voorgaande jaar. Naarmate de prijs van het mandje stijgt, neemt de waarde van geld af. De koopkracht valt er echter niet op. We spreken van koopkrachtdaling wanneer de lonen of lonen langzamer stijgen dan de prijzen.

Voorbeeld:
In 2018 betalen mensen 2,2 euro voor een brood. Als in 2033 hetzelfde brood 4,4 euro zou kosten, dan kun je in 2033 in principe nog maar een half brood kopen voor 2,2 euro. Daarom kunnen we spreken van een inflatiestijging van 100% over een periode van 15 jaar.

Gevolgen van matige of hoge inflatie

Beperkte of matige effecten van inflatie

De overheid en de centrale bank streven naar een inflatie van rond de 2%. Dit inflatieniveau kan als gunstig voor de economie worden beschouwd. Een lage inflatie moedigt consumenten echter aan om meer goederen en diensten te kopen. Het uitstellen van aankopen betekent dat de consument later meer gaat betalen voor hetzelfde product. Geld lenen als de inflatie laag is, is ook winstgevender. Over het algemeen is de rente laag als de inflatie laag is. Overheden en centrale bankiers (bijvoorbeeld de Europese Centrale Bank en de Amerikaanse Federal Reserve) hebben er alle belang bij de inflatie op een gezond niveau te houden, omdat dit de economie ten goede komt.

Gevolgen van hoge inflatie

Beperkte inflatie is goed voor het economisch klimaat. Hoge inflatie is echter minder gunstig. Een te hoge inflatie ondermijnt het vertrouwen in de eigen munt. Het betekent ook dat buitenlandse investeerders minder trek hebben in investeringen. Bijgevolg verstoort een hoge inflatie de economische groei. Als de inflatie te hoog is, zullen centrale bankiers de rente sneller verhogen, wat de geldcreatie vermindert. Een stijgende rente maakt het beleggingssentiment kwetsbaarder omdat geld niet meer zo goedkoop beschikbaar is.

Goud kan dienen als hedge en bescherming tegen inflatie / Bron: Istara, Pixabay

Portefeuille- en beleggingsadvies bij hogere inflatie

Hoge inflatie wordt soms “spookinflatie” genoemd. Beleggers huiveren van een te hoge prijsstijging. Deze beleggers zullen hun portefeuilles (her)bekijken en eventueel heralloceren naar producten die in tijden van hogere inflatie aan te raden zijn.

Aanbevolen producten kunnen zijn:

Wat is hyperinflatie?

Hyperinflatie is een te hoge inflatie die erg slecht is voor de economie. Daardoor lopen de lonen te ver achter op de prijzen en trekken investeerders hun geld massaal uit de economie. Ook een “run on the bank” kan catastrofale gevolgen hebben. Consumenten willen veiligheid en zullen daarom beleggen in andere valuta of in activa die hun waarde behouden. Kortom, hyperinflatie zorgt voor paniek in het systeem, waardoor er veel wantrouwen en angst in het economische systeem sluipt. Centrale bankiers en economen zijn erg op hun hoede voor hyperinflatie.

Wat is deflatie?

Deflatie kan worden omschreven als een continue daling van het prijspeil. Te weinig consumentenvraag naar goederen en diensten kan bedrijven dwingen de prijzen te verlagen. Economen vrezen deflatie, wat het tegenovergestelde is van inflatie. In een deflatoire omgeving zullen huishoudens aankopen uitstellen omdat ze verwachten dat de prijzen zullen blijven dalen. Uitstelgedrag is echter nadelig voor het goed functioneren van de economie.€