Hof Hoorneman Phoenix Fonds (NL0009864487)

Het Hof Hoorneman Phoenix Fonds is een beleggingsfonds dat belegt in bedrijfsobligaties die volgens het fonds ondergewaardeerd zijn. Dit zijn bedrijven die zich vaak in een benarde situatie bevinden waarin de markt de vooruitzichten negatiever beoordeelt dan de werkelijke situatie. Het Phoenix Fund kan deze bedrijfsobligaties vervolgens tegen aantrekkelijke kortingen inkopen. Het Hof Hoorneman Phoenix Fonds richt zich op Europa.

Hoff Horneman

Hof Hoorneman is een Nederlandse bank gespecialiseerd in vermogensbeheer. Hof Hoorneman Fondsbeheer is een divisie die verschillende beleggingsfondsen beheert, waaronder het Phoenix Fonds. Het fonds is geschikt voor een belegger die blootstelling wil aan sterk ondergewaardeerde obligaties.

obligaties

Een obligatie is een schuldinstrument voor een lening aangegaan door een bedrijf, instelling of overheid. Deze obligaties zijn verhandelbaar.

Stichting Hof Hoorneman Phoenix

De Stichting Hof Hoorneman Phoenix is ​​opgericht op 28 september 2007. De stichting is gevestigd in Nederland. Op 3 januari 2020 bedroeg het vermogen van het fonds 109,1 miljoen euro. De “ISIN Code” van Stichting Phoenix is ​​NL0009864487. ISIN staat voor
Internationaal identificatienummer van effecten
, het is een uniek identificatienummer dat aan beleggingsproducten wordt toegekend. Het Hof Hoorneman Phoenix fonds streeft naar winst door te beleggen in obligaties van bedrijven in diepe problemen. Deze obligaties hebben vaak een hoog rendement (couponrente) omdat het risico op faillissement groot is. Het fonds richt zich voornamelijk op bedrijfsobligaties in Europa.

Ondergewaardeerde bedrijfsobligaties

Het Hof Hoorneman Phoenix Fonds kijkt naar de waardering van het bedrijf. Als de markt die waardering te laag waardeert, koopt het fonds die obligaties. Wanneer de financiële positie van het bedrijf later verbetert, stijgen de koersen van deze obligaties fors. Op deze manier kun je veel winst maken. Het risico dat deze obligaties mis gaan is echter ook erg groot, dit risico wordt maximaal beperkt door het te spreiden over verschillende bedrijven. Een ander risico van dit type obligatie is dat er vaak een lage verhandelbaarheid is, waardoor als de obligaties moeten worden verkocht in geval van toekomstige problemen, deze vaak mislukken.

Doel Stichting Hof Hoorneman Phoenix

Phoenix Fund streeft naar absolute winst door vermogensgroei. Dit betekent dat het volgen of outperformen van een bepaalde ‘benchmark’ (de benchmark is een bepaalde index of aandeel waarmee het fonds vergelijkt, bijvoorbeeld de AEX- of AMX-index) geen doel op zich is. Omdat het vaak langer kan duren voordat ondergewaardeerde bedrijfsobligaties weer tegen reële waarde worden verhandeld, is het Phoenix Fund geschikt voor beleggers met een langere beleggingshorizon. Het Phoenix Fund is minder geschikt voor kortetermijnhandelaren.

Opstelling Hoorneman Phoenix Fonds Hof

De 10 grootste posities van het fonds in november 2019 zijn:

Keer terug naar Hoorneman Phoenix Foundation Court

Per januari 2020 zijn de prestaties van het Phoenix-fonds over de afgelopen 5 jaar als volgt:

Het rendement over 3 en 5 jaar wordt jaarlijks, dus op jaarbasis, bepaald.

Verhandelbaarheid Stichting Hof Hoorneman Phoenix

Het Phoenix-fonds is dagelijks verhandelbaar en kan bij de meeste brokers worden verhandeld. Het Phoenix fonds is eenvoudig te vinden bij de broker door te zoeken op de ISIN-code. De ISIN-code van dit fonds is NL0009864487. Het beleggingsfonds is te koop bij Binck Fundcoach, ING Beleggen, Today’s Broker, Degiro, Aegon Beleggen en Lynx Beleggen.

Risico

Het risico in het Hof Hoorneman Phoenix fonds krijgt begin 2020 een 4 op een schaal van 1 tot 7. Hierbij is 1 het laagste risico en 7 het hoogste risico. Deze risico-indicator kijkt naar prijsveranderingen in het verleden, hoe groter de verandering, hoe groter het risico.€