Hoeveel verdient de koninklijke familie per jaar?

Jarenlang was er grote onzekerheid over de hoogte van de uitgaven van de koninklijke familie. In 2009 heeft een stuurgroep onder leiding van oud-minister Gerita Zalm onderzoek gedaan naar de hoogte van de kosten.

Ons koningshuis kost onze samenleving miljoenen euro’s per jaar, maar de kosten komen ook voor een deel om ons cultureel erfgoed te beschermen. Tot 2009 kon het kostenniveau alleen worden geschat, maar in 2009 werd besloten dit te specificeren. Het is ook een logische beslissing, aangezien de onvrede onder de bevolking groeide. In die tijd moest iedereen van minder rondkomen, en de koninklijke familie was niet eens duidelijk over de kosten. Voordat er bezuinigd kan worden, moeten eerst de totale uitgaven duidelijk zijn.

Hoeveel verdient de koninklijke familie per jaar?

Geld dat wordt opgehaald uit belastingen wordt gebruikt om de koninklijke familie te ondersteunen. Het geeft de belastingbetaler ook het recht om te weten hoeveel geld het in totaal kost. Tegen de tijd dat het managementteam inzicht gaf in de kosten, waren de kosten verdeeld over verschillende afdelingen.

Kosten die direct konden worden toegeschreven aan het optreden van onze koningin waren:
39 miljoen euro
. Daarnaast waren er de kosten die werden besteed aan beveiliging, onderhoud van paleizen en natuurlijk staatsbezoeken. Deze kosten kunnen over het algemeen in volume worden ingeschat
71 miljoen euro
. Optellen geeft de totale kosten
110 miljoen euro
.

Uitgaande van zestien miljoen Nederlanders betaalt het Koninklijk Huis ons per hoofd van de bevolking per jaar:
6,88 euro

Zijn de kosten te hoog?

Na het in kaart brengen van de kosten is deze zaak voorgelegd aan de heer Zalma. Hij kon daar volgens hem niets over zeggen omdat hij geen vergelijkingsmateriaal had. De kosten worden nu inzichtelijk gemaakt, zodat de kosten jaar op jaar kunnen worden vergeleken. De kosten zijn nu opgenomen in de rijksbegroting. Hierin is het te herkennen aan de naam “King”. Deze aanduiding verwijst naar de grondwet.

Het Koninklijk Huis is het visitekaartje van Nederland

Als we geen koninklijke familie hadden, zouden we een republiek worden met een president. De koningin vervult publieke functies waarin ze ook Nederland vertegenwoordigt. Het kan contacten onderhouden met andere staatshoofden en zo de weg vrijmaken voor bedrijven om nauwer samen te werken met andere landen en bedrijven in die landen. Het geeft Nederland ook een bepaalde uitstraling.

Tradities en cultuur

De koninklijke familie wordt ook geassocieerd met onze tradities en cultuur. Hierbij kunt u denken aan een stukje geschiedenis, maar ook aan traditionele jaarlijkse vieringen zoals Koninginnedag en bruiloften. Ook investeringen in paleizen en andere cultuurgoederen vormen een groot deel van de kosten.

Zuinig van de bevolking, de koninklijke familie zuinig

Nu de kosten inzichtelijk zijn, kan er ook bespaard worden. Het jaar 2008 is financieel zwaar geweest voor de bewoners. Nu kan de pijn worden gedeeld, met de koninklijke familie die naar verwachting soortgelijke bezuinigingen zal doorvoeren. Dat zou bijvoorbeeld minder luxe en goedkopere vakanties betekenen. Het koningshuis leeft van ons belastinggeld, dus zuinigheid is niet al te groot.€