Hoeveel risico neemt u met particuliere leningen?

Je hebt in je leven hard gewerkt voor je geld en het staat goed op je spaarrekening. Wat als iemand die je kent een som geld nodig heeft, wat doe je dan? Ga je geld lenen of stuur je hem met alle goede bedoelingen naar de bank. Het beste advies is om zelf het risico te bepalen, maar hoe weeg je het af?

Het risico van geld lenen

Risico analyse

Het gaat om het in kaart brengen van de gevolgen als iets gebeurt en de kans dat het ook daadwerkelijk zal gebeuren. Risico wordt uitgedrukt als kans maal gevolgen en is een belangrijke maatstaf voor het identificeren van gevaren. Hoe riskant is het nu om als particulier geld uit te lenen. Het hangt af van de volgende parameters:

Risicoclassificatie voor geldleningen

U kunt deze tabel gebruiken om u een idee te geven van het risico dat u loopt. Kleine bedragen komen altijd terug bij kennissen en het risico is laag. Als het bedrag of de onzekerheid toeneemt met de looptijd van de lening, neemt ook het risicoprofiel snel toe:

Som Een beroemde korte lang geleden bekend Onbekende korte Lang onbekend
Laag 1 2 2 4
Bron 2 4 4 8
Hoog 3 6 6 12

Uit bovenstaande tabel blijkt dat er een onderscheid kan worden gemaakt naar het belang van het risicoprofiel. Hoe onbekender voor ons de kredietnemer en hoe groter het bedrag, hoe groter het risico. Hoe groter het risico, hoe belangrijker het is om rekening te houden met de mogelijke gevolgen. Het is bijvoorbeeld niet vreemd om nooit geld uit te lenen aan vreemden. Maar wat kunt u doen als u geld leent aan iemand die u kent of niet kent?

Toepassing van de beheersmaatregel

Om ervoor te zorgen dat het geleende geld wordt teruggegeven, is een leenovereenkomst nodig bij een risicoprofiel. Dit betekent dat het daadwerkelijk wordt geregistreerd:

Bij het afsluiten van een leningsovereenkomst weten beide partijen waar ze aan toe zijn en worden hun rechten concreet omschreven. Let op: u geeft altijd uw rente aan om het uitgeleende spaargeld altijd terug te krijgen.

Uitlenen of niet uitlenen?

De vraag of u uitleent of niet hangt alleen af ​​van uzelf en uw relatie met de kredietnemer. Het is belangrijk om uw persoonlijke risico’s met vertrouwen te beperken. Zorg ook voor uw zaak. Als je ook maar de minste twijfel hebt over de bedoelingen van de lener, zorg er dan voor dat je niet leent om je spaargeld goed te beschermen. Als het te lenen bedrag niet klein is, is het altijd aan te raden om een ​​schriftelijke onderhandse leenovereenkomst af te sluiten. Dit geeft u het vertrouwen dat de contracten worden nagekomen en dat u rente ontvangt bij de aflossing.

Lees verder