Hoeveel persoonlijke investering om een ​​advocaat te betalen in 2021?

Een persoon die gesubsidieerde rechtsbijstand aanvraagt, moet een eigen bijdrage betalen aan de advocaat of mediator. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen: hoe hoger het inkomen, hoe hoger de eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is ook afhankelijk van of het gaat om een ​​reguliere opwaardering, een gesubsidieerde bemiddeling of een lichte adviestoeslag (LAT). In 2021 kan één persoon wiens fiscaal jaarinkomen in het verslagjaar niet hoger is dan 28.600 euro gesubsidieerde rechtsbijstand krijgen. In 2021 kan een echtgenoot, samenwonende of een alleenstaand gezin gesubsidieerde rechtsbijstand aanvragen, als het fiscale jaarinkomen in het verslagjaar niet hoger is dan 40.400 euro.

Wat is de eigen bijdrage van een advocaat of mediator in 2021?

Wat is gesubsidieerde rechtsbijstand?

Een persoon kan bijvoorbeeld met een juridisch probleem worden geconfronteerd bij de beslissing om een ​​rechtszaak aan te spannen en te procederen of anderszins betrokken te raken bij een gerechtelijke procedure. Er kunnen kosten gemaakt worden voor juridisch advies van een advocaat of mediator. Een persoon met een laag of lager inkomen kan door de overheid een deel van de kosten van juridisch advies vergoed krijgen, waardoor
gesubsidieerde rechtsbijstand
. Heeft iemand een rechtsbijstandverzekering, dus
nee
belangrijk om aanspraak te kunnen maken op gesubsidieerde rechtsbijstand. De Raad voor Rechtsbijstand beslist of iemand recht heeft op gesubsidieerde rechtsbijstand, dat wil zeggen of iemand een toeslag krijgt.

Hoeveel eigen bijdrage moet ik betalen voor een advocaat of mediator in 2021?

Het te betalen bedrag
investering
voor verschillende vormen
gesubsidieerde rechtsbijstand
:

HET ADVIES
In een aantal gevallen kunt u korting krijgen op de eigen bijdrage die u moet betalen, bijvoorbeeld als de advocaat of mediator wordt aanbevolen door het Advocatenkantoor en het een (reguliere) top-up (in privaatrecht en familierecht) betreft.

Wat is het Toeslag Raad voor Rechtsbijstand?

De
Raad voor Rechtsbijstand (RvR)
is het orgaan dat beslist of iemand recht heeft op (gedeeltelijke) vergoeding van de kosten van een advocaat of mediator die iemand maakt in een gerechtelijke procedure. Toevoeging is het besluit van de RvR om iemand een
een vergoeding
de kosten van een advocaat of mediator betalen, waardoor iemand recht heeft op gesubsidieerde rechtsbijstand. De aanvraag voor toetreding tot de RvR moet worden ingediend bij de mediator of advocaat van degene die de gesubsidieerde rechtsbijstand wil aanvragen. Iemand die een opwaardering van de RvR heeft ontvangen, doet nog steeds een eigen bijdrage aan een tussenpersoon of advocaat.

Wat bepaalt de hoogte van de eigen bijdrage van de advocaat of mediator?

Een eigen bijdrage is een bedrag dat iemand uit eigen zak betaalt om de kosten van een mediator of advocaat te dekken. De
supplement
wat iemand van de RvR krijgt, dekt niet de volledige kosten van een mediator of advocaat. De persoonlijke investering komt dus altijd voor rekening van de advocaat of tussenpersoon zelf. De
hoogte
De eigen bijdrage is afhankelijk van het belastbare jaarinkomen in het verslagjaar en de vorm van gesubsidieerde rechtsbijstand die wordt aangevraagd. In dit geval, hoe?
hoger
inkomen is hoe
hoger
eigen bijdrage.

Fiscaal jaarinkomen over het verslagjaar

De hoogte van de bijdrage van een persoon aan de RvR wordt bepaald op basis van de hoogte van het fiscale jaarinkomen en vermogen van de persoon in het verslagjaar. De RvR ontvangt van de Belastingdienst gegevens over het belastbare jaarinkomen. Het inkomen en vermogen van een persoon in het verslagjaar bepalen onder meer de hoogte van de eigen bijdrage. Het verslagjaar is een jaar
twee jaar eerder
voor het jaar waarin iemand de toeslag aanvraagt. Dit betekent dat in 2021 de hoogte van de eigen bijdrage onder meer wordt bepaald op basis van de hoogte van de jaarlijkse belastinginkomsten en het vermogen van de persoon in 2018.

Voorbeeld

In 2021 dient een advocaat of intermediair een aanvraag voor toevoeging van RvR in. Dit betekent dat de hoogte van de eigen bijdrage wordt berekend op basis van het jaarinkomen en vermogen van de twee jaren voor 2021, dus het jaarinkomen en vermogen in 2019.

Regular Add-on, Subsidised Brokerage en Light Advice Supplement (LAT)

De hoogte van de eigen bijdrage kan variëren afhankelijk van de soort en duur van de gesubsidieerde rechtsbijstand. Gesubsidieerde mediation van meer dan 4 uur heeft een
hoger
persoonlijke investering dan de gesubsidieerde makelaardij, die minder dan 4 uur duurt. Daarnaast eigen bijdrage
hoger
voor een licht adviessupplement (LAT) in het personen- en familierecht dan voor de gebruikelijke LAT. De verschillende soorten gesubsidieerde rechtsbijstand zijn:

Eigen bijdrage reguliere toeslag in 2021

In 2021 kan iemand een reguliere RvR-toeslag krijgen als:

Fiscaal jaarinkomen van een alleenstaande in het verslagjaar: Fiscaal jaarinkomen van een gehuwd, samenwonend of eenoudergezin in het verslagjaar: Eigen bijdrage op 1 januari 2021:
0-20.300 euro 0-28.200 euro 208 euro
20.301-21.000 euro 28.201 tot 29.200 euro 383 euro
21.001 tot 22.200 euro 29.201-30.600 euro 547 euro
22.201–23.500 euro 30.601-34.200 euro 712 euro
van 24.101 tot 28.600 euro van 34.201 tot 40.400 euro 875 euro
Meer dan 28.600 euro Meer dan 40.400 euro Een sollicitant arriveert nee recht op gesubsidieerde rechtsbijstand.

Eigen bijdrage op de aanvulling personen- en familierecht in 2021

Een eigen bijdrage bijtelling personen- en familierecht is iets anders dan een eigen bijdrage periodieke bijtelling. Bij persoons- en gezinsrechten is de eigen bijdrage iets hoger. Voorbeelden van procedures in het personen- en familierecht: echtscheiding, beëindiging samenwonen, boedelscheiding, omgangsregeling, alimentatie en gezagsrecht.

Fiscaal jaarinkomen van een alleenstaande in het verslagjaar: Fiscaal jaarinkomen van een gehuwd, samenwonend of eenoudergezin in het verslagjaar: Eigen bijdrage op 1 januari 2021:
0-20.300 euro 0-28.200 euro 362 euro
20.301-21.000 euro 28.201 tot 29.200 euro 438 euro
21.101 tot 22.200 euro 29.201-30.600 euro 602 euro
22.201–24.100 euro 30.601-34.200 euro 766 euro
van 24.101 tot 28.600 euro van 34.201 tot 40.400 euro 904 euro
Meer dan €28.600 Meer dan 40.400 euro Een sollicitant arriveert nee recht op gesubsidieerde rechtsbijstand.

Eigen investering in gesubsidieerde bemiddeling minder dan 4 uur in 2021

Bij gesubsidieerde mediation van minder dan 4 uur varieert de hoogte van de eigen bijdrage:

Fiscaal jaarinkomen van een alleenstaande in het verslagjaar: Fiscaal jaarinkomen van een gehuwd, samenwonend of eenoudergezin in het verslagjaar: Eigen bijdrage op 1 januari 2021:
0-20.300 euro 0-28.200 euro €56
20.301 tot 28.600 euro 28.201-40.400 euro €56
Meer dan €28.600 Meer dan 40.400 euro Een sollicitant arriveert nee recht op gesubsidieerde rechtsbijstand.

P.S
Met het aanvraagformulier mediation kan iemand een RvR-gesubsidieerde mediation aanvragen.

Persoonlijke investering in gesubsidieerde bemiddeling voor meer dan 4 uur in 2021

Bij gesubsidieerde mediation van meer dan 4 uur varieert de hoogte van de eigen bijdrage:

Fiscaal jaarinkomen van een alleenstaande in het verslagjaar: Fiscaal jaarinkomen van een gehuwd, samenwonend of eenoudergezin in het verslagjaar: Eigen bijdrage op 1 januari 2021:
0-20.300 euro 0-28.200 euro €56
20.301 tot 28.600 euro 28.201-40.400 euro 112 euro
Meer dan €28.600 Meer dan 40.400 euro Een sollicitant arriveert nee recht op gesubsidieerde rechtsbijstand.

Persoonlijke investering in het huidige LAT-jaar 2021

De hoogte van de eigen bijdrage voor de reguliere toeslag lichttips (LAT) varieert:

Fiscaal jaarinkomen van een alleenstaande in het verslagjaar: Fiscaal jaarinkomen van een gehuwd, samenwonend of eenoudergezin in het verslagjaar: Eigen bijdrage op 1 januari 2021:
0-21.000 euro 0-29.200 euro 83 euro
21.001 tot 28.600 euro 29.201-40.400 euro 137 euro
Meer dan 28.600 euro Meer dan 40.400 euro Een sollicitant arriveert nee recht op gesubsidieerde rechtsbijstand.

Eigen bijdrage aan LAT persoons- en familierechten in 2021

De hoogte van de eigen bijdrage voor de lichtadviestoeslag (LAT) in persoons- en gezinsrechten verschilt:

Fiscaal jaarinkomen van een alleenstaande in het verslagjaar: Fiscaal jaarinkomen van een gehuwd, samenwonend of eenoudergezin in het verslagjaar: Eigen bijdrage op 1 januari 2021:
0-21.000 euro 0-29.200 euro 115 euro
21.001 tot 28.600 euro 29.201-40.400 euro 151 euro
Meer dan 28.600 euro Meer dan 40.400 euro Een sollicitant arriveert nee recht op gesubsidieerde rechtsbijstand.

P.S
Met het LAT-aanvraagformulier kan iemand RvR aanvragen na een lichtadviessupplement (LAT).

Lees verder