Hoeveel pensioen krijg ik?

De meeste werknemers werken tot hun pensioendatum bij verschillende werkgevers. Hierdoor is het moeilijk in te schatten hoeveel pensioen u krijgt als u met pensioen gaat.

Het ideale pensioen is 70% van het laatst verdiende salaris. Voor de meeste werknemers hebben ze een aanzienlijk pensioentekort zonder zelfs maar te weten hoe groot het is. Het pensioenfonds of de verzekeraar rapporteert jaarlijks over de hoogte van het opgebouwde pensioen. Ook wordt u periodiek geïnformeerd over de opbouw van pensioenen bij andere fondsen of verzekeraars. Het vergelijken van alle nieuwste rekeningen kan u een idee geven van uw rechten na pensionering, maar er is nog steeds veel verwarring en vragen.

Inzicht via Mijnpensioenoverzicht.nl

Met het gratis online pensioenoverzicht op Mijnpensioenoverzicht.nl is het overzichtelijker geworden wat de opgebouwde rechten zijn. U kunt op deze site inloggen met uw DigiD-code om uw gegevens in te zien. U ziet via welke werkgevers u welke rechten heeft opgebouwd. Daarnaast krijg je ook een indicatie van je rechten als je blijft werken bij je huidige werkgever. Tegenwoordig geeft de website ook inzicht in de hoogte van de verwachte AOW-uitkering. In de meeste gevallen wordt spaargeld verstrekt aan de nabestaanden bij overlijden. Deze informatie vindt u ook op Mijnpensioenoverzicht.nl.

Overleg met UPS

U krijgt jaarlijks een overzicht van uw opgebouwde rechten van uw pensioenuitvoerder. UPO staat voor Unified Pensioenrekening. Dit overzicht moet u enig inzicht geven in het complexe pensioenvraagstuk. Naast opgebouwde rechten krijgt u ook inzicht in uw nabestaanden bij overlijden en de te verwachten pensioenaanspraken als de pensioenopbouw ongewijzigd blijft. U ontvangt eens in de vijf jaar een rapportage over de pensioenuitvoerders van vorige werkgevers. Uw huidige pensioenuitvoerder informeert u jaarlijks.

Extra opgebouwde rechten

U heeft de mogelijkheid om particulier te sparen voor extra pensioen. Dit kan in de vorm van een lijfrenteverzekering of een lijfrenterekening. Voor bijsparen werd in het verleden veel gebruik gemaakt van de Spaarloonregeling. Sinds deze vorm van brutoloonsparen is afgeschaft, is pensioensparen minder populair geworden. Een voordeel van een lijfrenteverzekering of lijfrenterekening is de mogelijkheid om de betaalde premie af te trekken. Daarentegen wordt de laatste uitkering na pensionering belast. U haalt het meeste uit de mogelijkheden als u de premie nu tegen een hoog belastingtarief kunt aftrekken. Na pensionering kan de toeslag lager zijn. U sluit een lijfrenteverzekering af bij een verzekeraar en de lijfrenterekening opereert bij een bank (zogenaamde bankspaarrekeningen). Deze opgebouwde rechten worden niet weergegeven op Mijnpensioenoverzicht.nl.

Geef inzicht in uw pensioenaanspraken

Iedereen heeft recht op een AOW-uitkering. De hoogte van deze uitkering is gebaseerd op het sociaal minimum, afhankelijk van de gezinssituatie. Pensioenregelingen houden al rekening met deze ouderdomsuitkering. Pensioenregelingen bieden een aanvulling op de minimumuitkering. Werknemers en zzp’ers wordt aangeraden om vervroegd met pensioen te gaan. In twintig jaar bouwt u met lage maandlasten uw pensioen op. De mogelijkheden zijn beperkt als u tien jaar of minder vanaf de pensioengerechtigde leeftijd bent.€