Hoeveel krijg ik als ik vakantiegeld uitbetaal?

Hoeveel vakantiegeld u krijgt, hangt af van uw brutosalaris. Het vakantiegeld bedraagt ​​8% van het brutosalaris. Daarna moet u nog belasting aftrekken. Hoeveel belasting wordt ingehouden, hangt af van de hoogte van het vakantiegeld. Zie hiervoor de tabel in dit artikel. Je vakantiegeld bereken je eenvoudig zelf.

Wat is vakantiegeld?

Iedere werknemer met een arbeidsovereenkomst in Nederland bouwt vakantiegeld op. Om dit in goede banen te leiden is er een wet ontwikkeld. Deze wetgeving wordt de “Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag” genoemd, afgekort als WMM. Volgens deze wet heeft iedere werknemer recht op een vakantietoeslag van 8% van het brutosalaris. Het bedrag wordt opgebouwd van 1 juni van jaar x tot 1 juni van jaar x+1, bijvoorbeeld van 1 juni 2010 tot 1 juni 2011. Alle componenten van het brutosalaris worden meegenomen in de vakantietoeslag.

Vakantiegeld en belastingen

Vakantiegeld wordt gezien als loon. Over het vakantiegeld moet de werkgever dus loonheffing betalen. En daarmee is het ook klaar om belasting te betalen over vakantiegeld. Over vakantiegeld is geen extra belasting verschuldigd.

Werk je al ergens?

Als je tijdelijk ergens hebt gewerkt via bijvoorbeeld een uitzendbureau, heb je ook recht op vakantiegeld. Let dus goed op als je in korte tijd veel verschillende werkgevers hebt gehad. Meestal wordt alles uitbetaald als het tijdelijke contact eindigt. U ontvangt dan tegelijkertijd uw resterende vakantiedagen en uw opgebouwde vakantiegeld. Het is voor de werkgever veel makkelijker om het in de administratie te verwerken.

Wanneer ontvang ik mijn geld?

Vakantiegeld wordt uitbetaald in mei en juni. Afhankelijk van de keuze die de werkgever maakt, ontvang je deze in de ene of de andere maand. Het vakantiegeld wordt tegelijk met het loon uitbetaald. Als uw werkgever de uitbetaling van vakantiegeld uitstelt, zijn er regels waarop u aanspraak kunt maken op verhoging. Deze verhoging kan maximaal 50% bedragen.

ik krijg niet de volle 8%

Werknemers die minimaal drie keer het minimumloon verdienen, kunnen een ander vakantiegeld krijgen. Hierover moeten werkgever en werknemer het eens zijn. Dan bepaalt deze uitzonderingsregel dat de werknemer maximaal 8% van het driedubbele minimumloon mag ontvangen.

Vakantiegeld berekenen, hoeveel krijg ik?

U kunt de vakantietoeslag zelf berekenen. Als je het brutoloon voor het hele jaar weet, mag je daar 8% van nemen. Dan heb je bruto vakantiegeld. Over dit bedrag moet nog belasting worden ingehouden. In onderstaande tabel ziet u hoeveel belasting u over vakantiegeld moet betalen. Tarieven gelden voor personen tot 65 jaar.

Belastingtarief vakantiegeld
Som Tarief
tot 18.218 euro 33,45%
18.219 tot 32.738 euro 41,95%
32.739 tot 54.367 euro 42%
€ 54.368 en hoger 52%

Wat kun je het beste doen met vakantiegeld?

Er zijn veel manieren om je vakantiegeld te besteden. Als u het geld niet echt nodig heeft, kunt u natuurlijk kiezen voor een spaarrekening met een aantrekkelijke rente. U kunt het geld ook gebruiken om uw tuin op te knappen of op vakantie te gaan. Maar veel mensen gebruiken vakantiegeld ook om schulden af ​​te lossen. U profiteert dan op een andere manier van dit extra voordeel. Het nadeel is dat je hem meteen kwijt bent en er dus niet lang van kan genieten.€