Hoeveel kinderalimentatie moet ik betalen?

Na de scheiding moeten de ex-partners het eens worden over hun financiële toekomst. Ook na echtscheiding blijven ex-partners gedeeltelijk verantwoordelijk voor het inkomen van de ex-partner.

In het echtscheidingsconvenant moet ook overeenstemming worden bereikt over de hoogte van de partneralimentatie en de kinderalimentatie. Daarnaast moet er ook een ouderschapsplan worden opgesteld zodat er duidelijke afspraken zijn over de opvoeding van het kind of de kinderen. Tegenwoordig is echtscheiding gebaseerd op het belang van het kind. De benadering is dat het kind niet benadeeld mag worden door de beslissing van de ouders om te scheiden. De ouder bij wie het kind gewoonlijk woont, heeft het recht om bij te dragen aan de opvoeding van het kind in de vorm van kinderalimentatie.

Het verschil tussen partneralimentatie en kinderalimentatie

Partneralimentatie is bedoeld om de minst verdienende ex-partner financieel te bevredigen. Kinderalimentatie is bedoeld om de kosten van het ouderschap eerlijk te delen. De hoogte van de partneralimentatie is afhankelijk van het inkomensverschil tussen beide ex-partners, kinderalimentatie moet zorgen voor een eerlijke verdeling van de kosten tussen de ouders.

Hoeveel kinderalimentatie moet betaald worden?

In principe zijn beide ouders het hier zelf over eens. Hiervoor kunnen zij rekenhulpmiddelen gebruiken. Hiervoor kunnen zij gebruik maken van de expertise van een adviseur of intermediair. U kunt ook een advocaat inhuren, maar zij rekenen dan een hoog uurtarief. De bijdrage in de vorm van kinderalimentatie dient zo te worden vastgesteld dat beide ouders ongeveer dezelfde kosten dekken. Anders dekt de ouder met wie het kind de meeste tijd doorbrengt de grootste kosten, bijvoorbeeld school, kleding, sport en de dagelijkse kosten van het kind.

Is kinderalimentatie fiscaal aftrekbaar?

De kinderbijslag is aftrekbaar. Er is een vaste inhouding, wat betekent dat het betaalde bedrag niet aftrekbaar is, maar door de overheid wordt vastgesteld. Om voor deze aftrek in aanmerking te komen, moet u een storting doen die het minimumbedrag overschrijdt. Voor 2012 is dit bedrag vastgesteld op 408 euro per kwartaal. Het kan kosten omvatten die door de betalers zelf worden gedragen. Zo betaalt een ouder elk kwartaal 350 euro aan kinderbijslag. Deze ouder heeft elk weekend kinderen. Bij de vaststelling van de aftrek kan de ouder ook een redelijk bedrag in de kosten opnemen gedurende de periode dat de kinderen bij hem verblijven. In dit voorbeeld is het redelijk om te zeggen dat de investering groter is dan $ 408 per kwartaal.

Moet de begunstigde belasting betalen over kinderalimentatie?

De ontvangen partneralimentatie is aftrekbaar bij de dienstverlener en belastbaar voor de ontvanger. De verstrekte kinderbijslag is aftrekbaar voor de aanbieder, maar niet belastbaar voor de ontvanger.

Is de hoogte van de kinderalimentatie ook afhankelijk van het inkomen?

De hoogte van de kinderbijslag wordt niet aangepast aan de hoogte van het inkomen, maar aan de behoefte van het kind. Wel kan het inkomen een beperking zijn bij het bepalen van de premie. Als de ouder geen geld heeft, kunnen er geen bijdragen worden betaald. Kinderalimentatie heeft dan voorrang op partneralimentatie.€