Hoeveel kan ik terugkrijgen als de hypotheekrenteaftrek afneemt?

De overheid stimuleert al jaren de woningmarkt zodat het kapitaal in handen komt van de gemiddelde burger. Het bleek een groot succes, maar nu is het systeem onhoudbaar geworden. Dit komt mede doordat de grootverdieners ook relatief veel geld konden recupereren. Vanaf 2014 is het beleid aangepast zodat in eerste instantie de hoogste belastingcategorie wordt behandeld, met een aftrek van 0,5% per jaar. Het raakt de andere belastingcategorieën pas na 20 jaar. Wat houdt de dalende hypotheekrenteaftrek in en hoe berekent u hoeveel renteaftrek u in een bepaald jaar kunt nemen?

Verlaging hypotheekrenteaftrek

Het Heilige Huis is opgelost

De hypotheekrenteaftrek is al jaren een beschermde heilige graal waar niet mee geknoeid mag worden. In verband met de verslechtering van de economie en de hoge kosten van renteaftrek heeft het kabinet besloten hier iets aan te doen. Het doel is om de uitkeringen geleidelijk af te bouwen om de financiële druk op de overheid te verminderen. Er is niet besloten om de hypotheekrenteaftrek per direct af te schaffen, omdat dit te veel schade zou toebrengen aan de economie en de woningmarkt. Daarom is vanaf 2014 de regeling aangepast zodat de renteaftrek van het Heilige Huis elk jaar afneemt. Hoe is het georganiseerd en hoeveel renteaftrek kunt u in een bepaald jaar krijgen?

Hoe wordt er mee omgegaan?

De renteaftrek wordt geleidelijk afgebouwd vanaf de hoogste belastingschijf. In schaal 2 en 3 betaalt men 42% belasting, maar in schaal 4 is dat 52%. Deze laatste schaal voor de hoogste verdieners wordt in eerste instantie zodanig verlaagd dat deze vanaf 2014 met 0,5% per jaar wordt verlaagd. Het streven is dat de renteaftrek wordt aangepast naar 38% over 28 jaar en gelijk wordt gemaakt over beide schalen 2, 3 en 4. Aangezien de eerste 20 jaar alleen op de 4e schaal kan worden ervaren, treft het vooral hoogverdieners. Met andere woorden, de mensen met het meeste geld moeten opgeven omdat ze ook meer capaciteit hebben.

Een nieuwe hypotheek nemen

De vorige overeenkomst geldt voor alle hypotheken. Dit betekent zowel bestaande als nieuwe hypotheken. Als u wilt blijven profiteren van de hypotheekrenteaftrek, moet het geleende bedrag lineair of annuïtair worden afgelost over maximaal 30 jaar. Als u de termijn dus in deze periode terugbetaalt, blijft u alleen profiteren van de renteaftrek over die termijn.

Voorbeeld berekening hypotheekrenteaftrek

Wanneer u te maken krijgt met de daling van de hypotheekrenteaftrek, is het maar net in uw belastingschijf. Sinds 2014 heeft het invloed op u in de 4e schaal. Zit u in belastingschijf 3 of lager, dan duurt het nog 20 jaar voordat u hiermee te maken krijgt. Met andere woorden, u kunt dan nog lang profiteren van dezelfde renteaftrek. Om te bepalen in hoeverre het renteaftrekpercentage is gedaald, kunt u de volgende formule gebruiken:

Stel dat u voor 2015, 2024, 2033 of 2038 wilt weten hoeveel rente u kunt aftrekken:

Bovenstaande rente kunt u over de betaalde rente in het betreffende jaar terugvragen bij de Belastingdienst.

Overgang in 2034

In het kader van de vorige berekening is duidelijk dat in 2033 de grens van belastingcategorie 3 is bereikt. Met andere woorden, de schalen 2 en 3 worden in 2034 ook getroffen, aangezien u op die schalen 42% betaalt. U kunt dit jaar dus een belastingteruggave van 41,5% verwachten. Het daalt tot 2041 en bereikt zo geleidelijk het renteaftrekpercentage van 52% – (2041 – 2013) * 0,5% = 38%.

Bovenstaande berekening blijft geldig, op voorwaarde dat deze procedure en progressieve belastingcategorieën gedurende deze tijd niet worden aangepast.

Lees verder