Hoeveel hypotheek krijg ik in 2021?

Bereken de maximale hypotheek die u in 2021 kunt krijgen. Hoeveel kunt u lenen voor uw woning. Nu kun je het zelf berekenen. De meeste websites hebben allerlei online rekenmodules beschikbaar, maar er is iets meer te weten over de rekenmethode. Bepaal uw maximale krediet en maximale hypotheekrenteaftrek. Kijk ook of u in aanmerking komt voor NHG-korting. Maar wees voorzichtig, de regels voor het verkrijgen van een hypotheek zijn strenger en er gelden strengere normen. Zo zorgen de nieuwe leennormen van 2021 ervoor dat tweeverdieners meer kunnen lenen en minder studieschuld hebben.

Grotere hypotheek mogelijk in 2021

Vastgoed of je eigen woning: hypotheek afsluiten met steeds meer regels in 2021

Bij het afsluiten van een hypotheek zijn veel voorwaarden van belang. Omdat een te hoog hypotheekrisico in verhouding tot het gezinsinkomen en het restschuldrisico onwenselijk zijn, is begin 2007 de herziene Gedragscode Hypotheekfinanciering, GHF, in werking getreden. Dit bepaalt voor een groot deel hoeveel u kunt lenen. Daarnaast staat er in de nieuwe regels dat maximaal 50% van je hypotheek alleen rente mag zijn en je minder mag lenen. De maximale hypotheekrente in 2021 is 100% van de waarde van de woning.

Nibud, woonlasten en middelentoetsing

Het ministerie van Financiën stelt de leennormen vast en maakt gebruik van de adviezen van het Nibud. Het Nibuds heeft in het rekenmodel de gemiddelde lasten van een gezin bij een bepaald inkomen ingevoerd en bepaalt op basis daarvan wat er per inkomensgroep beschikbaar is voor de noodzakelijke woonlasten. Per definitie zal bijna elk gezin afwijken van dit gemiddelde bestedingspatroon, maar het geeft wel een betrouwbare richtlijn.

Maximale hypotheek en staatshypotheekgarantie, leennormen

Niet alleen de Nibud-inkomenstoets is van belang, maar ook de Nationale Hypotheek Garantie. Iedereen die een woning koopt met Nationale Hypotheek Garantie heeft dus het voordeel dat de rente lager zal zijn dan zonder de garantie.

Hoe hoog kan ik een hypotheek krijgen, maximale hypotheek vanwege verlaagde leennormen, hoge prime rate?

Mensen met een hoger inkomen zullen in principe een hogere hypotheek kunnen krijgen dan anderen met een lager inkomen. Het Nibud hanteert een factor drie voor het bruto minimuminkomen, dat oploopt tot meer dan vijfeneenhalf als het bruto jaarinkomen hoger is dan € 100.000. Een hoger inkomen betekent niet alleen meer bestedingen, maar ook meer winst uit de hypotheekrenteaftrek, aangezien deze aftrek tegen een hogere marginale rente wordt afgetrokken. Uiteraard gelden de sommen als andere parameters constant blijven. Als de rente lager is, kan de hypotheek hoger zijn, maar ook hier gelden beperkende regels. U moet de basisrente berekenen, die hoger is dan de hypotheekrente en soms een extra premie, zodat u niet te veel geld leent.

Spaargeld opbouwen of een grotere hypotheek?

Iedereen die wordt afgewezen voor een hoge hypotheek, moet begrijpen dat het misschien ook verstandig is om extra geld op te halen. Denk aan de besparingen. Dan zijn de kosten lager en heb je veel meer kans op een hypothecaire lening.

Eigen woning en hypotheek: welk inkomen komt in aanmerking voor een hypotheek?

Hoewel de Nibud-standaard eenvoudig lijkt, kan er nogal wat variatie zijn omdat individuele gevallen verschillend kunnen worden geïnterpreteerd. Daarna komen er verschillende vragen om de hoek kijken. Wat voor inkomen moet er bijvoorbeeld worden verwacht. Moeten het alleen componenten zijn die deel uitmaken van het vast inkomen, of kunnen ze zaken als overwerk omvatten? En wat te doen met iemand die goede vooruitzichten heeft, van wie binnenkort een loopbaanrichting wordt verwacht. Of iemand die op het punt staat een erfenis te ontvangen. Of noem maar op.

Hypotheek krijgen zonder vaste baan

Als je een tijdelijk contract hebt, wordt het moeilijker om een ​​hypotheek te krijgen. Tenzij je ook eigen vermogen kunt inbrengen of bijvoorbeeld een intentieverklaring van je werkgever hebt waarin staat dat bij gelijkblijvende voorwaarden het tijdelijke contract wordt omgezet in een vast contract. Als je voor een uitzendbureau werkt, kijken ze meestal naar het gemiddelde jaarloon van de afgelopen jaren.

Vastgoed: welke rente betaal ik?

De maximale leencapaciteit is ook afhankelijk van de rente die in de berekeningen wordt gehanteerd. Bij kortere vaste perioden kan de rente hoger zijn dan bij een hypotheek met een looptijd van 30 jaar. Dit is waar het zinvol is om meerdere rentescenario’s te gebruiken in plaats van de rente op één niveau vast te stellen. Wel zal een iets lagere rente redelijkerwijs leiden tot een grotere hypotheek.

Nationale Hypotheek Garantie en NHG-kortingsvoordelen

De maximale NHG-grens is € 325.000 vanaf januari 2021. Een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie betekent een lagere hypotheekrente, omdat deze garantie de bank meer zekerheid geeft. Niet voor niets is NHG erg populair in ons land. Kijk daarom ook welke voordelen een hypotheek met NHG-garantie u oplevert. De hypotheekrente is lager, maar u betaalt wel eenmalig een percentage van het hypotheekbedrag aan NHG. Alle kosten die u maakt om de garantie te krijgen, zijn ook aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Leningsnormen 2020 en leencapaciteit

Daarna dubbelverdieners. In 2021 telt het tweede inkomen (inkomen van de partner) voor 90% mee bij de berekening van de maximale hypotheek, in 2020 was dat nog 80%. Met een hypotheek van 300.000 euro kun je zo’n 10.000 euro besparen.

Studieschuld weegt minder

Het goede nieuws voor studenten is dat de studielast (studiefinanciering) minder een rol speelt bij het bepalen van de maximale hypotheek. Hierbij wordt rekening gehouden met de gemiddelde rente op studieleningen over de afgelopen 5 jaar, die erg laag is. Met een studielening kun je bij een hypotheek van 10.000 euro 3.000 euro meer krijgen.

Je verwacht meer inkomsten en een promotie

Bij de berekening van de hypotheek in 2021 wordt er ook beter rekening gehouden met uw toekomstige inkomen. Als het voor de hand ligt dat je de komende jaren (veel) meer gaat verdienen, geeft dat extra ruimte voor een grotere hypotheek.

Conclusie maximale hypotheekaanvraag (met NHG-garantie)

De maximale hypotheek is mogelijk, in 2021 profiteert een echtpaar met twee inkomens flink. Financiële eisen, Nibud-normen, benchmarkrente, gedragscodes, lagere hypotheekrenteaftrek, NHG speelt nog steeds een belangrijke rol. In de praktijk zal blijken of banken iets meer ruimte in beslag nemen om de hypotheek te bepalen. Zolang het niet op een riskante manier gebeurt, lijkt er niet veel mis mee. Niets is immers zo veranderlijk als het leven, waardoor het hanteren van een vaste norm in de praktijk voor iedereen te rigide is. Gelukkig kun je op de websites van veel banken bekijken wat het maximale hypotheekbedrag is dat je kunt afsluiten. Banken geven u misschien meer krediet voor een aangepaste behandeling, maar zullen dat vaak niet doen.

Lees verder