Hoeveel heb ik geërfd van mijn oom, tante, suikeroom, broer of zus?

Hoeveel geld erven ik netto na belastingen in 2022 als bijvoorbeeld mijn oom, tante of broer of zus overlijdt? Hoe is een erfenis van een oom of tante wettelijk geregeld in het erfrecht en hoeveel belasting moet ik betalen over de erfenis? Iedereen heeft een sugar daddy, maar wat erf je van een sugar daddy? U betaalt waarschijnlijk erfbelasting en erfbelasting, let dus op de combinatie van tarieven en erfrechtvrijstellingen. U betaalt relatief veel belasting over een erfenis van een oom of tante.

Erfenis van oom, tante, broer of zus. Wat blijft er netto over?

Erfenis in wettelijke erfopvolging

Wettelijke erfrechten specificeren precies wat men van een ander kan erven, en het belangrijkste is dat de bloedlijn wordt gerespecteerd. Dat wil zeggen, degene die de naaste verwant is van de overledene wordt als eerste aangeboden als erfgenaam. De belangrijkste uitzondering is de gehuwde of geregistreerde partner van de overledene. De wet bepaalt daarbij dat de kostwinner de gehele erfenis krijgt, maar de vordering van de kinderen op de kostwinner is niet direct opeisbaar. Dit betekent dat de partner belangrijke voordelen heeft ten opzichte van andere erfgenamen. Dit streepje is niet alleen van toepassing op het bedrag van de erfenis, maar ook op de verschuldigde successierechten. De langstlevende partner heeft een vrijstelling van maar liefst € 640.000 en betaalt alleen daarboven erfbelasting. Heel anders is het als je erft van een oom, tante, suikeroom, boer of zus.

Hoeveel heb ik geërfd van mijn oom, tante, broer of zus?

U kunt erven van een oom, tante, broer of zus, als er een testament is opgemaakt, maar ook zonder testament, als er geen partner is en geen kinderen of kleinkinderen. Een kind daarentegen erft altijd van ouders zonder testament en heeft altijd een minimaal recht op een wettelijk deel: wat erf ik als erfrecht als kind? Daarom kan een oom of zus naar een notaris gaan als ze u een deel van de erfenis willen nalaten. Als er geen kinderen en ouders meer in leven zijn, kunnen zij alles aan u overlaten. Als er kinderen zijn, hebben ze sowieso recht op hun deel, maar zelfs dan kan er veel te delen zijn. Hetzelfde geldt voor een erfenis van een broer of zus.

Successierechten oom, tante sugar daddy, broer of zus 2022

Ooms, tantes en broers en zussen hebben ook dezelfde behandeling voor successierechten, omdat als ze u een erfenis nalaten, u veel successierechten moet betalen. U betaalt dus ook hoge belasting over de erfenis van uw broer of zus. Er zijn uitzonderingen, maar dat zijn er relatief weinig. Laten we ter vergelijking eens kijken naar bijvoorbeeld vrijstellingen van erfrecht van je ouders en in gevallen waarin het van je broer komt, bijvoorbeeld:

Erfbelastingtarieven in 2022

Erfenis minus vrijstelling Echtgenoot, kind oom, tante sugar daddy, broer of zus
0-130.425 euro 10% 30%
€ 130.425 en hoger 20% 40%

Betaal minder erfbelasting met belastingvrije schenkingen

Een manier om minder erfbelasting te betalen is om ook belastingvrije schenkingen te gebruiken. Nu zijn ze niet zo hoog met een erfenis van een oom, tante, broer of zus, maar in 2022 is dat nog 2.274 euro per jaar. Het is minder effectief voor grote erfenissen, maar altijd een bonus. Niet voor niets geeft een sugar daddy alles in het leven. Het scheelt belasting en een donatie is altijd leuk. Bij een positieve erfenis is een bezoek aan een notaris aan te raden. Als de schuld te groot is, kunt u de erfenis eenvoudig afwijzen.

Lees verder