Hoeveel bedraagt ​​mijn bijstandsuitkering?

Het doel van de bijstandsuitkering is om Nederlanders minimaal het normbedrag te laten ontvangen dat zij verschuldigd zijn. De hoogte van de bijstandsuitkering is onder meer afhankelijk van de gezinssamenstelling.

In Nederland hebben we sociale regels om ervoor te zorgen dat iedereen minimaal een maandinkomen heeft. Mensen die zelf niet genoeg kunnen verdienen, worden geholpen om de touwtjes in handen te krijgen. De hoogte van de normbedragen wordt twee keer per jaar vastgesteld. Het vindt plaats in januari en juli. De hoogte van het normbedrag neemt toe of af met de hoogte van het minimumloon.

Wat bepaalt de hoogte van de bijstandsuitkering?

Dit is de taak van de kerk. Zij bepalen de hoogte van de bijstandsuitkering. Over het algemeen behouden ze het normbedrag, maar hebben ze mogelijkheden om de uitkering te verlagen. Daarnaast hebben ze ook de keuze om bijkomende voordelen toe te kennen of een deel van het voordeel van alle aard te verstrekken.

Hoogte standaardbedragen

De hoogte van deze bedragen verschilt per groep. Begunstigden zijn onderverdeeld in de volgende groepen:

Jongeren van 18 tot 20 jaar De uitkering komt uit de kinderbijslag
Singles van 27 tot 65 50 procent van het minimumloon
Alleenstaande met kind(eren) 27-65 70 procent van het minimumloon
Getrouwd/samenwonend tussen 27 en 65 jaar 100 procent van het minimumloon
65 jaar of ouder een AOW-uitkering krijgen

Jongeren tot 27 jaar

Deze groep valt onder de Wet Investeringen Jeugd (WE). Deze groep kan ook een bijstandsuitkering krijgen, maar is verplicht om een ​​jobaanbieding van de gemeente te krijgen. Mocht de jongere toch een opleiding moeten volgen, dan zorgt de gemeente ervoor dat hij de nodige opleiding kan volgen.

Bijstandsuitkering deels in natura

Voor mensen die moeite hebben om met geld om te gaan, heeft de gemeente de mogelijkheid om gedeeltelijke verstrekkingen te verstrekken. Zo dekt de gemeente bepaalde vaste maandelijkse kosten om ervoor te zorgen dat de begunstigden het geld niet op een andere manier kunnen besteden.

Extra voordelen toekennen

De gemeente heeft de mogelijkheid om de toeslag voor alleenstaanden te verhogen met een toeslag. Ze krijgen 50 tot 70 procent van het minimumloon. Het kan worden opgewaardeerd met een extra premie van maximaal 20 procent. Voor deze groepen mensen kan het normbedrag te laag zijn.

Voordeel op lange termijn

Mensen die een tijdelijke bijstandsuitkering ontvangen, kunnen vrijer leven naarmate ze meer inkomen ontvangen. Wie voor langere tijd een bijstandsuitkering ontvangt, kan recht hebben op een langdurige uitkering. De hoogte van deze uitkering wordt bepaald door de gemeente en kan dus per gemeente verschillen. De ontvanger moet in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

Zie ook:
Schulden kunnen worden vereffend met spaargeld