Hoe werkt rente op rente?

Om uw spaargeld terug te betalen, moet u spaarrente verdienen op uw vermogen. Ook heb je rente op spaargeld nodig om je geld minimaal hetzelfde waard te houden. Door inflatie loopt u het risico dat uw spaargeld minder waard wordt, niet meer.

Als de inflatie in één jaar 2 procent is, moet u een minimumrendement van hetzelfde procent op uw spaargeld verdienen. Als de rente lager is, is uw geld minder waard als het op de spaarrekening staat. Als u de vrijstelling in de derde box overschrijdt, moet u ook vermogenswinstbelasting betalen over uw spaargeld. In dat geval is de belasting 1,2 procent van het bedrag dat de vrijstelling overschrijdt.

U kunt de rente en het rente-effect gebruiken op een spaarrekening. Zolang je geen rente op rente krijgt, zoals bij een samengestelde renterekening. Samengestelde rente wordt ook wel samengestelde rente genoemd. Bij enkelvoudige rente ontvangt u geen rente over de opgebouwde rente.

Wat is enkelvoudige rente?

Bij enkelvoudige rentespaarvormen wordt de rente op een andere rekening gestort. Het beste voorbeeld hiervan is het klimmen op een spaarrekening. Bij het afsluiten van de oplopende spaarrekening maakt u afspraken met de bank over het rentebedrag en de looptijd van het spaargeld. Op de einddatum krijgt u het door u betaalde bedrag terug. De opgebouwde rente wordt jaarlijks op uw rekeningnummer gestort. U krijgt dus geen spaarrente over de in voorgaande jaren gerealiseerde spaarrente bij deze spaarvorm.

Wat is samengestelde rente?

Bij samengesteld spaargeld krijgt u rente over uw spaargeld van de spaarrekening zelf. Ook wordt er opbouwrente betaald over het opbouwrentekapitaal dat op de rekening wordt bijgeschreven. Er zijn ook spaarrekeningen waarop maandelijks rente wordt uitbetaald. Hierdoor wordt de spaarrente altijd berekend over de in voorgaande maanden betaalde spaarrente. De volgende berekening laat duidelijk het verschil zien tussen enkelvoudige rente en samengestelde rente.

Een voorbeeld van een spaarformulier met enkelvoudige spaarrente

U stelt een spaarformulier op met een looptijd van vijf jaar. Dit geldt voor het bedrag van 20.000 euro. Gedurende deze jaren krijgt u een jaarlijkse spaarrente van 3 procent. De spaarrente wordt niet bijgeschreven op uw spaarrekening, maar wordt overgemaakt naar uw vaste tegenrekeningnummer. Hoeveel rente krijgt u in totaal in deze periode?

Totale rentebetaling over vijf jaar:
3000 euro

Voorbeeld spaarformulier met samengestelde spaarrente

U creëert een ander soort spaargeld met een looptijd van vijf jaar. Dit geldt voor het bedrag van 20.000 euro. De spaarrente is 3 procent, deze wordt bijgeschreven op de spaarrekening. Hierdoor krijg je rente over rente bij deze vorm van sparen. Hoeveel rente krijgt u in totaal in deze periode?

Totale rentebetaling over vijf jaar:
3185 euro
(afgerond)€