Hoe werkt een obligatie?

Beleggers kunnen kiezen uit een groot aantal verschillende beleggingsinstrumenten. Een daarvan is een obligatie. Obligaties zijn schuldbewijzen van bedrijven of overheidsinstanties. Hoewel de rendementen doorgaans hoger zijn dan op een spaarrekening, zijn er risico’s verbonden aan het beleggen in obligaties.

Wat is een obligatie?

Wanneer een bedrijf of overheidsinstelling geld nodig heeft, wordt vaak gekozen voor een obligatie-uitgifte. Dit zijn schuldbewijzen die recht geven op rentebetaling. Deze rente wordt vaak één keer per jaar betaald, maar in sommige gevallen ook één keer per drie maanden.

Hoeveel rendement levert de obligatie op?

Het rendement van een obligatie is afhankelijk van twee factoren. Ten eerste is het het zogenaamde “coupon”-bedrag, het percentage van de nominale waarde van de obligatie dat wordt uitbetaald in de vorm van rente. Een bedrijf dat obligaties uitgeeft met een nominale waarde van 1.000 euro en een rentepercentage van 6%, betaalt per obligatie 60 euro rente. De prijs waartegen een obligatie kan worden gekocht, is een andere factor die het rendement beïnvloedt. Koopt u dezelfde obligatie als in bovenstaand voorbeeld tegen een prijs van €970 in plaats van €1.000, dan stijgt het rendement tot 6,2%.

Looptijd

Op de eindvervaldag ontvangt iedereen die eigenaar is van de obligatie de nominale waarde. Dit is voordelig voor mensen die de obligatie kochten tegen een prijs onder de nominale waarde en nadelig voor beleggers die kochten tegen een prijs boven de 100%. De looptijd van obligaties kan variëren van enkele maanden tot tientallen jaren. Er zijn zelfs obligaties die nooit hoeven te worden terugbetaald. Deze obligaties worden ook wel eeuwigdurende obligaties genoemd.

risico’s

Er zijn twee risico’s waarmee u rekening moet houden bij het beleggen in obligaties:

Standaard risico

Als het bedrijf of de overheidsinstantie die de obligatie heeft uitgegeven niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen, loopt de belegger het risico zijn inleg te verliezen. Omdat de risico’s bij bedrijven groter zijn dan bij de overheid, bieden bedrijven vaak hogere rentes.

Risico van dalende prijzen

Hoewel obligaties op de eindvervaldag altijd nominale waarde betalen, kan de waarde van de obligatie tussentijds dalen of stijgen. Hogere rentes leiden tot lagere obligatiewaarden omdat de vraag afneemt wanneer mensen zonder risico winst kunnen maken (zoals op een spaarrekening).

Speciale obligaties

Naast conventionele obligaties zijn er nog een aantal andere soorten. Zo zijn er obligaties die omgewisseld kunnen worden voor aandelen, zogenaamde converteerbare obligaties, en obligaties die een rente betalen die afhankelijk is van de inflatie.

Voor wie zijn obligaties goed?

Obligaties zijn met name geschikt voor mensen die de zekerheid willen van een rendement op hun investering. De rente is elke periode hetzelfde, zodat de obligaties als inkomensaanvulling kunnen worden gebruikt. Obligatierisico’s kunnen heel verschillend zijn en zijn voornamelijk afhankelijk van de uitgever van de obligatie. Obligaties gegarandeerd door vertrouwde partijen zoals de Nederlandse overheid hebben een laag risico en dus een lage rente. Bij het kopen van bedrijfsobligaties is het belangrijk om goed naar de financiële positie van de onderneming te kijken. Faillissement betekent meestal dat obligatiehouders (een deel van) hun investering verliezen€