Hoe veilig is uw geld op de bank?

Hoe veilig is uw banksparen in 2020? De laatste bankfaillissementen in ons land zijn Indover, Van der Hoop Bankiers en natuurlijk DSB Bank. SNS Reaal is in 2013 genationaliseerd. De vraag is dus: hoe veilig is uw geld en spaargeld bij een Nederlandse bank sinds het besluit van toenmalig minister Wouter Bos om de spaargarantie voor spaargeld per direct te verhogen naar € 100.000 per persoon. Deze garantie is verlengd en blijft ook in 2020 gelden, maar kan bij besluit van de commissie de Wit weer wijzigen. Met de uitbraak van het coronavirus in 2020 en problemen met Italiaanse banken, wie kan er in 2020 nog veilig bankieren?

Garantiebesparing tot maximaal 100.000 euro

Van der Hopp

Het faillissement van Van der Hoop Bankiers en DSB Bank was voor velen een tragedie. Weg met en zorgen maken over en geld verliezen. Het was evenmin reclame voor de Nederlandse banken, die onder Nederlands toezicht stonden. Wat als zoiets weer gebeurt? Nederlandse banken zijn stabiel, de kans op faillissement of surseance van betaling is niet groot, maar met een beetje voorzichtigheid is niemand slechter af. Kortom, hoe gaat het nu?

wft

Op 1 januari 2007 is de Wet op het financieel toezicht (Wft) in werking getreden. Hierdoor zijn de bekende Collectieve Waarborgregeling CGR en de minder bekende Beleggerscompensatieregeling BCR komen te vervallen. Er zijn opvolgers aan de macht die ook anders uitpakken. De meest opvallende verschillen met de vorige betreffen het garantiebedrag en het eigen risico. Belangrijk om te weten voor iedere spaarder en belegger.

Collectieve Garantieregeling

De opvolger van de CGR zijn de bepalingen van de Wet depositogarantiestelsel. Dit raamwerk richt zich op:

Depositogarantiestelsel tot 2008

Volgens het oude depositogarantiestelsel kreeg de rekeninghouder bij de kredietinstelling niet meer dan 20.000 euro gegarandeerd. Voor de volgende 20.000 euro was dat 90%. Daarom betaalde de deposant een eigen risico van 10%. Deze garantie garandeerde dus maximaal € 38.000 per rekeninghouder als € 40.000 op de bank zou worden gestort. Boven de 40.000 euro was de garantie nul. Dit nam niet weg dat de curator erin slaagde extra geld uit de boedel te halen en deposanten meer te betalen. Verder werden eerst alle vorderingen van de rekeninghouders/beleggers verrekend met hun eventuele schulden bij de desbetreffende kredietinstelling.

Het nieuwe depositogarantiestelsel voor 2009 en 2020

In 2008 verhoogde toenmalig minister Boss, mede dankzij Icesave, de garantie tot 100.000 euro per persoon. Het 90% terugverdiende schijfsysteem ging in overdrive en de dop nam aanzienlijk toe. Maar zelfs dan kan de bank nog meer spaargeld hebben en is het goed om te weten dat niet alles onder het depositogarantiestelsel valt. als één persoon meer dan 100.000 euro heeft, is het aan te raden om uw spaargeld en geld over meerdere banken te verdelen.

Bedrijfsaccount

Ook een zakelijke rekening kan in aanmerking komen voor een garantieregeling. Bij sommige rechtsvormen kunt u namelijk een dubbele aanspraak maken op de regeling omdat zakelijk en privé gescheiden zijn. Dus tot op zekere hoogte is de zakelijke rekening veilig, zelfs bij de failliete bank.

Enkele voorbeelden van berekeningen

voorbeeld 1:
als u EUR 120.000 op een zicht- en/of spaarrekening van één bank heeft staan, is één rekeninghouder daarvan gegarandeerd EUR 100.000 en
Er is geen 20.000 euro
. Dus als een (rechts)persoon meerdere zicht- of spaarrekeningen heeft bij een bank of een bankfiliaal, wordt de betaling eenmalig gedaan. U kunt uw resterende vordering wel indienen bij de curator.

Het saldo op de “en/of rekening” wordt pro rata verdeeld over de respectievelijke rekeninghouders en toegevoegd aan eventuele andere vorderingen van die rekeninghouders.

Voorbeeld 2:
Heeft u € 250.000 op één en/of een rekening met twee personen, dan wordt de helft geacht van de ene persoon te zijn en de andere helft van de andere persoon. Daarna heeft iedereen recht op een garantie van 100.000 euro, dus nog meer
50.000 euro zonder onderpand
is de.

De garantie van de beveiligingsportefeuille is aanzienlijk lager.

Beleggingsportefeuille

Op de beleggingsportefeuille is het nieuwe beleggerscompensatiestelsel van toepassing. Dit systeem staat min of meer los van de hierboven besproken betaal- en spaarrekeningen. Dit betekent dat er maximaal € 20.000 gegarandeerd is, afhankelijk van de waarde van uw portefeuille. Nogmaals, aan elke persoon en instelling. De regeling is niet bedoeld om koersverliezen te compenseren. Euroclear Nederland Necigef houdt en beheert effecten in Nederland voor bankfaillissementen. beleggers hebben activabescherming.

Conclusies besparingen zeker

conclusie 1:
Stel je hebt een beleggingsportefeuille van 100.000 euro op de bank, dan is 20.000 euro gegarandeerd en
80.000 nee
.

conclusie 2:
Stel je hebt een spaarrekening van 100.000 euro en een portefeuille van 100.000 euro bij dezelfde bank, dan is 120.000 euro gegarandeerd (100.000 euro plus 20.000 euro) en
80.000 nee
.

conclusie 3:
Stel, u heeft een gezamenlijke en/of rekening van € 100.000 en een portefeuille van elk € 50.000. Dan is van deze 200.000 euro 140.000 euro (100.000 + 40.000 euro) gegarandeerd en
60.000 euro
nee.

Welke banken zijn veilig, systeembanken?

Garantieregelingen zijn van toepassing op tegoeden en beleggingen bij in Nederland geregistreerde banken en hun bijkantoren in andere lidstaten van de Europese Unie. Dus niet voor activa en investeringen in filialen van banken die in andere EU-lidstaten zijn gevestigd. Zij hebben een eigen nationale garantieregeling in het woonland. De garantieregeling geldt in ieder geval voor de grote banken van ons land, maar ook voor de kleinere, zoals MoneYou, NIBC Direct, Anadolubank, Credit Europe Bank. Of ze onder de Nederlandse garantie vallen, kunt u meestal op de websites van de betreffende banken vinden. Bovendien zal de staat een systeembank nooit in de steek laten, maar hulp bieden. SNS Reaal is ook een systeembank die nu in staatshanden is, maar de mogelijkheid dat spaarders moeten betalen als er iets misgaat, is er nog steeds. Niemand weet wat de gevolgen zijn voor banken in 2020, maar de koersen van bankaandelen zijn in maart bijna gehalveerd.

De rol van De Nederlandsche Bank

De Nederlandsche Bank is een strikte toezichthouder. Indien de bank constateert dat de kredietinstelling niet aan haar verplichtingen kan voldoen, zal zij rekeninghouders via advertenties in kranten uitnodigen om een ​​betalingsverzoek in te dienen. Slachtoffers kunnen zich vijf maanden lang melden bij De Nederlandsche Bank. De Nederlandsche Bank keert uit binnen drie maanden na aanmelding of langer als de bank daartoe besluit. Bedenk daarom hoe u uw geld beter en veiliger kunt beschermen.

Hypotheek en spaarbank

Let ook op als u een schuld en een spaartegoed bij dezelfde bank heeft. In faillissement worden ze meestal tegen elkaar afgerekend. Dit betekent dat het positieve spaarsaldo wordt gebruikt om alle openstaande schulden af ​​te lossen. Hypotheken of anderszins, het kan allemaal. Een dergelijke vergoeding kunt u alleen voorkomen door spaargeld bij een andere bank te zetten dan de bank waar u ook schulden heeft.

Veelgestelde vragen Depositogarantiestelsel

Naar aanleiding van dit artikel zijn er veel vragen gesteld. De meest gestelde vragen worden behandeld in een korte FAQ-sectie:

1. Hoeveel besparing is gegarandeerd in 2020?

100.000 euro per persoon per instelling
gegarandeerd tot minimaal 31 december 2020
. Er is nu een Europese regeling met een garantie van € 100.000 per persoon en per instelling.

2. Als de bank faillissement aanvraagt, hoe zit het dan met de hypotheekschuld en het spaargeld?

Indien mogelijk worden de besparingen verrekend met de uitstaande hypotheekschuld. Als de hypotheek op het saldo blijft staan, wordt een andere bank gezocht. Als het totale spaargeld overblijft, wordt dit opgevraagd bij De Nederlandse Bank.

3. Geldt de garantieregeling voor spaarhypotheken?

De spaarhypotheek staat bij de bank, maar niet bij de verzekeraar.

4. Geldt de garantieregeling voor de levensloopregeling?

Ja, de levenslange spaarregeling valt ook onder het depositogarantiestelsel.

5. Zijn de minderjarige kinderen in dit geval hun eigen rekeninghouder en dus verzekerd tegen schade per persoon, of moeten we hun vermogen optellen en behandelen als ons vermogen?

Een spaarrekening op naam van een minderjarig kind valt ook onder het depositogarantiestelsel. Hun rekeningen worden apart van uw rekeningen gegarandeerd.

6. Is het achtergestelde deposito gegarandeerd?

Nee, niet automatisch. Dit moet van geval tot geval worden bekeken.

7. Dekt de garantieregeling een levensloopregeling of een spaarloonregeling?

Ja, het saldo van de Levensloopregeling of Spaarloonregeling bij de bank valt onder het depositogarantiestelsel.

Lees verder