Hoe veilig is uw geld in polissen en pensioenen?

Na de DSB-affaire en de Ice Save-kwestie weet men tegenwoordig heel goed dat geld op de bank niet meer altijd veilig is. Tenminste, als mensen niet weten wat ze doen. Want er zijn zeker manieren om ervoor te zorgen dat je geld niet verloren gaat als de bank failliet gaat.

De bank kan failliet gaan

Voor 2007 dacht niemand dat de bank failliet zou kunnen gaan, maar dat jaar werd acuut duidelijk dat het wel degelijk mogelijk was. Spaarbank Icesave ging in 2008 failliet en 128.000 Nederlandse spaarders hielden de adem in. Uiteindelijk werden de meesten gecompenseerd. In 2009 ging DSB Bank failliet. Destijds dachten 250.000 spaarders dat ze pech hadden. De meesten kregen ook hun geld terug, maar er waren uitzonderingen. Ze hadden teveel geld bij dezelfde bank gestort en konden daarom geen aanspraak maken op een depositogarantie voor het hele bedrag.

Wat is een depositogarantie?

Met het depositogarantiestelsel zijn spaargelden tot honderdduizend euro per persoon verzekerd bij één bank. Mensen met een gezamenlijke rekening kunnen 200.000 euro opnemen. Er zijn ook banken in Nederland die aan andere regels onderworpen zijn omdat ze uit een ander land komen. Dit is bijvoorbeeld de Argenta-spaarbank, die deel uitmaakt van het Belgische garantiestelsel. En ook de Bank of Scotland is onderworpen aan regelgeving uit Groot-Brittannië. Ze hebben ook een garantieregeling van één ton, maar het geld moet uit het buitenland komen. Dit kan een risico opleveren.

Meer dan een ton aan besparingen: spreid het uit

Als u meer dan een ton aan spaargeld heeft, is het beter om het geld over verschillende rekeningen te verdelen. Zet minder dan een ton op de rekeningen zodat het bedrag vanwege rente deze ton niet overschrijdt. Zorg ervoor dat de banken niet tot dezelfde groep behoren. In dat geval wordt de depositogarantie maar één keer toegepast. Zoek het zorgvuldig uit. Zo is MoneYou eigendom van ABN Amro, Ohra van Delta Lloyd en Regio Bank van Reaal.

Verdwijnen aandelen en beleggingsfondsen uit een failliete bank?

Mensen denken dat als hun bank failliet gaat, ze achterblijven als het gaat om aandelen en beleggingsfondsen. Dit zou niet het geval moeten zijn, aangezien effecten wettelijk verplicht zijn om in een afzonderlijk bewaarbedrijf te worden bewaard. Als de effecten toch verdwijnen, krijgen de eigenaren van de effecten maximaal 20.000 euro per persoon terug. Maar dan moet de bank wel een vergunning hebben van De Nederlandse Bank (DNB). De vergoeding voor de effecten wordt bepaald door het beleggerscompensatiestelsel. Overigens is er geen compensatie als de aandelenkoersen dalen. Dit is het risico van beleggers.

Verzekeringsmaatschappijen gaan minder snel failliet

Een verzekeringsmaatschappij gaat minder snel failliet dan een bank. Simpelweg omdat mensen die een verzekering hebben geen aanspraak kunnen maken op grote sommen geld zoals een bank dat kan. Uit onderzoek blijkt dat de meeste verzekeraars een hoge solvabiliteit hebben. Dit betekent dat ze genoeg geld hebben om te betalen. De meeste grote verzekeraars hadden in 2010 een solvabiliteitsratio van 200 procent. Met 100 procent solvabiliteit kunnen verzekeraars precies aan de eisen van DNB voldoen, met 200 procent zitten ze daar ruim boven. Ook De Nederlandsche Bank grijpt in als de verzekeraar te weinig geld heeft. Dit doet zij bijvoorbeeld door polissen over te dragen naar een ander gezond bedrijf.

Wet van interventie

Er ligt een voorstel voor een interventiewet, die ervoor moet zorgen dat DNB in ​​dergelijke situaties sneller en beter kan ingrijpen.

Een pensioenfonds kan eigenlijk niet failliet gaan, maar er kunnen wel geldverliezen optreden

Een pensioenfonds kan eigenlijk niet failliet gaan. Maar er kunnen andere dingen gebeuren met hetzelfde pensioenfonds als het financieel niet goed gaat. Dan kan de pensioenpremie stijgen of de uitkering dalen. Het wordt namelijk opgelegd door De Nederlandsche Bank als het fonds minder dan 105 procent van het uit te keren bedrag in handen heeft. En veel mensen zullen er in 2011 of 2012 mee te maken krijgen. Dit is waarschijnlijk zo’n 3 procent meer premie of minder uitkering.€