Hoe uit de schulden komen?

Veel mensen hebben zoveel schulden dat de enige manier om er vanaf te komen is door middel van een schuldsanering. U kunt uw schuldsanering natuurlijk zelf regelen, maar de meeste mensen met schulden blijken meer baat te hebben bij het herstructureringsproces via de gemeente. Een belangrijke taak is weggelegd voor de gemeentelijke Kredietbank, die als niet-commerciële instelling ook leningen kan verstrekken aan mensen met schulden. Als het schuldregelingsproces met succes is afgerond, worden aan het einde alle resterende schulden kwijtgescholden.

Voorwaarden gemeentelijke schuldhulpverlening

Hoewel gemeentelijke schuldsanering de meeste kans van slagen heeft, krijgen gemeenten ook kritiek als het gaat om het helpen van mensen met financiële problemen. Dit komt vooral door de strenge voorwaarden waaraan debiteuren moeten voldoen om in aanmerking te komen voor gemeentelijke schuldhulpverlening. Ook de houding en motivatie van de debiteuren zelf is een essentiële factor voor het slagen van het schuldregelingsproces. Dat is althans de conclusie van een rapport dat in mei 2015 is gepubliceerd door de Hogeschool Utrecht samen met de Nederlandse Vereniging voor Kredietverlening (NVVK), ook wel de Nederlandse Vereniging van Schuldhulpverlening en Sociale Banken genoemd.

Wie heeft geen recht op gemeentelijke schuldhulpverlening?

Zoals uit het NVVK-rapport blijkt, hebben veel gemeenten de schuldhulpverlening in de loop van de tijd anders ingericht en andere uitsluitingscriteria opgenomen. Verboden omvat:

Daarnaast worden gemeenten ook steeds strenger op de motivatie en vaardigheden van de sollicitant.

Zelf uw schulden aflossen

Ook mensen die niet in aanmerking komen voor het gemeentelijke schuldhulpprogramma hebben mogelijkheden om zelf hun schulden te herstructureren, bijvoorbeeld via het fenomeen crowdfunding. Stel zelf een afbetalingsplan op en financier dit met leningen of giften van familie en vrienden. Wilt u hier meer over weten en kunt u goed advies gebruiken, dan kunt u een kijkje nemen op Zelfjekalendern.nl van het Nationaal Budget Informatie Instituut (Nibud) en NVVK.

De uiteindelijke ontlading vereist grote opoffering

Hoger opgeleiden met schulden hebben met al haar strikte begrotingsregels geen haast om de gemeenteschulden te herstructureren. Om definitief kwijting te krijgen, moet binnen 3 jaar zoveel mogelijk worden afgelost. In deze periode zullen de betrokkenen naar verwachting min of meer op bijstandsniveau leven en rond de 100 euro per week leven. En het valt niet mee voor mensen die gewend waren aan een royaal inkomen en een royaal bestedingspatroon.

Zonde om de financiën te benadrukken

Overigens bestaat er een wijdverbreid misverstand dat alleen uitkeringstrekkers en mensen met een laag inkomen aan de deur komen bij schuldhulpverlening. Helaas schrikken veel mensen met een bovengemiddeld inkomen ervoor om hulp van buitenaf te zoeken om hun financiële problemen op te lossen. Onze samenleving verhardt en verwacht steeds meer dat mensen financieel voor zichzelf kunnen zorgen. Hoger opgeleiden worden extra in rekening gebracht als ze dat niet doen. Mensen schamen zich en zwijgen liever over hun schulden.€