Hoe u veilig kunt sparen en of uw bank een veilige systeembank is?

Heeft u geld in de systeembank of staat het in de lijst? Als u in 2022 gaat sparen of beleggen in een bank, is het belangrijk om vooraf te weten of het veilig is. Heeft u te maken met een systeembank of een andere bank die onder het depositogarantiestelsel valt? ING Bank is bijvoorbeeld een wereldwijde systeembank. Veilig sparen met een hoge rente is de beste combinatie en het kan nog steeds. Kies de juiste bank en verander zo nodig van bank als de garantie je niet bevalt of als de spaarrente te laag is. Kijk naar de rente die u op dit moment ontvangt en vergelijk deze met de hoogste rente. SNS is onderdeel van de Volksbank. Welke Nederlandse systeembanken staan ​​op de lijst?

Hoe veilig sparen op de bank?

Iedereen die geld op de bank heeft staan, en dat hebben we allemaal in meer of mindere mate, wil weten of zijn geld daar veilig is. Eigenlijk niet alleen bij de bank, maar ook bij de verzekeraar. Het is tenslotte ons geld, waarover we een beetje rente verdienen, en daar vaak belasting over moeten betalen. Dat geld wil je niet kwijtraken.

Depositogarantiestelsel als collectief bankgarantiestelsel

Dan is er nog het depositogarantiestelsel van De Nederlandse Bank of, als u pech heeft, een buitenlandse bankgarantie. En met zo’n gemengde garantie is het een beetje een schok als er iets misgaat. Denk aan ijsbesparing. Wie zich echter vestigt bij een bank bij een instelling die volledig onder de DNB-garantie valt, heeft de garantie dat er tot eind 2022 niet meer dan 100.000 euro per persoon gegarandeerd is. Iedereen die zijn geld voldoende spreidt en geen achtergestelde deposito’s heeft, lijkt in goede vorm. voorlopig.

Zijn verzekeraars veilig?

Verzekeraars vallen niet onder het depositogarantiestelsel. Toegegeven moet worden dat de verzekeraar niet zo snel valt, omdat het onmogelijk is om de bank tegen het lijf te lopen. De verzekeraar kan in de problemen komen door slechtere premies, een algemene verslechtering van de economie of bijvoorbeeld slechte investeringen en slecht beheer. En als de verzekeraar extra geld nodig heeft, staat er altijd 20 miljard euro extra op de bank. Dit vangnet moet klanten extra zekerheid bieden.

Spaarbank en wat is een veilige systeembank?

Daarnaast wordt het concept van veilig systeembankieren steeds populairder. De staat heeft immers laten weten dat een systeembank niet mag falen, omdat dan de schade aan de economie en de belangen van klanten te groot zou zijn met een sneeuwbaleffect. Er is een idee van wat de banken van het systeem zijn. Denk aan ING Bank, voorheen SNS Reaal, Rabobank en ABN AMRO. Banken die too big to fail zijn voor de Staat (lees belastingbetaler) om in dergelijke situaties in te grijpen. Dus te groot om te falen. Maar een lijst met goedgekeurde systeembanken zou mooi zijn. Wat zijn de exacte criteria hiervoor? Dat is niet niks, want misschien rechtvaardigt dat extra vangnet juist een lagere rente omdat je minder risico neemt, en rechtvaardigt het ook een lager CEO-salaris. Overigens gaat er in ons land geen bank failliet, maar de staat helpt niet alle banken. Vergeet niet veilig te sparen bij een buitenlandse bank.

Update de lijst met banken in het 2022-systeem

De Nederlandse overheid beschouwt de volgende banken tot de systeembanken van ons land:

FSB Financial Stability Board, internationale systeembanken

De Financial Stability Board, of FSB, heeft een lijst vrijgegeven van 30 EU-systeembanken, waaronder alleen de Nederlandse bank ING.

Overzicht systeembanken in alfabetische volgorde (2022):

Wat zijn stabiele banken in Nederland?

Een andere vraag is: hoe stabiel zijn de banken in Nederland? Er zijn lijsten met Moody’s- of Fitch-beoordelingen, of u werkt met een maatstaf als de Tier-1-ratio.

Geld spreiden is slim

Waar het op neerkomt, is dat u er eerst voor moet zorgen dat u uw geld voldoende hebt gespreid. Maximaal 100.000 euro per instelling. Vermijd sparen en lenen of hypotheken bij dezelfde instelling. Als de instelling omvalt, zal de curator spoedig het spaargeld en de schulden vereffenen. Maak je niet al te veel zorgen over het concept van een systeembank, want die hebben vaak veel lagere rentetarieven. Zet je geld niet te lang op slot en kies een bank die volledig gedekt is door de Nederlandse garantie. Kies niet voor achtergestelde deposito’s, ook niet als de rente daarop hoger is.

Slot

De lijst lijkt lang, maar zo bespaar je zeker. Er is veel keuze in ons land en er is een overzicht van de top 5 banken met de hoogste spaarrente van Nederland zodat je makkelijk je keuze kunt maken.€