Hoe rentekosten berekenen bij factoring?

Factoring is een vorm van financiering die steeds populairder wordt in het Nederlandse bedrijfsleven. Deze groeifinanciering wordt vaak gebruikt door kmo’s, maar is ook populair bij veel zelfstandigen in ons land. De kostenstructuur van een factoringmaatschappij varieert sterk, het financieringslandschap gebruikt veel jargon, waardoor de voorwaarden niet voor iedereen duidelijk zijn. Een essentieel onderdeel daarvan is de factoringkostenstructuur.

Basisprincipes van factoring

Factoring is een manier
vorderingen financiering
zo worden onbetaalde facturen door een externe partij overgedragen aan uw klanten. De meeste factoringmaatschappijen zullen u dezelfde dag nog factureren, exclusief kosten. Dit betekent dat u niet hoeft te wachten op de betaling na de betalingstermijn, die meestal varieert van 14 tot 90 dagen na levering van de overeengekomen prestatie. Naast deze service verzorgt de factoringmaatschappij vaak het debiteurenbeheer voor u en verzekert het de facturen door een kredietverzekering af te sluiten voor de betreffende debiteur(en). Dankzij deze financiering verbetert de liquiditeitspositie van uw onderneming, is werkkapitaal niet meer gebonden aan openstaande vorderingen en is daardoor vrijwel direct beschikbaar voor nieuwe investeringen. Financiering met behulp van factoring behoort dan ook tot de positie van financiering van groei, bedrijven die op deze manier snel groeien creëren financiële ruimte om snel achter elkaar nieuwe investeringen in de onderneming te kunnen doen.

Wat zijn de belangrijkste kostencomponenten?

Factoring zelf is een transparante vorm van financiering, vooraf is duidelijk hoeveel financiering er kan worden verkregen. Een belangrijke pijler bij het kiezen van welke financieringsvorm het beste is voor uw onderneming zijn de bijbehorende kosten. Er zijn veel dienstverleners beschikbaar voor factoring, de kleinere die selectieve factoring aanbieden (factoring op factuurniveau) rekenen een tarief van 2 tot 7 procent van de factuurwaarde. Meestal zijn er geen extra kosten aan verbonden, controleer dit altijd voordat u het contract ondertekent.

Grotere partijen hanteren vaak een kostenstructuur gebaseerd op de volgende twee pijlers;

Vast factoringtarief
laat weinig aan de verbeelding over, het is een vooraf afgesproken percentage dat wordt berekend over de aangeboden factuurwaarde. Dit percentage varieert sterk en is afhankelijk van vele indicatoren, waaronder;
de beoogde omzet, het aantal debiteuren, de verdeling binnen de debiteurenportefeuille en de oprichtingsdatum van uw onderneming.
In dit voorbeeld hanteren we een voorgestelde jaaromzet van € 500.000 met een tarief van 1,50%. Deze jaarlijkse kosten bedragen dan € 7.500,- per jaar.

rentecomponent
roept meer vragen op. Ook het rentepercentage wordt bij aanvang van de samenwerking afgesproken. Aangezien het bedrag aan onbetaalde facturen en dus het bedrag aan betaalde financiering voortdurend fluctueert, worden de rentekosten dagelijks berekend. Een exacte berekening is daarom niet mogelijk. Het totaalbedrag van het voorschot, oftewel de rekening-courantpositie, is afhankelijk van inkomende betalingen van klanten, maar ook van de voorgestelde nieuwe omzet. U kunt echter een zeer nauwkeurige berekening maken, die hieronder wordt uitgelegd. In dit voorbeeld gaan we uit van een omzet van € 500.000 met een rentepercentage van 4,00% per jaar. De gemiddelde betalingstermijn voor uw debiteuren is precies 30 dagen na factuurdatum. Het gemiddelde saldo dat vervolgens wordt geopend voor uw klanten is de omzet
500.000 euro
gedeeld door het aantal dagen in het jaar
365 dagen
maal de gemiddelde betalingstermijn
30 dagen
= 41.095 euro.

Nu weten we uw gemiddelde debiteurensaldo voor het jaar. De factoringmaatschappij betaalt echter niet 100% van het saldo terug, maar een kleiner percentage. In dit geval gaan we uit van een voorschot van 80%, wat een gemiddelde lopende rekening geeft van € 32.876. Vermenigvuldig dit met de afgesproken rente van 4,00%, dan krijgen we een totale jaarlijkse rentelast van € 1.315.

Gemeenschappelijke kosten
dan komt het op 7.500 euro
(factoringkosten per jaar)
plus 1315 euro
(rentekosten per jaar)
bedraagt ​​€ 8.815. De totale kostprijs tov de jaaromzet geeft een geprognosticeerde kostenraming van 1,76% van de jaaromzet.

Houd rekening met eventuele extra kosten

Bij het aangaan van een contract is het natuurlijk belangrijk om de voorwaarden goed door te lezen. Als je met factoring wilt werken, is het belangrijk om te letten op extra kosten:

Wat kunt u doen om de rentelasten te verlagen?

Hier zijn enkele tips om de rentekosten gemakkelijk te verlagen.