Hoe moeten de kosten worden verdeeld bij samenwonen?

Partners die geen geregistreerd partnerschap of huwelijk hebben, maar wel samenwonen, moeten goed nadenken over hoe ze hun financiën willen regelen. Bezittingen blijven gescheiden, maar het huishouden moet nog steeds bij elkaar worden gehouden.

Samenwonende partners hebben geen gemeenschappelijk vermogen. Iedereen moet zijn eigen financiële huishouden beheren. Daarom moeten er goede afspraken worden gemaakt over geldzaken. Het voorkomt lastige situaties bij echtscheiding en meningsverschillen. Samenwonenden kiezen er soms voor om al hun geld gewoon in één pot te doen, maar de meeste stellen houden het apart.

Gedeelde kosten en persoonlijke kosten

Kosten zijn eenvoudig op te splitsen in totale kosten en persoonlijke kosten. Kosten gemaakt in het belang van beiden zijn gezamenlijke kosten. Hierbij kunt u denken aan huur, boodschappen en gas, water en elektra. Onder persoonlijke uitgaven vallen bijvoorbeeld uitgaven voor zorg, lidmaatschap en uitgaven voor uitgaan. Het is het beste om een ​​”en/of”-rekening aan te vragen voor gedeelde uitgaven, waarbij beide elke maand een bedrag bijdragen.

Hoeveel moet er maandelijks op de gezamenlijke rekening worden gestort?

Hierover moeten duidelijke afspraken worden gemaakt. Als beide hetzelfde inkomen hebben, kan elk de helft van de kosten dekken. In veel gevallen is er een verschil in inkomen dat een andere verdeling rechtvaardigt. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om ieder een bepaald percentage van zijn inkomen op de gezamenlijke rekening te laten storten.

Het is nog billijker door de kosten te verdelen naar rato van het inkomen. Dit kan door de inkomsten bij elkaar op te tellen. U berekent dan welk percentage van het totale inkomen elke partner ontvangt. U gebruikt hetzelfde percentage ook aan uitkeerbare kosten.

Kosten worden gedeeld

U kunt er ook voor kiezen om de vaste kosten onderling te verdelen. De ene partner betaalt de maandhuur en de andere zorgt voor de energierekening en de dagelijkse boodschappen. Een dergelijke allocatie kan leiden tot een oneerlijke allocatie omdat sommige kosten nog hoger zijn.

Het huis staat op één naam

In het geval dat één partner een eigen huis heeft en de partner daar komt wonen, is de situatie moeilijker. De ingetrokken partner moet de vaste lasten betalen, maar de andere partner is eigenaar van de woning. Ophoping van rijkdom zal uiteindelijk ook de huiseigenaar ten goede komen. De partner die de woning bezit moet dus een groter deel van de hypotheek betalen.

Schuld afgesloten door een van de partners

Juridisch gezien blijft een schuld die door een van de partners is ingetrokken ook bij die partner. Dit is anders als de partner ook opdrachtnemer is. Wanneer de partner die de lening heeft aangegaan de schuld niet meer kan terugbetalen, kan de schuld niet ambtshalve verhaald worden op de samenwonende partner. Machten zijn gescheiden. Het kan anders zijn als er een samenlevingsovereenkomst is waarin andere overeenkomsten zijn opgenomen.

Is een samenlevingscontract nodig?

Afspraken kunnen op papier worden gezet in een samenlevingsovereenkomst. Dit maakt de contracten duidelijk transparant. Bij het opmaken van een overeenkomst bij een notaris kunt u ook schrijven dat u elkaars erfgenaam bent. Bij het ontbreken van een samenlevingsovereenkomst kan dit gevolgen hebben bij het overlijden van één partner. Erfgenamen (bijvoorbeeld ouders) hebben rechten op de goederen van de overledene.€