Hoe lang partneralimentatie betalen in 2020 en 2021?

In veel gevallen zal de partneralimentatie in 2022 korter zijn. De duur van de alimentatiebetaling tot 2020 hangt af van wanneer u bent gescheiden, hoe lang u getrouwd was en of u kinderen heeft. De onderhoudsperiode is vaak niet meer dan 12 jaar. Het particuliere ledenwetsvoorstel van Van Oosten (VVD), Kuiken (PvdA) en Groothuizen (D66) verkort de maximale duur van de partneralimentatie. Dit wetsvoorstel is op 6 december 2018 door de Tweede Kamer aangenomen. De Eerste Kamer keurde vervolgens op 21 mei 2019 deze nieuwe regels over de duur van de partneralimentatie goed. Wat is de maximale duur van de alimentatie in 2021 en 2022? Hoe lang alimentatie betalen?

Hoe lang moet u partneralimentatie betalen in 2020 en 2021?

Partneralimentatie bij echtscheiding

Bij echtscheiding en huwelijksbeëindiging of geregistreerd partnerschap wordt ook besproken of de partneralimentatie verschuldigd is en hoe lang de partneralimentatie verschuldigd is. Over de hoogte van de alimentatie kan een onderlinge overeenkomst worden gesloten, die in het echtscheidingsconvenant moet worden vastgesteld. Als de ex-partners het hier niet over eens kunnen worden, wordt de alimentatie vastgesteld door een rechter aan de hand van Trema-normen. Capaciteit, behoefte en winstgevendheid spelen daarbij een grote rol. Ook kunt u onderling afspraken maken over de duur van het onderhoud, waarbij u een einddatum afspreekt.

Al twaalf jaar of langer partneralimentatie betalen?

Wanneer de partneralimentatie eindigt, hangt onder meer af van de inwerkingtreding van de echtscheiding:

Alimentatie begon vóór 1 juli 1994

Als de eerste betaling van alimentatie is begonnen vóór 1 juli 1994 en er geen einddatum is afgesproken, kan de betaling alleen worden stopgezet als de rechter daartoe heeft besloten. De eerste stap is dus om een ​​verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank.

Alimentatie begon na 1 juli 1994, maar vóór 1 januari 2020

Sinds 1 juli 1994 is de maximale alimentatietermijn 12 jaar na een huwelijk met kinderen of een huwelijk zonder kinderen dat langer dan 5 jaar heeft geduurd. Als het huwelijk zonder kinderen korter was dan 5 jaar, is de onderhoudsplicht zo lang als het huwelijk bestaat.

In een aantal gevallen eindigt partneronderhoud eerder

De wet stelt een maximale looptijd van respectievelijk 12 jaar en 5 jaar, maar de betalingsverplichting kan eerder eindigen als:

Particuliere ledennota partneralimentatie van Van Oosten (VVD), Kuiken (PvdA) en Groothuizen (D66)

Twaalf jaar partneralimentatie betalen, maar ook vijf jaar partneralimentatie als de echtgenoot nog maar kort bestaat, lijkt voor sommigen een levenslange uitkering. Anderzijds kan deze alimentatietermijn voor de ontvangende partij ook als te kort worden beschouwd. Een splitsing die een politieke oplossing nodig heeft. Deze oplossing kwam samen met een onderhands ledenwetsvoorstel van Van Oosten (VVD), Kuiken (PvdA) en Groothuizen (D66). Dit wetsvoorstel verkort de onderhoudstermijn, maar er zijn enkele uitzonderingen mogelijk:

Vanaf welk moment is de partneralimentatie verschuldigd: 2021 of 2022?

Het wetsvoorstel van het particulier lid is wet geworden. De nieuwe regels over de duur van de partneralimentatie zijn op 1 januari 2020 in werking getreden voor echtscheidingen die na 1 januari 2020 zijn uitgesproken. Op eerder uitgesproken echtscheidingen blijft dus het bestaande recht van toepassing. Dit betekent dat de maximale duur van de alimentatie de helft van de duur van het huwelijk is, maar niet meer dan vijf jaar. Voor echtscheidingen vanaf 2019 gelden de oude regels, voor echtscheidingen vanaf 2021 en 2022 gelden de nieuwe. De nieuwe wet verandert niets aan de kinderalimentatie.€