Hoe laat je je gezin goed verzorgd achter?

Bij het financieel goed plannen van de toekomst moet men ook rekening houden met de mogelijkheid dat een van de kostwinners komt te overlijden. De langstlevende partner moet in een zodanige financiële positie verkeren dat het gezin kan blijven leven.

In de levensfase waarin gezinnen het meeste geld nodig hebben, bevinden ze zich nog in een constructieve fase. Jonge gezinnen hebben vaak hoge maandlasten en relatief lage inkomens. Maar in deze levensfase is het belangrijk om orde op zaken te stellen voor het geval er iets met een van de partners gebeurt. Hierbij kan men denken aan de dood, maar bijvoorbeeld ook aan arbeidsongeschiktheid.

Houd rekening met de daling van het inkomen

De kredietcrisis heeft duidelijk gemaakt hoe kwetsbaar de financiële positie van tweeverdieners met zware hypotheeklasten is. Zodra een van hen een deel van het inkomen verliest, ontstaat er een probleem. Huiseigenaren worden door de bank vaak verplicht een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten, maar huurders hebben daar niet zo’n stokje voor. Bij het kopen of huren van een huis moet u altijd rekening houden met een mogelijke inkomensdaling. Leen dus niet het maximale bedrag dat u van de bank kunt krijgen, maar kijk naar uw maandlasten om te bepalen hoeveel hypotheek u kunt betalen.

Onderhoud van het gezin na het overlijden van de partner

Na het overlijden van een partner zou de langstlevende partner zo min mogelijk financiële zorgen moeten hebben. Het dragen van de last van de dood van je partner is al moeilijk genoeg. Hiermee moet rekening worden gehouden om latere zorgen te voorkomen. Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen kunnen zij recht hebben op een Anw-uitkering. Het partnerpensioen kan ook worden aangevraagd bij het pensioenfonds van de overleden werkgever.

Het is verstandig om inzicht te krijgen in de financiële gevolgen van een overlijden voor andere gezinsleden. Als er na het overlijden onvoldoende inkomen wordt verwacht, moeten hierover afspraken worden gemaakt.

Wat kunt u doen bij calamiteiten?

Het grootste gevaar in geld is het risico op overlijden. Wat heeft de langstlevende echtgenoot nodig om het gezin te onderhouden? U kunt bijvoorbeeld in één keer een bedrag bedenken na het overlijden van uw partner. Als dit gebeurt als de kinderen nog jong zijn en het inkomen nog laag is, heeft u meer dan een zestigjarige nodig. U kunt een overlijdensrisicoverzekering afsluiten met afnemend kapitaal. Het is goedkoper dan een reguliere overlijdensrisicoverzekering omdat het risico dat de verzekeraar het verzekerde bedrag moet uitkeren, steeds kleiner wordt.

Hoeveel moet ik verzekeren bij overlijden?

U zult elk jaar na het overlijden van uw partner moeten bedenken wat u gaat missen. Op basis hiervan kunt u vervolgens het verzekerd kapitaal bepalen. Het uitgekeerde bedrag moet vooral voldoende zijn om de eerste jaren na overlijden te dekken.€