Hoe kom je van een aflossingsvrije hypotheek af?

Veel huiseigenaren die eerder een aflossingsvrije hypotheek hebben afgesloten, hebben daar later spijt van. Tijdens de looptijd kunnen aanvullende aflossingen worden gedaan of kan kapitaal worden opgebouwd om de schuld op de eindvervaldag af te lossen.

In het verleden kwamen veel beleggingshypotheken met een aflossingsvrije hypotheek. Deze combinatie is aangegaan vanuit het idee dat de aflossingsvrije hypotheek ook afbetaald zou kunnen worden met beleggingsopbrengsten uit het bijbehorende beleggingsbeleid. Deze constructie houdt te weinig rekening met de snelle daling van de aandelenkoersen. Het voordeel van deze hypotheekconstructie is de lage maandlast.

Kenmerken aflossingsvrije hypotheek

De maandlast van deze hypotheekvorm bestaat alleen uit de te betalen hypotheekrente. Er is geen kapitaal opgebouwd om de lening in de toekomst af te lossen. Ook het risico op overlijden is in dit geval niet gedekt. Deze hypotheekvorm geeft maximale belastingvermindering gedurende de looptijd.

De terugbetaling wordt uitgesteld naar de toekomst

De hypotheek moet uiteindelijk worden afgelost. De huiseigenaar heeft dertig jaar recht op aftrek van de hypotheekrente. Een hypotheek met rente vervalt niet op de einddatum. Aflossing vindt pas plaats na verkoop van de woning, of de schuld gaat na overlijden over op de erfgenamen.

Hoe dan ook, betaal de hypotheek alleen met rente

Tijdens de looptijd heeft u de mogelijkheid om extra af te lossen of kapitaal op te bouwen om aan het einde van de looptijd af te lossen. Bijkomend voordeel van aflossen is dat de maandlasten lager zijn. Het voordeel van kapitaal opbouwen in plaats van tussentijds aflossen is dat de hypotheekrenteaftrek maximaal blijft.

Eigen vermogen opbouwen om uw hypotheek af te betalen

U kunt kapitaal opbouwen op een gewone spaarrekening, maar u kunt er ook voor kiezen om een ​​speciale bankspaarrekening te openen. Het nadeel van een spaarrekening is dat het vermogen in de derde kolom wordt meegenomen bij de bepaling van het vermogen. Over vermogen vanaf meer dan twintigduizend euro per volwassene moet belasting worden betaald. Als u kapitaal opbouwt op een zogenaamde eigenwoningspaarrekening (een bankspaarrekening gekoppeld aan een hypotheek), telt het saldo fiscaal niet meer mee in de derde kolom.

Hypotheek omzetten naar een andere hypotheekvorm

Het omzetten van een hypotheek naar een andere hypotheekvorm is niet altijd nodig. Het verschil tussen een rentedragende hypotheek en diverse andere soorten hypotheken is de opbouw van waarde en aflossing. Vaak is het handiger om tussentijds extra af te lossen vanaf een spaarrekening. Zo houdt u uw belastingvoordeel laag en profiteert u direct van lagere maandlasten.

Extra terugbetalingen hebben ook hun nadelen

U moet begrijpen dat er ook nadelen kleven aan het extra aflossen van de hypotheek. Het geïnvesteerde bedrag kan niet meer zomaar uit de woning worden opgenomen, ook niet als er overwaarde in de woning is. Na verkoop van de woning moet de overwaarde weer gebruikt worden om een ​​andere woning te kopen, in de zogenaamde bijleenregeling. Bovendien kan het goedkoper zijn om te sparen in plaats van het geld te gebruiken om meer te betalen.€