Hoe kom je aan je geld?

Incasso is bijna net zo vervelend als schulden hebben. Veel mensen gaan de confrontatie uit de weg en geven hun geld op. Totaal verkeerd. Lees hier hoe u uw vordering als schuldeiser kunt realiseren.

schulden opeisen

Geld betekent niet altijd het einde van vriendschap. We hebben bijna allemaal wel eens een klein bedrag opgegeven om een ​​persoonlijke vriendschap niet in gevaar te brengen. Bij grotere bedragen, en zeker bij vreemden, is het een ander verhaal: wie het geld heeft om te claimen, moet dat zeker doen.

Wat te doen als de debiteur niet betaalt?

Iedereen die om geld moet vragen, droomt wel eens van obscure incassobureaus met een Russisch accent, maar die kun je het beste buiten beeld laten. De rechtbanken zijn bevoegd in dit land.

Geldlening van de baas

Als het bedrijf de salarissen niet op tijd betaalt, moeten werknemers van hun reserves leven. De snelste manier om te bedenken of het niet beter is om een ​​andere baan te zoeken. Als er een aanzienlijk loon aan de onderneming is betaald, kunnen werknemers de arbeidsovereenkomst zonder opzegtermijn beëindigen als ze de werkgever zonder succes hebben gewaarschuwd.

Als de arbeidsrelatie de belangrijkste bron van inkomsten is en geen bijbaan, moeten werknemers niet wachten tot ze meer dan 2 maanden salaris op hun tegoed hebben staan. Als je de baan niet onmiddellijk wilt beëindigen, moet je in een direct gesprek te weten komen wanneer het bedrijf weer kan gaan betalen

Geldlening van mijn huisbaas

‘Hij heeft mijn borg nog.’ De regels zijn duidelijk: zes maanden na beëindiging van de huurovereenkomst verjaren de directe aanspraken van de verhuurder op de huurovereenkomst, met uitzondering van de laatste betaling van servicekosten. Voor huurders is dit het juiste moment om de teruggave van het geld te eisen, evenals natuurlijk de wettelijke rente. Meestal wordt dit geld zonder bezwaar teruggestort.

Verrekening van openstaande vorderingen is alleen mogelijk als de verhuurder al een claim heeft ingediend voor het einde van de huurperiode. Huurders kunnen daarom na zes maanden terecht een klacht indienen bij onterechte weigering van betaling.

Geldlening uit erfenis

Als de woning deel uitmaakt van een erfenis, kan deze gezamenlijk worden beheerd of verkocht. Als niet alle erfgenamen het eens zijn over het gekozen pad, of als de aankoop van een van de erfgenamen wordt afgewezen, wordt er gebruik gemaakt van een openbare verkoopoptie. De regels zijn hetzelfde als bij een gedwongen verkoop. Omdat de opbrengst van een openbare verkoop vaak navenant laag is, vergroot dit vaak de bereidheid tot praten onder erfgenamen enorm.

Geldlening van mijn ex-schoonzoon

“Ik wil mijn geld terug van de bouw.” Het is bijna een klassieker: de dochter wil trouwen en de ouders geven het jonge stel een goede start aan “hun eigen 4 muren”. Later komt het op echtscheiding aan, de ouders eisen de teruggave van het geld, althans van de “ondankbare” echtgenoot.

Een tip om dergelijke geschillen te voorkomen: geef geen geld aan het paar, maar betaal alleen voor uw kind.

Geldlening van je ex: hij wil niet betalen

Bij onderhoudsverplichtingen is het van belang of de alimentatievordering bestaat op grond van eigendom, een notariële overeenkomst of een rechterlijke uitspraak. Dan staat u sterk en kunt u niet of niet volledig betaalde kosten met terugwerkende kracht declareren. Heeft u echter nog geen leefgeld, bijvoorbeeld direct na een echtscheiding, dan is dringend actie nodig.

Tip: Als het om kinderalimentatie gaat, kan de Kinderbescherming ook betrokken zijn bij uw claims.

Geldlening uit oma’s spaarboekje

Na het overlijden van oudere familieleden bevatten nalatenschappen vaak spaarrekeningen die decennia geleden voor het laatst zijn gestort. Het spaarsaldo, dat inmiddels is uitgegroeid tot een mooi bedrag, wordt wel eens in twijfel getrokken door de banken.

Er zijn argumenten dat de lening al lang is afgelost, de gegevens worden niet zo lang bewaard en soms wordt zelfs het verjarings-argument gebruikt. Wel moet de bank bewijzen dat zij niet langer verplicht is het spaargeld en de opgelopen rente terug te betalen. In euro luidende spaarrekeningen hebben geen vervaldatum.€