Hoe kan mijn gehandicapte kind het beste erven?

Ouders met een kind met een psychische stoornis vragen zich af wat hun kind in de toekomst kan erven. Juridisch gezien is een gehandicapt kind erfgenaam en wordt het na zijn overlijden ook legataris. U wilt natuurlijk het beste voor uw kind en hem ook zelf laten regelen hoe u dit bij de notaris regelt? Een handicap zal waarschijnlijk de beste optie zijn, maar wat zegt het? Wat als uw kind in een verzorgingshuis zit? Gaat u geld in een fonds steken? Hier staat de rechtbank nog volop in de schijnwerpers.

Inhoud

Intellectuele handicap en erfelijkheid

Er zijn in ons land ruim 115.000 verstandelijk gehandicapten die recht hebben op zorg op grond van de Wlz (Wet langdurige zorg, voorheen AWBZ). Als je een kind met een handicap hebt, weet je wat dat betekent. U wilt zo goed mogelijk voor uw kind zorgen terwijl u nog leeft en in staat bent om voor hen te zorgen. Maar u wilt ook dat uw financiën op het moment van uw overlijden optimaal geregeld zijn. De wet bepaalt dat uw kind erfgenaam is en ook bij overlijden een erfenis kan nalaten. Als uw kind geestelijk onbekwaam is, kan hij zelf geen testament maken. Daarom stemt u met uw testament af hoe u het later allemaal wilt zien. Niets doen is met vastgoed vaak geen optie. Enerzijds, als uw kind veel vermogen heeft, betaalt u een grote Wlz- of WMO-premie, anderzijds wilt u uw kind niet volledig ontnemen. Maar wat dan?

Er is geen erfrecht

Als er geen testament is, is de juridische verdeling van toepassing. Als uw kind minderjarig is, benoemt de rechter een voogd en executeur. Als uw kind meerderjarig is, benoemt de rechtbank een bewindvoerder of curator en executeur. Als u wel een testament maakt, bent u zelf verantwoordelijk voor de benoeming van deze personen.

Een gehandicapt testament maken, wat is een gehandicapt testament?

Stap 1 van een testament is dat u naar een goede notaris moet. Elke situatie is anders, elke handicap, vermogenssituatie en gezinssamenstelling is anders. U moet dus een oplossing vinden die bij uw situatie past. Een goede notaris weet in uw geval een passend testament op te stellen. Een goede notaris weet ook of uw testament stand houdt in de rechtbank. Aangezien u een testament opmaakt voor een kind met een verstandelijke beperking, wordt dit in de volksmond een testament voor een handicap genoemd. Stap 2 is het opstellen van het testament en de daarin gemaakte keuzes. Ik zal je enkele opties geven.

Volledige onterving van een gehandicapt kind is vaak geen succes, maar vruchtgebruik wel

Als je je kind onterft, erven ze niets, toch? Helaas, als u uw kind onteigend, behoudt hij of zij het recht om het rechtmatige deel op te eisen. Het is nog steeds de helft. De in uw testament aangestelde bewindvoerder kan de rechtbank vragen om afstand te doen van het juridische gedeelte, maar in de praktijk zal de kantonrechter dit verzoek meestal niet inwilligen. Als de rechtbank oordeelt dat het kind het geld goed kan gebruiken voor zijn zorg, zal het wettelijke deel alsnog worden gevorderd van de andere erfgenamen. Het is in ieder geval 50% minder dan zonder erfrecht.

Vraag niet om het juridische gedeelte

De regionale rechtbank aanvaardt echter de afstand van het wettelijke aandeel als de gehandicapte al zijn eigen kapitaal heeft en dit waarschijnlijk voldoende is vanwege leeftijd of gezondheid. Ook wordt aanvaard dat een gehandicapt kind alleen het vruchtgebruik erft om in de toekomst voor zijn zorg te kunnen zorgen, maar niet het leegstaande goed. Dan heeft het kind geen gebrek, maar geen bezittingen. Of u denkt aan two-step creatie en two-step erfrecht, waarbij de erfgenaam de belaste erfenis verzorgt, maar het kind geen toegang heeft tot het vermogen.

Je eigen fonds creëren of niet?

Kenmerkend voor de stichting is dat zij geen winstoogmerk heeft, maar een idealistisch of maatschappelijk doel. U kunt uw vermogen ook onderbrengen in een familietrust die voor uw kind zorgt, of een deel van uw vermogen aan een kapitaalfonds schenken. Dit dient bij voorkeur een ANBI-instantie te zijn aangezien deze vrijgesteld is van erfbelasting. U kunt een fonds creëren tijdens uw leven, maar ook met uw testament. De minimumvereisten zijn dat het doel van het fonds duidelijk is en:

Het oprichten van een stichting heeft alleen zin als het om een ​​grote erfenis gaat. Aansluiten bij een bestaand fonds is een veel eenvoudigere oplossing. Waar je ook voor kiest, de notaris helpt je verder.

Conclusie erfenis voor een gehandicapt kind

Als u een erfenis aan een gehandicapt kind wilt nalaten, wilt u uw kind natuurlijk zo zorgvuldig mogelijk achterlaten, maar dat betekent dat u van tevoren een aantal zaken op een rijtje moet zetten. Een testament voor arbeidsongeschiktheid is een goede oplossing. Geef ook aan hoe u denkt dat het geld later het beste kan worden beheerd. Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden bij de notaris.

Lees verder