Hoe doneren we aan goede doelen?

Steeds meer hulporganisaties roepen burgers en bedrijven op tot solidariteit. Serieuze organisaties zijn te herkennen aan specifieke criteria. Hoewel donaties van burgers slechts een klein deel uitmaken van het totale bedrag aan donaties, geven wij Nederlanders over het algemeen genereus en genereus aan hulporganisaties, goede doelen en de minder bedeelden in de samenleving.

Het aantal donateurs neemt toe

Enquêtes naar het donatiegedrag van burgers bij non-profitorganisaties laten zien dat niet alleen de gedoneerde bedragen de afgelopen decennia zijn gestegen, maar ook het aantal donateurs. Als je ook organisaties meeneemt die actief zijn op het gebied van dierenwelzijn, sport, recreatie en zelfhulp, dan neemt ook het aantal incassobureaus toe.

Donorloyaliteit neemt af

Donor-enquêtes maakten ook duidelijk dat donoren in toenemende mate aan verschillende doelen doneren. Zo werd in het midden van de jaren negentig van de vorige eeuw verreweg het grootste bedrag gedoneerd aan gehandicapten, kinderen, de bestrijding van ziekten en milieubehoud en bescherming. Sindsdien zijn de donaties aan natuurbehoud en milieubescherming licht gedaald. Daarentegen lieten de noodhulp voor rampen in binnen- en buitenland, ontwikkelingshulp en voor de armen in Nederland een forse stijging zien.

Fondsenwerving is ook afhankelijk van trends

Donateurs wisselen daardoor vaker dan voorheen van hulporganisatie. De loyaliteit aan de organisatie is afgenomen. Ook op de donatiemarkt spelen trends een rol. Zo hadden hulporganisaties in de jaren tachtig geen probleem om fondsen te werven. Ook voor hen is het in 2015 moeilijker om geld aan te trekken.

Werken voor de aandacht van gulle gevers loont

De vele fondsenwervende organisaties en het groeiend aantal “fluctuerende” donateurs zorgen voor een steeds fellere strijd om de “donatietaart”. Wie daadwerkelijk de meeste aandacht kan trekken, krijgt het grootste stuk van deze taart. Daarom professionaliseren steeds meer organisaties hun fondsenwerving door ervaren fondsenwervers in te huren of samen te werken met gespecialiseerde bedrijven.

Vertrouwen dat het geld ook daadwerkelijk terechtkomt bij degenen die het nodig hebben

Dus enerzijds het professionaliseren van incassocampagnes en anderzijds het werken aan zoveel mogelijk informatiestromen. Al deze bedelbrieven, smeekbeden en inzamelingsacties weerhouden gulle gevers ervan een keuze te maken. Velen van hen vragen zich af welke projecten en organisaties mijn steun verdienen. Ze willen er ook zeker van zijn dat hun donatie echt de behoeftigen bereikt en niet in de zakken van dubieuze aantallen terechtkomt.

Richtlijnen voor effectieve fondsenwerving

Non-profitorganisaties die aan bepaalde normen voldoen, kunnen profiteren van certificeringen van officiële organisaties. Deze normen omvatten:

Tips voor gulle gevers

Het ontbreken van een officieel keurmerk betekent niet dat de organisatie niet betrouwbaar is. In dergelijke gevallen kunnen kredietverstrekkers zich het beste laten leiden door het volgende advies:

Ophalen aan de deur

Steeds vaker worden deur- of telefoonverzamelaars geworven bij betaalde fondsenwervende organisaties. Geëngageerde vrijwilligers voor dit werk zijn steeds moeilijker te vinden. Het hoeft niet fout te zijn, maar het heeft wel transparantie nodig. Iedereen die op straat inzamelt, moet duidelijk aangeven waar het geld voor wordt gebruikt en voor welke organisatie hij werkt. In dergelijke situaties kunt u het beste documentatie opvragen, die u dan thuis kunt nalezen.€