Hoe de maandelijkse rentelasten berekenen?

Als u een persoonlijke lening of hypotheek afsluit, krijgt u te maken met rente en aflossing. Verschillende soorten leningen resulteren in verschillende rentetarieven. De vraag is dus hoeveel u aan rente moet betalen op basis van een bepaalde lening en rente. Als je precies weet hoeveel je aan één hypotheekvorm hebt verloren, kun je een goede keuze maken. Hoe berekent u uw maandelijkse rentelasten voor een aflossingsvrije, lineaire of annuïtaire hypotheek?

Bereken uw maandelijkse rentekosten

Verschillende vormen van lening

Als je een lening aangaat, doe je dat om de aankoop te financieren. U kunt de volgende soorten leningen afsluiten, waarvoor speciale overeenkomsten gelden:

Afhankelijk van wat de onderlinge afspraken zijn – die zijn vastgelegd in de leenovereenkomst – wordt het maandelijkse rentepercentage bepaald door het rentepercentage, het geleende bedrag en de wijze van aflossen. Waar moet u op letten qua renteniveau?

De relatie tussen rente en hoofdsom

Als u een lening aangaat, moet u er altijd rente over betalen. Het is een vergoeding voor de verstrekte lening. Daarnaast kunnen er aflossingen gedaan worden om de maandelijkse schuld te verminderen. Op basis hiervan nemen de rentelasten evenredig af. Op welke manieren kunt u terugbetalen en hoeveel rente betaalt u?

Converteren van jaarlijkse naar maandelijkse rente

We sluiten altijd leningen af ​​waarbij we jaarlijks rente moeten betalen over de uitstaande schuld. Wij betalen echter altijd elke maand rente. Veel mensen denken dat we dan de twaalfde moeten betalen, maar dat doen we niet. De jaarlijkse rente moet als volgt worden omgerekend naar de maandelijkse rente:

Afhankelijk van het type aflossing kunt u de hoogte van de rente bepalen.

alleen rente

Als er sprake is van een aflossingsvrije lening of hypotheek, vindt er geen aflossing plaats. Dit kan ook gelden voor een deel van de lening. Hierdoor zijn de rentekosten altijd gelijk. Stel dat u € 100.000 leent tegen een rente van 4,5% per jaar, wat betaalt u per maand?

Dit kan verwijzen naar een hypotheek waarbij 50% wordt afgelost op de eindvervaldag. Gedurende de looptijd kan kapitaal worden opgebouwd via verzekeringen of banksparen. Dit kan ook gelden voor een doorlopend krediet. Houd er rekening mee dat deze hypotheekvorm (nieuwe hypotheek nemen) niet meer van toepassing is als mensen vanaf 2013 hypotheekrenteaftrek willen blijven ontvangen.

Lineaire terugbetaling

Als een terugbetaling wordt gedaan, kan deze lineair worden toegepast. Elke maand wordt hetzelfde deel afgelost, zodat er na de vervaldag geen schuld meer is. Er wordt namelijk elke maand afgelost, wat ook de rentelast per maand verlaagt. Stel dat u 100.000 euro terugbetaalt in 30 jaar, als de oude rentevoet wordt gehanteerd, dan geldt het volgende:

Hoeveel rente u over meerdere jaren per maand betaalt, berekent u als volgt:

Aflossen lijfrente en berekenen rentebetalingen

De tweede manier van aflossen is de annuïtaire methode. Denk hierbij aan het niet wijzigen van het maandbedrag, maar de rente en aflossing geschieden binnen het samengestelde bedrag (menselijkheid). In eerste instantie zal het rentedeel relatief hoog zijn, maar dit verandert in een relatief hoog aflossingsdeel. Het maandbedrag, bestaande uit rente en aflossing samen, wordt als volgt bepaald:

Wilt u de rentelast voor x maand berekenen? In dat geval moet u Excel toepassen:

Weet hoeveel je betaalt

Als u een lening of hypotheek afsluit, is het altijd handig om vooraf te berekenen hoeveel rente u moet betalen. Daarnaast is het verstandig om na te denken over hoe je gaat terugbetalen. Concreet aflossen biedt de mogelijkheid om te besparen op rentelasten. In het vorige voorbeeld betaalt u bij een aflossingsvrije lening over dertig jaar 100.000*0,003675*360 = € 132.300 rente. Dat is praktisch 2x meer dan wanneer je lineair terugbetaalt, en een factor 1,64 bij een lijfrenteaflossing. Werk ook aan uw aflossingen om de totale rentelasten tot een minimum te beperken.

Lees verder