Hoe de kosten van het leven van een kind berekenen?

De kosten van levensonderhoud van het kind spelen een grote rol bij de berekening of u recht heeft op zowel kinderbijslag als kinderbijslag. Hoe bepaal je eigenlijk deze kosten van levensonderhoud, want niet elk kind is in de praktijk even duur. Daarnaast kunnen de kosten van levensonderhoud per kind lager zijn bij meerdere kinderen. Het bedrag is afhankelijk van de leeftijd van het kind en de kosten die u maakt.

Hoe de kosten van het leven van een kind berekenen?

Hoeveel kost de kinderbijslag?

Bij de berekening van de kosten van levensonderhoud wordt meestal rekening gehouden met de basiskosten voor een kind (standaardkosten) en bijzondere kosten:

Standaard kosten van levensonderhoud voor een kind

Standaard kosten zijn inclusief:

Bijzondere kosten van levensonderhoud voor het kind

Speciale kosten zijn onder meer:

Het Nibud probeert deze kosten regelmatig in te schatten op basis van CBS-cijfers. Het zal duidelijk zijn dat niet elk kind even duur zal zijn (niet elk kind doet aan een topsport of volgt duur onderzoek). Kosten blijken ook gerelateerd te zijn aan inkomen. Als er meerdere kinderen zijn, zullen sommige kosten aan één kind moeten worden toegerekend. Denk aan de kosten van gas, water en elektra. Ten slotte heeft leeftijd ook invloed op de kosten van levensonderhoud. Kortom, maak snel een som en bereken de exacte kosten van levensonderhoud, en het zal vaak niet werken (bewaar bonnen van alles). In de meeste gevallen zal dit een schatting zijn.

Kinderbijslag

De Sociale Verzekeringsbank kan een persoon kinderbijslag weigeren als de bank van mening is dat de persoon de kosten van levensonderhoud van het kind niet voldoende dekt. De SVB hanteert hiervoor de volgende bedragen:

Berekening kinderbijslag en kindgebonden budget

De kosten van levensonderhoud spelen ook een belangrijke rol in de kinderbijslag bij het bepalen hoeveel kinderbijslag moet worden betaald. In het geval van kinderbijslag wordt aangenomen dat beide ouders betalen voor de kosten van levensonderhoud, verminderd met de kinderbijslag, naar gelang van hun draagkracht. Kinderbijslag zou rechtstreeks aan kinderen toekomen en zo de kosten van levensonderhoud van een verzorgende ouder verlagen. Dit geldt met name niet voor het kinderbudget. Bij de berekening van de alimentatie wordt het budget van het kind opgeteld bij het inkomen van de ontvanger van de toeslag en verhoogt het zijn solvabiliteit, maar verlaagt het de kosten van levensonderhoud niet. Zo kan het voorkomen dat de verzorgende ouder die het budget van het kind ontvangt, samen met de kinderbijslag, meer budget krijgt dan nodig is om de kosten van levensonderhoud van het kind te kunnen dekken.

Conclusie, hoeveel kost een kind?

De kosten van levensonderhoud zijn voor elk gezin en elk kind anders. Het inkomen en de levensstandaard van het huishouden, de gezondheid van het kind en bijvoorbeeld of het kind aan een dure sport doet, zijn van groot belang. Dit betekent ook dat om deze kosten per geval te kunnen berekenen, de gemaakte kosten in kaart moeten worden gebracht. Als er meerdere kinderen zijn, kunt u bijvoorbeeld een vaste kostendeelsleutel gebruiken. Het Nibuds probeert regelmatig in te schatten hoeveel een kind kost, maar ook dit is een ruwe schatting. Dit soort inzichten helpen om berekeningen te maken waarover enige consensus bestaat.

Lees verder