Hoe beschermen tegen inflatie?

Hoe kun je jezelf beschermen tegen inflatie nu de zorgen over stijgende inflatie en dalende koopkracht toenemen? De geïndustrialiseerde landen zitten immers diep in de schulden. Om de crisis te voorkomen drukten centrale banken enorme hoeveelheden geld en overspoelden ze de markt met liquiditeit.

Kunnen aandelen bescherming bieden tegen inflatie?

Als de inflatie hoog is, worden aandelen als een goede keuze beschouwd. Vooral bedrijven met een hoge mate van langlopend gefinancierd kapitaal zijn gewild. Deze omvatten telecommunicatie, nutsbedrijven, duurzame consumentengoederen, grondstoffen en onroerend goed, evenals de technologie- en gezondheidszorgsectoren. Ook een hoog dividendrendement en een stabiele en betrouwbare bedrijfsvoering zijn essentieel.

Bovenstaande geldt in ieder geval voor een scenario met rond de vijf procent inflatie. Bij een nog hogere inflatie hebben bedrijven veel last van de scherpe prijsdalingen die ze niet meer kunnen doorberekenen aan hun klanten. Als gevolg hiervan dalen de winsten en ook de aandelenkoersen.

Goud als hedge tegen dalende koopkracht

In tijden van inflatie zijn edelmetalen van groot belang. Omdat beleggers bang zijn voor een daling van de waarde van papiergeld, nemen ze hun toevlucht tot crisisbestendige valuta’s. Goud kan immers niet naar believen worden vervaardigd om zijn waarde te verminderen. Dit is het verschil tussen papiergeld en daarop gebaseerde betalingsverplichtingen, met name obligaties.

Met een verviervoudiging van de prijs is goud het afgelopen decennium een ​​van de beste investeringen geweest. In euro uitgedrukt bereikt de goudprijs bijna elke dag een nieuw record. Optimisten verwachten ook de komende jaren groei. Ze wijzen op de onbetwiste status van ‘veilige haven’ van goud. Vanuit marktperspectief wordt een bullmarkt gevoed door een stagnerend of afnemend aanbod terwijl de vraag stijgt. Een belangrijk punt daarbij is de verandering in de positie van centrale banken: van verkopers naar kopers. Met name toegenomen aankopen door beleggers zorgen voor een grotere vraag.

Inflatie, inflatieprognoses en onroerend goed

De vastgoedmarkt komt nog niet echt van de grond, terwijl de rente historisch laag is en de prijzen goed zijn. Maar ook voor huiseigenaren en beleggers zullen de tijden verbeteren na een lange doemscenario waarin ook inflatieverwachtingen een grote rol spelen. Na een paar dramatische jaren kunnen investeringen in onroerend goed toenemen. Dit geldt zowel voor Europa als voor de VS, de Aziatische regio en natuurlijk voor ontwikkelingslanden.

Zoals gebruikelijk gebruikt de vastgoedsector zijn reputatie om te profiteren van een laat herstel in vergelijking met andere sectoren. Een andere reden hiervoor is dat de bancaire kredietverlening voor dergelijke projecten nu weer lijkt toe te nemen. Ook de daling van de huren lijkt grotendeels tot stilstand te zijn gekomen. Beleggers moeten echter niet blindelings in onroerend goed investeren, alleen maar omdat ze bang zijn voor een recessie
koopkracht
. Een slecht onderhouden woning is nooit een goede investering.

staatsobligaties

Effecten met een langere looptijd zijn niet de beste keuze in tijden van inflatie. Want wanneer de algemene rente stijgt, hebben beleggers met langlopende effecten in hun portefeuille de neiging om grote verliezen te lijden op hun obligatiebezit. Kortlopende obligaties zijn dan een betere keuze, omdat eigenaren hun geld dan sneller kunnen herbeleggen.

Kortlopende en inflatiebestendige leningen bieden een lagere couponrente dan conventionele obligaties. Deze coupons en aflossingsbedragen worden daarom regelmatig aangepast aan de inflatie. Van
inflatiegekoppelde obligaties
daarom zijn beleggers verzekerd van echte winsten. Maar omdat deze speciale obligaties zo gewild zijn, zijn de reële rendementen momenteel extreem laag.

Beleggers moeten wachten met het kopen van staatsobligaties. Als bijvoorbeeld blijkt dat centrale banken de basisrente zullen verhogen, zullen de rendementen op staatsobligaties stijgen, ongeacht of ze al dan niet aan inflatie zijn geïndexeerd.

Beleggers die geen enkel risico willen nemen bij de terugbetaling van hun kapitaal, moeten kiezen voor binnenlandse staatsobligaties. Er is maar één ding: de opbrengsten zijn sterk gedaald als gevolg van de lancering van deze stukken en zijn over alle looptijden even laag als altijd. Als de prijzen van staatsobligaties weer dalen en de rendementen weer stijgen, moeten beleggers bij twijfel wachten tot de vervaldag.

bedrijfsobligaties

Bedrijfsobligaties zijn al een half jaar erg populair. Het probleem is dat beleggers die ze nog steeds kopen, nu weinig verdienen. De koersen zijn inmiddels zo snel gestegen dat in euro luidende bedrijfsobligaties met voldoende kredietwaardigheid gemiddeld slechts 2,9 procent opbrengen. Volgens de indices van Bank of America-Merrill Lynch is deze sinds de invoering van de euro nog nooit zo laag geweest.

De rendementen op bedrijfsobligaties zijn echter niet zo sterk gedaald als op sommige staatsobligaties. In mei 2010 zagen ze immers de risicopremies stijgen met 1,05 tot 1,2 procentpunt in bijna 2 weken.

Inflatiecertificaten

Vastrentende beleggers zijn mogelijk geïnteresseerd in items waarvan de rente stijgt met de inflatie, zoals:
inflatiecertificaten
. Het kenmerk van de meeste van deze effecten is dat ze bij de eerste rentebetaling een vaste coupon garanderen die hoger is dan de huidige marktrente.

Vanaf het tweede vervaljaar wordt de basiswaarde die wordt gebruikt om de inflatie te meten vermenigvuldigd of opgeteld met een factor X, zodat het betreffende certificaat altijd een hoger rendement oplevert dan de inflatie. Inflatiecertificaten worden vaak aangevuld met een
kapitaalgarantie
. Daarom zijn negatieve rendementen in een deflatoir scenario over het algemeen uitgesloten.

De basiswaarde van een aantal certificaten is de consumentenprijsindex, voor andere de SPCI-index berekend door het Europees Bureau voor de Statistiek Eurostat, ex Tobacco (dus exclusief tabaksproducten). Maar er zijn ook certificaten die Euribor als basiswaarde gebruiken.

Met name bij het kopen van inflatiecertificaten zijn de bepalende factoren de index, de kredietwaardigheid van de emittent en de waarde waarmee de basiswaarde wordt vermenigvuldigd om rente te betalen. Afhankelijk van het type certificaat en de evolutie van de inflatie, kunnen certificaten een jaarlijks rendement behalen dat niet alleen de inflatie compenseert, maar ook kansen biedt voor aanzienlijk extra rendement.

Risico? Als de prijsgroei in het eurogebied de komende vijf jaar gematigd blijft, bieden de certificaten geen voordeel ten opzichte van traditionele obligaties. Integendeel, hoge distributievergoedingen tot twee procent slikken een groot deel van het minimaal gegarandeerde rendement op, meestal alleen in het eerste jaar. Daarom zijn inflatiecertificaten niet geschikt voor korte- en middellangetermijnbeleggers.

Inflatie in historisch perspectief

Tussen 1914 en 2000 steeg het totale prijspeil met ongeveer 150%, wat wijst op een enorme koopkrachtdaling. Maar onze welvaart is in 85 jaar vervijfvoudigd, ondanks een inflatie van 150%. Sommige economen beweren zelfs dat inflatie heeft bijgedragen aan deze welvaartsgroei, omdat deze vaak gepaard gaat met aanzienlijke economische activiteit. Lees in dit verband Inflatie in historisch perspectief.

Inflatie in Nederland

In juli 2011 was de inflatie in ons land voor het eerst in twee jaar hoger dan de gemiddelde inflatie in de rest van de landen van de eurozone – 2,6%. De stijging van de inflatie in ons land werd vooral bepaald door:

In de overige landen van de eurozone bedroeg de gemiddelde inflatie in juli 2011 slechts 2,5 procent.€