Hoe beoordelen banken kredietaanvragen?

Bij de beoordeling van kredietaanvragen stelt de bank als kredietverstrekker een goede kredietwaardigheid als voorwaarde. Hoe beter uw kredietwaardigheid of onderpand, hoe gemakkelijker het is om een ​​lening te krijgen. Maar hoe beoordelen banken deze kredietwaardigheid?

Kredietbeoordeling

Kredietwaardigheid, in het bedrijfsleven ook wel krediet of rating genoemd, staat synoniem voor het financiële welzijn van een persoon of instelling. Iedereen die een lening wil afsluiten, moet slagen voor een zogenaamde kredietcheck. Kredietwaardigheid bepaalt of en onder welke voorwaarden de kredietaanvrager een lening krijgt.

Belangrijk: Kan de lening worden terugbetaald?

Bij een onderzoek naar de kredietwaardigheid van een persoon wordt allereerst gekeken naar de algemene kwaliteit van de debiteur. Op de voorgrond staan ​​zaken als het beroep en het financiële verleden van de sollicitant. Hoewel de beoordeling van iemands kredietwaardigheid voor de leek misschien wat subjectief lijkt, worden objectieve criteria gehanteerd.

Maar bij het beoordelen van de kredietwaardigheid gaat het er vooral om of de kredietnemer de lening binnenkort kan terugbetalen. Dit is inclusief bewijs van inkomen. Om alle beschikbare informatie correct te kunnen beoordelen, maken banken een indruk van het financiële dossier van de klant. Een lening is alleen verantwoord als er voldoende geld is om de lening terug te betalen.

Hoe kunt u uw kredietscore verbeteren?

Iedereen heeft in principe invloed op zijn eigen kredietwaardigheid. Het begint met de gevolgde opleiding, de keuze van de werkgever en het aantal opgenomen studiepunten. Maar daar houdt het niet op. Zo kan het persoonlijk krediet negatief worden beïnvloed door schuldsanering in het verleden. En veel consumenten realiseren zich niet dat het voortdurend aanvragen van nieuwe creditcards een negatieve invloed kan hebben op hun kredietscore.

In een land als Duitsland gaat het nog verder. Kredietzoekers die regelmatig van rekening wisselen of meerdere keren wisselen, moeten sinds de introductie van het kredietscoresysteem negatieve gevolgen verwachten voor hun kredietwaardigheid. De hiervoor gebruikte wiskundige en statistische methoden wijzen op mogelijke instabiliteit
betalingsgedrag
. Het model houdt geen rekening met het feit dat de lener om professionele redenen kan zijn verhuisd.

Doorslaggevende invloed op betalingsgedrag

Elke lener moet consequent aan zijn financiële verplichtingen voldoen. Er zijn ook gsm-abonnementen en postorderbestellingen om over na te denken. Een negatieve opmerking bij het Bureau Krediet Registratie (BKR), het opzeggen van uw betaalrekening door de bank of iets dergelijks, heeft een “fataal” effect op iemands kredietwaardigheid. Slechte
moreel betalen
Banken zullen daardoor de komende jaren geen leningen meer willen verstrekken.

Een slechte beoordeling voorkomt dat u een lening krijgt

Kredietwaardigheid speelt ook een zeer belangrijke rol in de economie en de financiële sector, en downgrades door ratingbureaus kunnen aandelenmarkten over de hele wereld in bloedrood veranderen. De term rating speelt een steeds belangrijkere rol bij zowel leningen als kredieten, maar ook bij investeringen, wat natuurlijk geholpen is door talloze financiële schandalen, waaronder de zogenaamde slechte hypotheken.

Bij beleggingen moet u als belegger letten op de kredietwaardigheid van de effectenuitgever. In die zin worden veel obligaties beoordeeld op basis van wat ook wel een rating wordt genoemd. Met andere woorden, hoe kredietwaardig is de uitgever van deze obligaties. Als belegger moet iedereen die op zoek is naar een veilige belegging, effecten kiezen van een emittent met een zeer goede rating en emittenten met een slechte kredietwaardigheid vermijden.

Hoe beoordelen banken uw kredietwaardigheid?

Op het gebied van financiën is kredietevaluatie dan ook van groot belang, omdat u als klant geen lening krijgt van een bank met een slecht krediet. Dit roept tegelijkertijd vragen op als “hoe kredietwaardig moet je zijn?” of “welke criteria worden gebruikt om goed of slecht krediet te bepalen?

BKR als eerste informatiebron over kredietwaardigheid

Meestal geeft BKR-informatie een eerste indicatie van de kredietwaardigheid van de klant. En als er een negatieve ervaring uit het verleden is, zoals een gerechtelijk bevel of iets dergelijks, zullen de meeste kredietverstrekkers er ook van uitgaan dat de klant een slecht betalingsmoraal heeft.

Andere aspecten waarmee rekening wordt gehouden bij de beoordeling van de kredietwaardigheid zijn bankgegevens, loonstroken en jaarrekeningen. De kredietwaardigheid van ondernemingen wordt veelal bepaald op basis van de balans en de winst- en verliesrekening.€