Het verschil tussen de marktwaarde en de verkoopprijs

Er kan een verschil zijn tussen de marktwaarde van de woning en de werkelijke verkoopprijs. In zowel stijgende als dalende huizenmarkten kan dit een aanzienlijke impact hebben op de winsten en verliezen van huizenverkopen. Als we gelijk hebben, zullen de prijzen stijgen, maar in slechte tijden kunnen ze ook dalen. Hoe kan het verschil tussen de marktwaarde en de verkoopprijs de situatie van de burger beïnvloeden?

Verschil tussen marktwaarde en verkoopprijs

Schommelingen op de woningmarkt en conjunctuur

Als het goed gaat met de economie, houden mensen en bedrijven geld over om te investeren. De tevredenheid van de consument is hoog, waardoor mensen snel tot een aankoop overgaan. Hetzelfde geldt voor het kopen van een woning. In deze situatie kan snel winst worden gemaakt. De hype van de huizenmarkt en de mogelijkheid van een onvermijdelijke explosie is reëel. Slechte tijden volgen altijd op goede tijden omdat het slecht gaat met de economie. Mensen hebben minder geld te besteden of minder budget. Consumentenbestedingen lopen vertraging op en woningaankopen worden niet gedaan. Ook verkopen mensen liever niet omdat de opgebouwde waarde als sneeuw voor de zon kan verdwijnen. In deze economische schommelingen van de woningmarkt is er een regelmatig verschil tussen de marktwaarde en de verkoopprijs. Wat zijn de gevolgen hiervan?

Stijgende huizenprijzen

Als de economie goed is, zullen de huizenprijzen in de loop van de jaren geleidelijk stijgen om winst op de aankoop van onroerend goed mogelijk te maken. Investeringen in onroerend goed en huisvesting bieden waarschijnlijk veiligheid, wat een mooie winst betekent bij verkoop. De verkoopprijs ligt boven de waarde van de uitstaande hypotheekschuld, waardoor u winst kunt maken op de verkoop. Als er gedurende de looptijd extra wordt afgelost, kan de winst alleen maar toenemen. Dan wordt het interessant om de winst uit de verkoop van de ene woning te investeren in de aankoop van een andere woning. Het eigen vermogen neemt geleidelijk toe.

Dalende huizenmarkt

Als de huizenmarkt oververhit raakt met onrealistisch hoge prijzen, zullen er onvermijdelijk slechte tijden op de huizenmarkt komen. Daarna kan de ballon lijken te barsten. Het creëren van waarde gaat langzaam, maar het waardeverlies gaat meestal vrij snel. De crisis kan daardoor grote gevolgen hebben voor de gehele woningmarkt, met als gevolg financiële problemen voor bewoners, maar ook voor banken en mogelijk het land. Bij een onrealistische marktwaardecorrectie kunnen de huizenprijzen na enkele jaren flink dalen. Daarnaast spelen drie belangrijke argumenten een rol waarom huizen slecht verkopen:

Dit nadeel kan alleen worden hersteld als de economie weer aantrekt en de woningmarkt door het dal gaat. Alleen dan groeit het vertrouwen en gaan mensen weer meer huizen kopen. Inmiddels is de waarde van de woning flink gedaald en kan bij verkoop een flinke restschuld ontstaan. De hypotheekschuld is veel hoger dan de verkoopprijs.

Gedwongen verkoop

Tijdens de looptijd van de hypotheek kunnen zich omstandigheden voordoen die mensen dwingen hun woning te verkopen. De kans is reëel dat de waarde van de verkoopprijs lager is dan de hypotheekschuld. Dit is zeker het geval bij een terugval op de woningmarkt als de woning relatief recent is gekocht. Ook als je jaarlijks je hypotheek regelmatig aflost, heb je met een annuïteitenhypotheek in tien jaar zo’n twintig procent afgelost. Huizenprijzen kunnen tot acht procent per jaar dalen en het afgeloste deel is vrij snel binnen. Foreclosures zijn dan ook een grote zorg voor veel burgers, omdat ze met een aanzienlijke restschuld blijven zitten. Als u geen hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie heeft afgesloten, zijn de gevolgen voor de verkoper groot.

Impact op WOZ-bezwaren

Blijft u tijdens alle schommelingen eigenaar van uw woning, dan krijgt u daar ook mee te maken. Het door de gemeente vastgestelde verschil tussen de werkelijke waarde en de waarde van het onroerend goed is onjuist. Dit komt doordat de gemeente gebruik maakt van waardecijfers van een jaar geleden, waardoor zaken per definitie achterhaald zijn. De volgende omstandigheden kunnen zich voordoen. In beide gevallen kan het raadzaam zijn om een ​​bezwaarschrift in te dienen om kosten te besparen.

De woningmarkt groeit

De gemeentelijke aanslag loopt een jaar achter, waardoor mensen in principe minder belasting betalen dan nodig is. Het is echter mogelijk dat de waarde van de woning wordt vergeleken met te dure huizen. Met andere woorden, het huis kan nog steeds te hoog zijn. Als u een taxatiebesluit van de gemeente ontvangt, vraag dan om een ​​kopie van het taxatierapport om te beoordelen of het echt is.

Huizenprijzen dalen

Als de ontwikkeling van de verkoopprijs al enkele jaren een slecht beeld laat zien, dan blijven de gegevens van de gemeente achter. U betaalt zeker te veel invoerrechten en belastingen. De waarde van WOZ is te hoog en mensen betalen de rekening. Als het verschil te groot wordt, kan het zijn dat een deel van de voorlopige teruggaaf moet worden terugbetaald aan de Belastingdienst. Pas dus op voor marktwaardevermindering.

Lees verder