Het sociaal leenstelsel vervangt de basisbeurs

Voor degenen die in het hoger onderwijs studeren, loopt de basisbeurs in september 2015 af. Het zal worden vervangen door een systeem van sociale leningen dat “studievoorschot” wordt genoemd. VVD en PvdA, D66 en GroenLinks zijn het eens geworden over deze ingrijpende maatregel om de basisbeurs om te zetten in een lening. Hieronder meer informatie over het sociaal leenstelsel.

Sociaal kredietsysteem in het kort

Wat observeren studenten in het systeem van sociale kredieten?

Welnu, in tegenstelling tot de huidige situatie maakt elke student voortaan automatisch schulden. Thuiswonende studenten kregen tot nu toe vier jaar lang natuurlijk meer dan 1.100 euro per jaar, als ze hun studie op tijd afrondden. En voor studenten die op kamers woonden was dit bedrag zelfs meer dan 3200 euro.

Als je op 1 september 2015 met je studie begint, verandert dit. Concreet betekent dit:

Hoeveel kunt u lenen?

Jongeren die vanaf september 2015 een basisbeurs in de vorm van een lening (studievoorschot) krijgen, hebben grote schulden. Bij de overheid kan maximaal 986 euro worden geleend. Voor zelfstandig wonende studenten kan deze studieschuld in 4 jaar oplopen tot € 50.000. Overigens wordt volgens de KNAB de gemiddelde schuld kleiner (rond de 21.000 euro): niet alle studenten zullen immers de maximale leenruimte benutten.

De lening terugbetalen

Waarom bestaat het sociale leenstelsel?

De aanvullende beurs blijft bestaan

Het risico bestaat dat jongeren met weinig middelen stoppen met studeren nu ze het geld moeten terugbetalen. Het is een angst die bijvoorbeeld wordt geuit door het HBO-bestuur, maar ook door studentenvertegenwoordigers. Maar of dit in de praktijk ook gaat gebeuren, valt nog te bezien. In die zin is het interessant dat de aanvullende beurs als gift blijft bestaan. In 2014 was dat 258 euro voor uitwonende studenten, maar in 2014 wordt het verhoogd naar maximaal 365 euro als het inkomen van de ouders lager is dan 30.000 euro. En natuurlijk zijn er altijd andere mogelijkheden en tips voor studenten om geld te besparen.

Ook de OV-kaart blijft bestaan

Iedere student heeft nog recht op een OV-kaart. Dat geldt ook voor ruim 150.000 mbo-leerlingen onder de 18 jaar die straks gratis met het openbaar vervoer mogen reizen. Het is denkbaar dat de lestijden worden aangepast zodat studenten tijdens dure spitsuren minder gebruik maken van het openbaar vervoer.

Lees verder