Het risico van het nemen van een hypotheek

Wat zijn de risico’s van het nemen van een hypotheek voor een woning, wat zijn de mogelijke voor- en nadelen van een hypotheek tegen de achtergrond van de corona? Met een hypotheek ga je een langlopend contract aan, dus de hypotheekverstrekker moet goed geregeld worden. De nieuwe gedragscode en de zorgplicht van de bankwet hebben gevolgen. Deze voorwaarden zijn de afgelopen jaren strenger geworden. Als u een huis wilt kopen, is het goed om speciale aandacht te besteden aan de aangepaste voorwaarden. Extra aflossen op de hypotheek is de norm om de kans op restschuld te verkleinen en tegelijkertijd kun je steeds minder geld lenen.

Is uw hypotheek veilig?

Neem een ​​veilige hypotheek, elimineer het risico als u geld gaat lenen

Niemand weet wat de huizenmarkt en de aandelenmarktrente op de lange termijn zullen doen. Een volledig veilige hypotheek zonder verrassingen bestaat dus niet, maar u kunt uw risico zeker beperken. Met andere woorden: neem een ​​veilige hypotheek waarbij de kans op verrassingen achteraf relatief klein is. Waar moet je zeker op letten?

Wat is het risico van een hypotheek?

Voor de meeste mensen is het afsluiten van een hypotheek een van de belangrijkste financiële beslissingen in hun leven. Vaak zijn mensen verliefd op het huis. Vaak is het gewoon een kwestie van het regelen van een hypotheek. In dergelijke omstandigheden is de consument vaak geneigd financiële zaken wat gunstiger voor te stellen dan ze in werkelijkheid zijn. Soms kijken mensen blind naar lage rentes, die soms voor een te korte tijd vast blijken te staan. Soms gaat een persoon akkoord met ongunstige bindende voorwaarden. Denk aan de voorwaarden voor vervroegde aflossing of een eenvoudige renteoverdracht naar een andere dienstverlener. Ook zien kredietverstrekkers of hun tussenpersonen het soms wat rooskleuriger om toch zaken te doen. En of het altijd zo verstandig is, valt nog te bezien. Dit zijn langlopende contracten waarbij in de tussentijd veel variabelen kunnen veranderen. De bank wil hun risico afdekken, maar hoe zit het met u?

Corona en hypotheek

Door de coronacrisis zijn banken meer bereid om een ​​hypotheekbetaling uit te stellen als dat nodig is. Hiervoor dient u contact op te nemen met de bank. Maar de corona zorgt er ook voor dat er meer onzekerheid in de markt komt en mensen hun inkomen verliezen of een forse daling van hun inkomen lijden. Dit kan een nadeel zijn voor wie op zoek is naar een nieuwe hypotheek. Als u de hypotheek wilt oversluiten en hoopt op een lager inkomen voor het volgende jaar, kunt u beter de hypotheek oversluiten.

Hypotheek risico:

Wat zijn de risico’s?

Marktomstandigheden veranderen voortdurend

Het is enige tijd geleden sinds het faillissement van de Nederlandse Hypotheekbank door slechte marktomstandigheden. De Tilburgse Hypotheekbank werd op 22.08.1983 failliet verklaard na de ineenstorting van de vastgoedmarkt in 1978/79 en verschillende dubieuze transacties die volgden. Maar als de markt instort, levert het liquideren van huizen te weinig geld op en kan een lawine aan problemen ontstaan. In de kredietcrisis van 2008 gaven de VS aan dat het snel kon gaan, ook de coronacrisis van 2020 was erg bedreigend. Ongunstige beleidsbeslissingen kunnen voor u problemen opleveren, zoals verdere verlagingen en afschaffing van de hypotheekrenteaftrek. Er zijn dus risico’s. Zorg ervoor dat het hypotheekgesprek en het advies goed zijn opgebouwd op basis van realistische aannames. Zorg er ook altijd voor dat u een goede makelaar heeft die u kunt vertrouwen.

Welk inkomen telt mee, totaal inkomen of niet?

Hypotheken zijn vaak gebaseerd op meerdere inkomens. Het was waarschijnlijk echt ten tijde van de verstrekking, maar wat als de kinderwens werkelijkheid wordt. Dan valt het inkomen vaak weg. Ontdek van tevoren wat dit voor u kan betekenen. Kijk minimaal een jaar vooruit, maar het liefst nog een paar jaar. Bent u een tweeverdiener, is meer hypotheken voor tweeverdieners echt mogelijk en realistisch? Te veel betalen voor een huis en er geld voor lenen kan op de lange termijn erg duur uitpakken.

Rente op uw woninghypotheek

Rentetarieven fluctueren, ze hebben dieptepunten en vervolgens hoogtepunten. Als de hypotheekrente laag is, lijkt het alsof er niets aan de hand is. Maar wat als de hypotheekrente ineens begint te stijgen, kun je het aan? Soms stijgt de rente een beetje, maar het is niet uit te sluiten dat de grote stijging nog in het verschiet ligt. Zeker als de economie blijft groeien zoals ze nu is. Iedereen met een korte vaste rente of een variabele hypotheekrente doet er goed aan een dergelijk scenario te overwegen en na te gaan of er voldoende buffer is.

Gedragscode Hypotheek Financiering

Om consumenten beter te beschermen is de herziene Gedragscode Hypotheekfinanciering, GHF, ingevoerd om overkreditering te voorkomen. Het verstrekken van hypothecair krediet is dus nauwer gerelateerd aan het inkomen. Vaak, als er geen andere leningen zijn, levert de lening vier en een half keer zo hoog inkomen op. Daarnaast is afgesproken dat u beter geïnformeerd wordt. Banken en verzekeraars hebben nog steeds een wettelijke zorgplicht en soms mag de bank ingrijpen.

Wettelijke zorgplicht van de bank

De wettelijke zorgplicht op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) vereist dat er voorafgaand aan het verstrekken van een hypothecaire lening een kredietcontrole wordt uitgevoerd en dat een hypotheek niet wordt verstrekt als dit onverantwoord is. Als een financiële instelling haar zorgplicht niet nakomt, kan de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de betreffende instelling bevelen, een bestuurlijke boete opleggen of zelfs de vergunning intrekken.

Het risico dat de bank bereid is te nemen

Door geen te grote hypotheek te verstrekken, beperkt de bank het overrisico gedeeltelijk. Als deze risico’s toenemen door veranderende marktomstandigheden, is de bank verplicht om consumenten tijdig te waarschuwen op basis van de nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financiering. Zo kunnen passende maatregelen worden genomen in het voordeel van beide.

Voor- en nadelen van een hypotheek

Bij een hypotheek lopen zowel de klant als de bank risico, zeker als de hypotheek voor een lange tijd wordt afgesloten. Het nadeel is dat de waarde van de woning kan dalen, het grote voordeel is dat de huizenprijzen kunnen stijgen en je vermogen opbouwt. Voor velen is het het risico waard. Bij een lage hypotheekrente loop je eigenlijk een klein risico als je de rente voor lange tijd vastzet: dan zijn de woonlasten lang laag.

Slot

Het kopen van een woning is een belangrijke stap en met de lage hypotheekrente zijn veel woningen goed betaalbaar. Vraag om voldoende offertes als je een hypotheek wilt nemen, maar een berekening op basis van realistische aannames en vergelijk altijd de voorwaarden met elkaar. Weeg de risico’s af en laat u goed adviseren.

Lees verder