Het nieuwe bankrekeningnummer bevat 22 tekens

Bankrekeninghouders in Europa zullen vanaf 2014 langere bankrekeningnummers moeten gebruiken voor overboekingen. Betaalrekeningnummers worden aangevuld met landcode en bankcode. Het rekeningnummer is daarom 22 tekens lang en bevat ook letters.

Nieuw rekeningnummer ook voor binnenlandse betalingen

De EU wil al jaren online winkelen en gerelateerde grensoverschrijdende betalingen in Europa harmoniseren. De huidige bankrekeningnummers en bankcodes moeten daarom uiterlijk in 2014 worden vervangen door veel langere IBAN- en BIC-nummers. Vanaf 2016 zijn betaalrekeningnummers niet meer geldig voor binnenlandse betalingen.

Volgens de Europese Commissie moeten de wijzigingen eerder worden doorgevoerd dan gepland:

De maatregel treft miljoenen betaalrekeningen.

Samenstelling van het nieuwe bankrekeningnummer

Voor klanten van Europese banken geldt in plaats van een betaalrekeningnummer een 22-cijferig nummer
IBAN
nummer (internationaal bankrekeningnummer), en de bankcode vervangt de 11-cijferige BIC (bankidentificatiecode). Alle incasso-opdrachten en periodieke betalingen moeten worden aangepast.

Het nieuwe rekeningnummer dat op uw afschriften uit 2012 staat, bevat dus 22 tekens, die u eenvoudig (van rechts naar links) als volgt kunt verkleinen:

SEPA-betalingen en automatische incasso’s

Sinds begin 2008 bieden banken naast staatsoverschrijvingsprocedures ook de zogenaamde Sepa-procedures aan voor betalingen, en vanaf 2009 ook voor automatische incasso’s. Na de invoering van de euro zullen ook girale betalingen gestandaardiseerd moeten worden.

SEPA staat voor “Single European Payments Area”, wat staat voor uniforme betalingstransacties tussen de 27 EU-lidstaten, evenals Zwitserland, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Monaco. Hiervoor zijn gemeenschappelijke standaarden ontwikkeld om grensoverschrijdend betalen sneller en goedkoper te maken. Consumenten kunnen op deze manier betalen als bijvoorbeeld een verzekeraar of energiebedrijf haar klanten aanbiedt om te betalen via SEPA Incasso.

De voorlichtingscampagne over nieuwe bankrekeningnummers start in mei 2012

Hoewel IBAN’s en BIC’s al vereist zijn voor buitenlandse overboekingen, zijn er problemen te verwachten als deze nummers ook worden toegepast op binnenlandse betalingstransacties. Vooral bij het converteren wordt veel chaos verwacht, omdat veel consumenten verrast zijn door de nieuwe combinaties van cijfers en letters.

Daarom is De Nederlandsche Bank (DNB) in mei 2012 een voorlichtingscampagne gestart over de invoering van het nieuwe Europese bankrekeningnummer in Nederland. Begin 2014 wordt ons vertrouwde negencijferige bankrekeningnummer vervangen door een IBAN-nummer. Consumenten moeten tijdig geïnformeerd worden over de nieuwe regels. Het raakt immers bijna alle volgende betaalprocedures in ons land.

Momenteel gebruiken we in ons land ook een 18-cijferig IBAN-nummer voor buitenlandse overschrijvingen. Bij correct gebruik van de IBAN- en BIC-code worden buitenlandse overschrijvingen niet meer in rekening gebracht dan binnenlandse overschrijvingen.

In tegenstelling tot de gevreesde chaos onder consumenten, zal de standaardisatie van Europese procedures naar verwachting niet al te veel problemen opleveren voor banken. Het nieuwe systeem is immers al jaren in gebruik. Dat neemt niet weg dat alle bankklanten – en dus het hele economische systeem – moeten overstappen, en dat kost tijd.€