Het maximaliseren van belastingaftrek is niet slim

Veel huiseigenaren zijn er nog steeds van overtuigd dat het onverstandig is om extra af te lossen op de hypotheek. De teruggaaf vermindert het belastingvoordeel. Deze gedachte is nu achterhaald.

De betaalde hypotheekrente kan van het inkomen worden afgetrokken. In Nederland is er juist een fiscale prikkel om schulden in stand te houden. De hypotheekrenteaftrekregeling is een zware belasting voor de Nederlandse schatkist. Tussen 2008 en 2014 bracht de hypotheekrenteaftrek nog een ander mankement aan het licht. Doordat we onze hypotheek niet meer massaal gaan aflossen, lopen we een groter risico op een onverkochte woning. Als de huizenprijzen dalen, kan de wederverkoopwaarde van de woning lager worden dan de hypotheek van de woning. In dat geval moet de hypotheekschuld worden verlaagd door extra af te lossen.

Hoe groot is het belastingvoordeel?

De hypotheekrenteaftrekregeling is met name interessant voor huiseigenaren met dure woningen en hoge inkomens. Deze groep kan hypotheekrente aftrekken tegen het hoogste belastingtarief. Sinds 2014 is de belastingvermindering voor hoge inkomens verlaagd. Tot 2014 kon hypotheekrenteaftrek worden afgetrokken met de hoogste belastingschijf van 52%. In 2014 is het tarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken verlaagd naar 51,5%. Elk jaar wordt dit percentage met nog eens een half procent verlaagd. Het wordt verlaagd tot een percentage van 38% is bereikt.

De hoogte van de belastingvermindering is afhankelijk van in welke belastingschijf uw piekinkomen valt. Huiseigenaren die nu 42% van hun hypotheekrente mogen aftrekken, krijgen op termijn ook te maken met een verlaging naar 38%.

Waarom is extra geld terug vaak slim?

Hypotheekadvies was tot 2008 vooral gericht op zo laag mogelijke maandlasten. Dit doel maakte de beleggingshypotheek in combinatie met de aflossingsvrije hypotheek populair. Door de ineenstorting van de aandelenmarkten in 2008 zal veel beleggingsbeleid hun doel niet bereiken. Met andere woorden, het aflossingsvrije deel zal op de einddatum van de hypotheek hoger zijn dan verwacht. In combinatie met hiaten in de pensioenopbouw kan dit leiden tot financiële tekorten na pensionering. Door terug te betalen ben je ook weerbaarder tegen verdere dalingen van de huizenprijzen.

De belastingaftrek wordt verlaagd, maar de maandlasten zijn veel moeilijker

Er zijn minder belastingvoordelen als u extra aflost, maar het is nog steeds mogelijk om extra af te lossen op uw hypotheek. Om hier een idee van te krijgen, vergelijkt u uw spaarrente met uw hypotheekrente. De kans is groot dat het verschil enkele procenten is. Aflossen geeft dus een hoger rendement. U moet oppassen dat u geen geld uit uw spaarbuffer haalt. U moet voldoende geld overhouden om financiële tegenslagen op te vangen.

Minder afhankelijk worden van belastingvermindering

Tot 2013 durfde de politiek niet te praten over de hypotheekrenteaftrekregeling. Ze waren bang voor de reactie van de kiezers. Sindsdien is de regeling op een aantal punten teruggeschroefd. Het valt niet uit te sluiten dat in de nabije toekomst verdere bezuinigingsmaatregelen zullen worden doorgevoerd. Hypotheekrenteaftrek wordt een effectieve manier van sparen. Ze versnellen bijvoorbeeld de verlaging van het maximale percentage waartegen hypotheekrente mag worden afgetrokken. Als huiseigenaar is het verstandig om financieel minder afhankelijk te worden van deze subsidieregeling.€