Het loont de moeite om financieringsmogelijkheden te vergelijken

Als u uw bestaande bedrijf wilt uitbreiden, is de juiste financiering zeker de moeite waard. Omdat er echter veel financieringsmogelijkheden zijn, is het niet eenvoudig om te kiezen welke. Niet alleen de financiële situatie is van belang, maar ook de omvang van het bedrijf en de daaraan verbonden kosten.

Eigen vermogen

Voordelen:

minpuntjes

Schuld

Het is het lenen van noodzakelijk kapitaal van derden, dat u volgens een afgesproken aflossingsplan moet terugbetalen. Dit kan via een bank en/of financier.

Voordelen:

minpuntjes

Lening op afbetaling: Financiering via uw bank

Dit is een lening die u voor een bepaalde tijd krijgt. U leent een bepaald bedrag bij de bank met een vaste rente en verbindt zich ertoe dit bedrag met rente terug te betalen, volgens het afgesproken aflossingsplan. De looptijd van uw lening (van 18 maanden tot 20 jaar) is afhankelijk van het te lenen bedrag en uw aflossingsmogelijkheden.

Voordelen:

minpuntjes

Investeringslening: Financiering via uw bank

Een investeringslening is een lening op middellange of lange termijn met een bepaalde vaste looptijd. Het varieert van 2 tot 20 jaar, afhankelijk van de levensduur van de investering. Geleende bedragen, minimaal 125.000 euro, kunnen in één keer of in meerdere termijnen worden opgenomen. De investeringslening biedt verschillende formules. U kunt kiezen voor een vaste of variabele rente. Daarnaast kunnen aflossingen maandelijks, driemaandelijks, symmetrisch of jaarlijks zijn volgens een overeengekomen aflossingsplan. De aflossing moet binnen 3 jaar na het verstrekken van de lening beginnen.

Voordelen:

minpuntjes

Leasing

Een huurovereenkomst is een huurovereenkomst. U kiest bijvoorbeeld een lichte vrachtwagen van een leverancier en de leasemaatschappij koopt de vrachtwagen voor u. Tussen u en de leasemaatschappij wordt een leaseovereenkomst voor bepaalde tijd gesloten. Het verhuurbedrijf blijft de juridische eigenaar. U krijgt het gebruiksrecht van roerende of onroerende goederen en betaalt een maandelijkse of driemaandelijkse leasingvergoeding. Voor boekhoudkundige doeleinden kunt u als eigenaar worden aangemerkt.

Voordelen:

Er zijn twee hoofdtypen lease:

financiële lease

De klant is de eigenaar van het boek. Het actief wordt geactiveerd op uw balans en ten laste van uw resultatenrekening gebracht als de call-optie kleiner of gelijk is aan 15%. Eigendom is het doel, dus een financiële lease is in feite een huurkoop en u kunt het onroerend goed aan het einde van de lease kopen.

Voordelen:

minpuntjes

Operationele lease

Het onroerend goed blijft eigendom van de leasemaatschappij, inclusief kosten, afschrijvingen, rente en verzekeringen. De klant geeft de koopoptie niet, dus het object kan niet worden geactiveerd in de balans. Operationele leasing is alleen voor gebruik, dus het is niet mogelijk om een ​​huurkoop te kopen.

Voordelen:

minpuntjes

Financiële belangen

Is het aankoopbudget groter dan 15%, dan spreken we van financial lease. Boekhoudkundig gezien wordt u als huurder beschouwd. In dat geval kan de woning niet op de balans worden opgenomen en worden de huurfacturen direct in de winst-en-verliesrekening geboekt.

Voordelen:

minpuntjes