Het kasboek beheren

Door een kasboek bij te houden, krijgt u een idee van uw uitgaven. Een kasboek kan een hulpmiddel zijn om uiteindelijk minder uit te geven. Het maken van een kasboek is eenvoudig en kan zowel met programma’s als Excel als online worden gedaan. Om nog dieper in uw financiën te graven, kunt u ook een begroting maken die uw inkomsten en uitgaven in kaart brengt.

Maak een kasboek

Het kasboek kan schriftelijk worden bijgehouden of er kan een digitaal kasboek worden gemaakt. MS Excel is hiervoor het beste vanwege de add-functie. Je kunt ook een ander programma gebruiken en met een rekenmachine optellen. Er zijn echter ook verschillende internetserviceproviders waar u het kasboek kunt beheren.

Het kasboek beheren

Onkostenposten zijn onder te verdelen in vaste lasten, onverwachte lasten en dagelijkse lasten. Je kunt er ook voor kiezen om vaste lasten uit te sluiten als dat handiger voor je is en je vooral te richten op de dagelijkse uitgaven. Bewaar bonnetjes van alle gedane aankopen en vul de bedragen in de juiste rubriek in uw kasboek in. Houd uw kasboek elke week bij. Na een paar maanden heb je een idee van je maandlasten.

Vaste kosten, incidentele kosten en dagelijkse kosten

Begin met het verdelen van uw onkostenposten in verschillende categorieën.

Kasboek online

Als u wilt, kunt u ervoor kiezen om een ​​digitaal kasboek bij te houden. Vaak hangt er echter een prijskaartje aan. Er zijn vergelijkingssites die een overzicht bieden van verschillende online kasboekaanbieders. Sommige banken, zoals ING, hebben speciale programma’s voor kasboekbeheer ontwikkeld.

Verschil tussen kasboek en budget

Is een kasboek hetzelfde als een begroting? Nee. In het kasboek legt u vervolgens uw uitgaven vast terwijl u vooruitkijkt met een begroting. Daarnaast geeft de begroting niet alleen inzicht in de uitgaven, maar ook een beeld van de inkomsten.

Maak een begroting

Maak twee kolommen: voor inkomsten en uitgaven. In tegenstelling tot een kasboek is het bij een begroting niet nodig om exacte bedragen op te schrijven. Dit is een ruwe, globale schatting van de gemiddelde maandelijkse uitgaven en inkomsten. Als u inkomen aftrekt van inkomen, kunt u zien of u een overschot of een tekort heeft.€