Het is veiliger om de hypotheek op één inkomen te baseren

Tweederde van de starters op de woningmarkt baseert zijn hypotheek op twee inkomens. Hoewel niet verstandig, is het vaak wel nodig. Starters hebben moeite om een ​​hypotheek te krijgen om een ​​geschikte woning te kopen.

Per augustus 2011 zijn de regels voor het verkrijgen van een hypotheek aangescherpt. In het verleden hielden banken rekening met de inkomensverwachtingen van starters. In de beginjaren van hun loopbaan verdienden ze te weinig om een ​​hypotheek te krijgen voor een geschikte woning. Omdat verwacht werd dat de inkomens de komende jaren snel zouden stijgen, namen de banken nota van de inkomensgroei.

Door strengere acceptatienormen is het niet meer mogelijk om een ​​hypotheek boven het leningplafond te krijgen. Dit maakt het voor veel starters onmogelijk om een ​​woning te kopen. In eerste instantie moeten ze huren, maar er is een gebrek aan betaalbare huurwoningen.

Banken lopen meer risico

Sinds het uitbreken van de kredietcrisis zijn banken voorzichtiger geworden met het verstrekken van hypotheken. Dit wordt mede veroorzaakt door de stagnatie van de woningmarkt, waardoor een groter risico ontstaat voor banken om het geleende bedrag niet volledig terug te vorderen. In een markt met stijgende huizenprijzen kunnen ze de woning vaak dwingen om tegen een hogere prijs te verkopen, maar in een markt met dalende prijzen hebben ze minder succes.

Maximale hypotheek afhankelijk van inkomen

Het maximale bedrag dat in een hypotheek kan worden geleend, hangt grotendeels af van de hoogte van het vaste maandinkomen. Banken moeten erop kunnen vertrouwen dat huiseigenaren de maandelijkse woonlasten kunnen betalen. Als we het maximale bedrag dat in 2007 kon worden geleend vergeleken met 2011, zien we dat banken veel voorzichtiger zijn geworden. In 2007 begonnen banken zoveel mogelijk geld uit te lenen. In 2011 kijken ze kritischer naar hun klanten en onderpand.

Een hypotheek op basis van één inkomen is slimmer

Mensen die een hypotheek afsluiten op basis van twee inkomens zijn kwetsbaar. Mocht een van de twee zijn baan verliezen, dan is er direct een probleem. De maandelijkse kosten zijn gebaseerd op een hoger inkomen. Het risico bestaat dat u uw maandelijkse kosten niet meer kunt dekken. Bij het verliezen van een baan verliezen de meeste werknemers eerst tot 70 procent van hun inkomen, maar na enkele maanden tot enkele jaren volgen verdere verlagingen. Uitgaande van één inkomen hebben huiseigenaren nog steeds het vermogen om financiële tegenvallers op te vangen.

Deel het tweede inkomen mee

Als het niet mogelijk is om op het ene inkomen een hypotheek te krijgen, kan het tweede inkomen toch gedeeltelijk worden bijgeschreven. Ook dan bestaat het risico dat een van de twee werkloos blijft of arbeidsongeschikt blijft.

Scheiden is het huis verkopen met een hypotheek op twee inkomens

Partners verwachten in de toekomst geen mogelijke echtscheiding, maar in de praktijk komt het vaak voor. Een woning gekocht op basis van twee inkomens moet bij echtscheiding altijd worden verkocht. Een van de twee partners kan de woning zelf niet betalen. Een bijkomend probleem ontstaat wanneer de waarde van de woning is gedaald. Een huis kan niet worden verkocht zonder schulden.€