Het huis is met winst verkocht! Belastbaar eigen vermogen?

De waarde van uw woning wordt niet belast. Het gerealiseerde vermogen is belastingvrij, maar wordt in de toekomst wel belast.

Onze belastingwetgeving maakt gebruik van drie zogenaamde boxen. De belangrijkste boxen zijn de eerste en derde boxen. Kolom 1 bevat inkomen en eigen woning. In de derde box zit uw spaargeld en bijvoorbeeld een tweede woning. Zolang uw woning in de eerste box zit, wordt de overwaarde niet belast. Zodra het huis is verkocht, wordt de overtollige waarde verplaatst naar het derde vak. De belasting wordt geheven over de bezittingen die in de derde kolom boven de vrijstelling staan. Bepalend is het vermogen op 1 januari van het belastingjaar. Hieronder volgt een stapsgewijze uitleg van het bovenstaande.

Vermogen wordt belast in de derde kolom (vermogenswinstbelasting)

De belastingplichtige hoeft geen vermogensbelasting te betalen tot 21.139 euro (2014). Over het meerdere boven dit bedrag moet een omgerekende belasting van 1,2% worden betaald. Fiscale partners hebben een vrijstelling van 42.278 euro. Zolang de woning niet is verkocht, is er geen belasting verschuldigd over de overwaarde. Zodra de woning met overwaarde niet meer in de eerste kolom staat, wordt deze meegenomen in de belastingberekening in de derde kolom. In de meeste gevallen zal dit gebeuren bij verkoop van de woning, maar ook als de woning niet meer voldoet aan de fiscale regels in de eerste kolom. Dit is bijvoorbeeld het geval als de woning niet meer als gastheer dienst doet.

Huis verkocht tegen eigen vermogen

Wanneer u verkoopt, wordt de hypotheekschuld afgelost en wordt de rest als eigen vermogen aan u betaald. U hoeft er nu geen belasting over te betalen. Na betaling maakt het eigen vermogen deel uit van uw vermogen. Over dit bedrag is in het lopende belastingjaar geen vermogenswinstbelasting verschuldigd. Vanaf 1 januari van het volgende jaar wordt het kapitaal opnieuw bepaald voor het nieuwe aanslagjaar. Voorheen gerealiseerd eigen vermogen wordt nu meegenomen bij de bepaling van het kapitaalbedrag.

Het huis is verkocht met de resterende schuld! Zijn schulden aftrekbaar?

Het verkopen van een woning met restschuld heeft ook gevolgen voor de vermogensrendementsheffing. Schulden verminderen het eigen vermogen. Voor schulden geldt een drempel van 2.900 euro (voor fiscale partners – 5.800 euro). Ook grotere bedragen kunnen in de derde kolom van het kapitaal worden afgetrokken. Als uw vermogen vrijgesteld blijft, wordt er geen vermogensbelasting geheven. Negatief eigen vermogen geeft geen recht op enige vorm van compensatie. In de derde kolom krijgt u nooit belastingteruggave.

Aandelenkapitaal moet opnieuw worden geïnvesteerd

Als u van plan bent om na de verkoop van uw woning een andere woning te kopen, moet het overwaarde worden herbelegd. Stel dat u de waarde van het aandelenkapitaal van 50.000 euro heeft gerealiseerd. Dan koop je een huis voor € 250.000. U kunt al vanaf € 200.000 profiteren van de hypotheekrenteaftrekregeling. Daarom wordt van u verwacht dat u de overwaarde herinvesteert in de nieuwe woning die u koopt. In het verleden was het ook mogelijk om de nieuw gekochte woning volledig te financieren. Door de bijleenregeling is het nu verplicht om de overwaarde te herinvesteren.€