Het aflossen van een hypotheek is het creëren van rijkdom

Een veel voorkomende uitdrukking is dat een huis een manier is om rijkdom te vergroten. De waarde van de woning kan echter ook dalen, waardoor schulden oplopen.

De huizenprijzen daalden tussen 1979 en 1983. Daarna schoten de huizenprijzen omhoog. De huizenprijzen verdubbelden in sommige gevallen in vijftien jaar. Op basis hiervan ligt het voor de hand dat ook de huizenprijzen weer gaan dalen. Dit werd mede veroorzaakt door de kredietcrisis van 2008. Huiseigenaren die hun woning kort voor de recessie kochten, hebben schulden in plaats van bezittingen opgebouwd.

Een huis kopen is een vorm van beleggen

Je koopt een huis voor je medemens en als investering. U kunt met een belegging een goede winst maken, maar u kunt er ook geld mee verliezen. Mensen die hun huis in 1990 kochten en het in 2007 weer verkochten, hebben een goed rendement op het huis behaald. Huiseigenaren die hun woning in 2007 kochten en deze in 2012 moesten doorverkopen, hebben geld verloren.

De waarde van de woning kan dalen

Zoals vaak gebeurt met beleggingen, stijgen en dalen beleggingen in waarde. In de beste tijden maakt u een goede winst en in de slechtste tijden verliest u deze weer. Het is geen probleem dat uw eigen woning in waarde daalt. U mag echter niet gedwongen worden om de woning met verlies te verkopen. Historisch gezien wordt een periode van recessie gevolgd door een opleving. Dat zal zo blijven zolang er krapte op de woningmarkt is.

Stel de terugbetaling niet uit naar de toekomst

Het is fiscaal verstandig om uw hypotheekaflossingen uit te stellen naar de toekomst. Tijdens de looptijd van de hypotheek bouwt u kapitaal op op een polis of derdengeldenrekening. Dit geld komt op de einddatum vrij om de hypotheek geheel of gedeeltelijk af te lossen. Het kan fiscaal voordelig zijn, maar u kunt de lasten na verloop van tijd al verminderen door extra hypotheekbetalingen te doen.

Hoeveel kan ik extra terugbetalen?

Bij het verstrekken van hypotheken geven banken in het contract aan welke bijbetalingen mogen worden gedaan. Vaak is dit een percentage van de hoofdsom. U kunt zich niet meer dan 10 procent van de hoofdsom voorstellen. Dus als u een hypotheek van € 300.000 heeft afgesloten, mag u maximaal € 30.000 per jaar terugbetalen.

Is het verstandig om spaargeld te gebruiken voor aflossing?

Er moet van worden uitgegaan dat het geld dat u heeft gebruikt voor de extra aflossing later niet zonder fiscale gevolgen van de hypotheek kan worden opgenomen. Je moet dus wel wat kunnen sparen. Hoe verstandig het is om het spaargeld aan te wenden voor extra aflossingen hangt van verschillende factoren af.

De hypotheekrente die u betaalt is meestal hoger dan de rente die u krijgt op uw spaargeld. Hypotheekrente is echter wel aftrekbaar. Het hangt er ook vanaf of u belasting moet betalen over uw spaargeld. Kortom, een moeilijke beslissing.€